Mikael Laakso

Mikael Laakso on kauppatieteiden tohtori ja avoimen julkaisemisen asiantuntija, jonka tutkimus keskittyy tiedejulkaisemiseen. Hän työskentelee yliopistonlehtorina Svenska Handelshögskolanissa.

Mikaelilla on useita tiedeviestinnän luottamustehtäviä: Hän on muun muassa Julkaisufoorumin panelisti, FinELibin ohjausryhmän jäsen ja Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsen. Hän kuuluu toimitusneuvostoon Helsinki University Press -kustantamossa ja julkaisuissa Elephant in the Lab ja Nordic Perspectives on Open Science. Hän on Collections Editor julkaisussa Open Research Europe ja Informaatiotutkimus-lehden päätoimittaja emeritus.

Suomen tiedekustantajien liiton hallitukseen Mikael liittyi vuonna 2020 Informaatiotutkimuksen yhdistyksen edustajana. Puheenjohtajana hän on palvellut vuodesta 2022.

Mikael Laakso
Kuva: Marko Rantanen