Kopiosto-valtakirja

Suomen tiedekustantajien liitto uusi jäsenistönsä Kopiosto-valtakirjat kesäkaudella 2023. Näin valtakirja päivitettiin uuden tekijänoikeuslain mukaiseksi.

Valtakirjalla tiedekustantaja antaa tekijänoikeusjärjestö Kopiostolle oikeuden myöntää puolestaan lupia teostensa kopiointiin. Kopioston luvittamat julkaisut tuottavat oikeudenhaltijoille (tekijöille ja kustantajille) korvauksia teosten käytöstä. Kopiosto valvoo, että tekijänoikeuksia kunnioitetaan, teoksia käytetään luvallisesti ja käytöstä maksetaan korvaus.

Suomen tiedekustantajien liitto on Kopioston jäsenjärjestö. Valtakirjat antavat liitolle mandaatin edustaa omia jäsenyhteisöjään mm. neuvotteluissa tekijänoikeuskorvausten jakamisesta muiden kustantajajärjestöjen kanssa. Kopioston keräämät korvaukset jaetaan puoliksi tekijöiden ja kustantajien kesken kulujen vähentämisen jälkeen.

Liiton apurahat ja avustukset, palkinnot, opintomatkat, koulutustilaisuudet, edunvalvonta ja neuvonta sekä muu toiminta rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Yksi kustantaja voi antaa useita Kopiosto-valtakirjoja eri organisaatioille, eivätkä ne sulje toisiaan pois. Suomen tiedekustantajien liiton Kopiosto-valtakirja ei siis kilpaile muiden Kopiosto-valtakirjojen kanssa.

Uusittava valtakirja on entiseen tapaan kustantajakohtainen. Siten se kattaa allekirjoittavan yhteisön koko kustannus- ja julkaisutoiminnan (esimerkiksi Seuran X kaikki tieteelliset lehdet ja kirjat). Julkaisuja ei siis valtakirjassa eritellä mitenkään ja yksi valtakirja kustantajaa kohden riittää, vaikka esimerkiksi lehtiä olisi useampia.

Kopiosto-valtakirja ja siihen liittyvä yhteystietolomake toimitetaan jäsenyhteisömme nimenkirjoitussääntöjen mukaisesti allekirjoitettuina Suomen tiedekustantajien liittoon (ei Kopiostoon) joko sähköpostitse (PDF) tai kirjeitse.

Yhteyshenkilöksi voidaan nimetä muu kuin dokumenttien allekirjoittaja.

Lisätietoja Kopioston valtakirjan päivityksestä