Tiedekustantajilta apurahoja yli 140 000 euroa

Julkaistu 18.11.2022

Suomen tiedekustantajien liiton hallitus päätti kokouksessaan 17.11.2023 myöntää seuraavat hanke- ja kohdeapurahat, yhteensä 141 040 euroa:

Edistyksellinen tiedeliitto 1400 € laitehankintaan
Elintarviketieteiden seura 2800 € koulutukseen ja podcast-hankkeeseen
Helsinki University Press 1100 € markkinointimatkaan
Karl Marx -seura 1500 € koulutukseen
Kotikielen Seura 2700 € laitehankintaan
Kulttuurintutkimuksen seura 1400 € markkinointiin
Liikuntatieteellinen seura 15 900 € digitointiin ja laitehankintaan
Porthan-seura 4000 € markkunointiin
Redescriptions 10 000 € koulutukseen, verkkosivuihin ja selvitykseen
Siirtolaisuusinstituutti 4270 € julkaisujen ulkoasun uudistamiseen
Sosiaalilääketieteen yhdistys 7500 € digitointiin
Suomalainen Lakimiesyhdistys 950 € koulutukseen
Suomen antropologinen seura 10 000 € julkaisun termistöhankkeeseen
Suomen eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimikunta 2100 € julkaisutoimikuntaan
Suomen etnomusikologinen seura 7500 € digitointiin
Suomen Maantieteellinen Seura 8600 € digitointiin
Suomen Muinaismuistoyhdistys 6050 € digitointiin
Suomen Queer-tutkimuksen Seura 1500 € markkinointiin
Suoseura 5800 € julkaisujärjestelmään
Vastapaino 42 000 € sähkökirjojen optimointiin ja markkinointiin
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura 500 € lukijakyselyyn
Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura 2370 € digitointiin
Väestöliitto 1100 € julkaisun ulkoasun uudistamiseen

Suomen tiedekustantajien liiton apurahat on tarkoitettu kotimaisen tiedekustannus- ja tiedejulkaisutoiminnan tukemiseen. Hanke- ja kohdeapurahat ovat haettavissa seuraavan kerran helmikuussa 2023.

Julkaisutoiminnan vapaasti kohdennettavaa avustusta liiton jäsenille voi hakea 30.11. saakka. Vuonna 2022 tämän tuen suuruus on enintään 2500 euroa.

Käännöstuki jäsenille on haettavissa 30.11. saakka.

Suomen tiedekustantajien liiton apurahat rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tiedejulkaisujen käyttökorvauksilla.


Julkaistu kategoriassa Apuraha, Tiedotteet