Hankeapuraha

Suomen tiedekustantajien liiton hankeapurahaa voivat hakea kotimaiset tieteellistä kustannus- ja julkaisutoimintaa harjoittavat yhteisöt.

Hankeapurahat ovat haettavissa vuosittain helmikuussa ja lokakuussa. Päätökset tehdään ja rahoitus maksetaan maaliskuussa ja joulukuussa.

Hankeapurahan käyttökohde on tiedekustantamon tai -julkaisijan tavanomaisista kuluista poikkeava, määräaikainen menoerä.

Hankeapurahoja myönnetään esimerkiksi

  • kustannus- ja julkaisutoiminnan parissa työskentelevän henkilöstön koulutukseen
  • julkaisujen tarpeita palvelevien koulutusten tai muiden tapahtumien järjestämiseen
  • sähköisen julkaisemisen edistämiseen ja avoimen julkaisemisen hankkeisiin
  • julkaisusarjan tai sen verkkosivuston kehittämiseen
  • julkaisun ulkoasun suunnitteluun ja uudistamiseen
  • julkaisutoimintaa edistävän tutkimuksen tai selvityksen tekemiseen
  • markkinointiin, mainontaan ja somenäkyvyyden parantamiseen
  • osallistumiseen julkaisu- ja kustannusalan kokouksiin ja seminaareihin sekä
  • laitteisto- ja ohjelmistohankintoihin.

Jos haet rahoitusta kirjoittajakoulutukseen tai julkaisujen markkinointiin konferenssitapahtumassa, tutustu liiton kohdeapurahaan.

Suomen tiedekustantajien liiton apurahat rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tiedejulkaisujen käyttökorvauksilla.

Myönnöissä voidaan suosia yhteisöjä, joiden julkaisut kerryttävät tekijänoikeuskorvauksia ja joiden Kopiosto-valtakirja on annettu liitolle.