Jäsenavustukset

Suomen tiedekustantajien liiton jäsenyhteisöt voivat hakea liitolta avustusta tieteelliseen julkaisutoimintaansa. Avustuksen suuruus vuonna 2024 on enintään 3500 €/liiton jäsen.

Jäsenyhteisö voi käyttää avustuksen tieteellisen julkaisutoimintansa tuleviin kustannuksiin harkintansa mukaan. Kohteita voivat olla esimerkiksi toimittajien palkat ja palkkiot, taiton, painamisen, postituksen tai kuvituksen kulut, osallistuminen kirjamessuille tai yksittäisen kirjahankkeen tai teemanumeron kustannukset. Jo toteutuneita kuluja ei rahoiteta.

Avustusta voivat saada jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet (laskut lähetetään kunkin vuoden toukokuussa). Lisäksi edellytetään, että jäsenyhteisö on antanut Suomen tiedekustantajien liitolle Kopiosto-valtakirjansa.

Saatu avustus ei vaikuta liiton jäsenorganisaation mahdollisuuteen hakea ja saada liiton hanke- ja kohdeapurahoja helmikuussa ja lokakuussa. Siten jäsenavustus kannattaa suunnata kohteeseen, jota ei rahoiteta hanke- ja kohdeapurahoista.

Julkaisutoiminnan jäsenavustusten hakuaika alkaa 1.3. ja päättyy 30.11. Päätöksiä tehdään ja avustuksia maksetaan kesä- ja joulukuussa. Kesäkuun 1. päivään mennessä jätetyt hakemuksen ehtivät käsittelyyn kesäkuussa.

Julkaisutoiminnan jäsenavustusta haetaan liiton rahoituksen hakulomakkeella. Hakemukseen ei lisätä liitteitä, eli tiivistä tarvittavat tiedot hakulomakkeeseen.

Avustuksen käyttöä koskevat liiton rahoituksen yleiset käyttö- ja raportointiehdot. Avustus on käytettävä loppuun 6 kuukauden kuluessa sen myöntämisestä, minkä jälkeen raportointiaikaa on 1 kuukausi. Raporttiin ei liitetä tositteita mutta niitä voidaan pyytää tarvittaessa. Jatkoaikaa avustuksen käyttöön ja siitä raportointiin ei myönnetä.

Suomen tiedekustantajien liiton avustukset ja muu toiminta rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tiedejulkaisujen käyttökorvauksilla.

Kysymyksiin vastaa pääsihteeri Pauliina Raento sähköpostitse: toimisto@tiedekustantajat.fi tai puhelimitse 040 508 6552