Ohjeet

Suomen tiedekustantajien liiton ohjesivusto opastaa tieteen kustantajia vanhojen julkaisujen digitointiin, julkaisulupiin, lisenssien valintaan, kustannussopimuksiin, valtakirjoihin ja vertaisarviointiin liittyvissä asioissa.