Hallitus

Suomen tiedekustantajien liiton hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Toimikausi on kolme vuotta, ja niitä voi olla kaksi peräkkäin. Erovuorossa on vuosittain kolme hallituksen jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitsee liiton sääntömääräinen vuosikokous jäsenyhteisöjen asettamien ehdokkaiden joukosta. Hallitus nimittää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaudella 2023–2024 hallitukseen kuuluvat: