Rahoituspäätökset vuodesta 2019

2023

Lokakuun haussa rahoitusta myönnettiin yhteensä 105 274 € euroa seuraaville hakijoille (päätökset 15.11.2023):

Bysantin tutkimuksen seura 560 € julkaisun suunnittelupäivään
Edistyksellinen tiedeliitto 5700 € julkaisun podcast-pilottiin
Eurooppalaisen filosofian seura 3500 € toimituksen laitehankintoihin
Helsinki University Press 2675 € kustantamon markkinointiin ja matkoihin
Kansanvalistusseura 11 700 € lehtien lukupiiriin ja podcastiin
Kotikielen seura 3000 € C-info-painikkeen lisäämiseen
Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura 2500 € vuosikirjan ulkoasu-uudistukseen
Poliittisen talouden tutkimuksen seura 1450 € julkaisun keskustelutilaisuuteen
Porthan-seura 1649 € toimituksen laitehankintaan
Sosiaalipoliittinen yhdistys 1110 € lehden kehittämispäivään
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 12 950 € julkaisusarjan kielelliseen kehittämiseen
Suomalais-Ugrilainen Seura 15 200 € julkaisun digitointiin
Suomen Historiallinen Seura 15 000 € verkkoportaalin luomiseen
Suomen Merihistoriallinen Yhdistys 2500 € julkaisun seminaariin
Suomen Muinaismuistoyhdistys 5760 € julkaisun digitointiin
Suomen Psykologinen Seura 8850 € julkaisun digitointiin
Suomen Seksologinen Seura 2070 € kirjoittajapajaan
Tulevaisuuden tutkimuksen seura 2600 € julkaisuprosessin kehittämiseen
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura 3500 € lehden ulkoasun uudistamiseen
Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura 3000 € portaalin julkaisupäivityksiin

Helmikuun haussa rahoitusta myönnettiin yhteensä 152 478 euroa 24 hakijalle (päätökset 15.3.2023).

Kesäkuussa julkaisutoiminnan avustusta myönnettiin 43 liiton jäsenelle, yhteensä 139 915 euroa (päätökset 14.6.2023).

 • Aalto Arts Books 1758 € kuvalupiin
 • Alue- ja ympäristötutkimuksen seura 3500 € palkkioihin, audioartikkeleihin ja seminaariin
 • Diakonian tutkimuksen seura 3000 € lehden teemanumeron palkkioihin
 • Edistyksellinen tiedeliitto 3500 € toimittajien palkkioihin ja matkoihin
 • Eurooppalaisen filosofian seura 3500 € kirjamessuosaston kuluihin
 • Gaudeamus 3500 € kustannustoimittamisen yleisiin kuluihin
 • Helsinki University Press 3500 € julkaisutoiminnan kustannuksiin
 • Historian Ystäväin Liitto 3500 € lehden markkinointiin
 • Kv. suhteiden tutkimuksen seura 3500 € lehden toimittamiseen ja markkinointiin
 • Kasvun ja vanhenemisen tutkijat 3500 € lehden paino- ja postituskuluihin
 • Kotikielen Seura 3500 € virkistys- ja suunnittelupäivään, digialustan tarkistuksiin
 • Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura 3500 € lehden toimituksen palkkioihin ja kuluihin
 • Liikuntatieteellinen seura 3500 € lehden taittoon ja kuvitukseen
 • Lähihistorian tutkimuksen seura 2400 € lehden kahden numeron palkkioihin
 • Nuorisotutkimusseura 3500 € koulutukseen ja kirjan kuluihin
 • Ortodoksisten pappien liitto 3500 € lehden kuluihin
 • Poliittisen talouden tutkimuksen seura 1800 € lehden päätoimittajan palkkioon ja postitukseen
 • Redescriptions 3500 € lehden kuluihin
 • Sigillum 3500 € tietokirjan painamiseen
 • Sosiaalipoliittinen yhdistys 3000 € lehden toimittajan palkkioihin ja kuluihin
 • Suomalainen Lakimiesyhdistys 3500 € kirjan kuluihin
 • SKS Tiedekustantamo 3500 € nettisivuihin
 • Suomen Bysantin tutkimuksen seura 3500 € julkaisun markkinoijan palkkaan
 • Suomen etnomusikologinen seura 3500 € toimituksen palkkioihin, netin ongelmanratkaisuun
 • Suomen Filosofinen Yhdistys 3500 € juhlavuoden historiateokseen
 • Suomen Hammaslääkäriliitto 3500 € toimittajien koulutukseen ja lehden juttukuluihin
 • Suomen Historiallinen Seura 3500 € lehden digitointiprojektin viimeistelyyn
 • Suomen Itämainen Seura 3500 € päätoimittajan palkkioon
 • Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura 2000 € lehden paino- ja postituskuluihin ja podcastiin Suomen maataloustieteellinen seura 2000 € somekonsultin palkkioon
 • Suomen Tilastoseura 3500 € kirjan toimittamisen kuluihin
 • Suomen Tribologiayhdistys 3500 € toimittajien palkkioihin, paino- ja postikuluihin
 • Teologinen Julkaisuseura 3207 € paino- ja jakelukustannuksiin
 • Turun Historiallinen Yhdistys 3500 € toimituksen ja kirjoittajien palkkioihin, ohjelmistoon
 • Tutkijaliitto 3500 € kirjan suomentamiseen
 • Työelämän tutkimusyhdistys 1750 € toimituksen palkkioihin ja matkoihin
 • Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 3500 € taittajan palkkioon ja markkinointiin
 • Työväenperinne 3500 € vuosikirjan toimituksen palkkioihin
 • Valtiotieteellinen yhdistys 3500 € verkkojulkaisun toimittajien palkkioihin
 • Vastapaino 3500 € kustannustoimittajan palkkaan
 • Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura 3500 € lehden paino- ja postituskuluihin
 • Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura 3500 € artikkelikokoelman taittoon ja kuluihin
 • Westermarck-seura 3500 € seuran historiikkiin

2022

Lokakuun haussa rahoitettiin 23 hakemusta yhteensä 141 040 eurolla (päätökset 17.11.2022).

 • Edistyksellinen tiedeliitto 1400 € laitehankintaan
 • Elintarviketieteiden seura 2800 € koulutukseen ja podcast-hankkeeseen
 • Helsinki University Press 1100 € markkinointimatkaan
 • Karl Marx -seura 1500 € toimituksen koulutuspäivään
 • Kotikielen Seura 2700 € laitehankintaan
 • Kulttuurintutkimuksen seura 1400 € markkinointiin
 • Liikuntatieteellinen seura 15 900 € digitointiin ja laitehankintaan
 • Porthan-seura 4000 € markkinointiin
 • Redescriptions 10 000 € koulutukseen, verkkosivuihin ja selvitykseen
 • Siirtolaisuusinstituutti 4270 € julkaisujen ulkoasun uudistamiseen
 • Sosiaalilääketieteen yhdistys 7500 € digitointiin
 • Suomalainen Lakimiesyhdistys 950 € koulutukseen
 • Suomen antropologinen seura 10 000 € julkaisun termistöhankkeeseen
 • Suomen eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimikunta 2100 € laitehankintaan
 • Suomen etnomusikologinen seura 7500 € digitointiin
 • Suomen Maantieteellinen Seura 8600 € digitointiin
 • Suomen Muinaismuistoyhdistys 6050 € digitointiin
 • Suomen Queer-tutkimuksen Seura 1500 € markkinointiin
 • Suoseura 5800 € julkaisujärjestelmään
 • Vastapaino 42 000 € sähkökirjojen optimointiin ja markkinointiin
 • Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura 500 € lukijakyselyyn
 • Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura 2370 € digitointiin
 • Väestöliitto 1100 € julkaisun ulkoasun uudistamiseen

Helmikuun haussa rahoitettiin 15 hakemusta, yhteensä 115 793 euroa (päätökset 23.3.2022).

 • Aalto Arts Books 3550 € juhlanäyttelyyn
 • Elintarviketieteiden seura 1500 € sähköisen julkaisemisen edistämiseen
 • Eurooppalaisen filosofian seura 20 000 € lehden verkkosivujen päivitykseen
 • Historiallinen Aikakauskirja 14 310 € digitointihankkeen viimeistelyyn
 • Kampus Kustannus 500 € taittokoulutukseen
 • Karl Marx -seura 1500 € laitehankintaan ja koulutukseen
 • Kasvun ja vanhenemisen tutkijat 5000 € markkinointimateriaaleihin
 • Kuntoutussäätiö 19 000 € markkinointiin
 • Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys 1736 € lehden ulkoasun uudistukseen
 • Suomen merihistoriallinen yhdistys 19 400 € digitointiin
 • Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLa 1047 € koulutukseen
 • Teatterin Uusi Alkukirjasto 8000 € Visuun ja verkkosivuun
 • Turun Historiallinen Yhdistys 12 500 € koulutukseen
 • Työväenperinne 2000 € ohje- ja lisenssiuudistuksiin
 • Valtiotieteellinen yhdistys 5750 € verkkolehden uudistamiseen

Joulukuussa julkaisutoiminnan avustusta myönnettiin 28 liiton jäsenelle, yhteensä 64 420 euroa (päätökset 14.12.2022).

 • Alue- ja ympäristötutkimuksen seura 2500 €
 • Edistyksellinen tiedeliitto 2500 €
 • Gaudeamus 2500 €
 • Helsinki University Press 2500 €
 • Historiska föreningen 1000 €
 • Informaatiotutkimuksen yhdistys 2500 €
 • Kirjallisuudentutkijain seura 2500 €
 • Klassillis-filologinen yhdistys 2500 €
 • Kotikielen Seura 2500 €
 • Kuntoutussäätiö 2500 €
 • Poliittisen talouden tutkimuksen seura 2500 €
 • Porthan-seura 2500 €
 • Redescriptions 2500 €
 • Sosiaalilääketieteellinen yhdistys 2500 €
 • Sukupuolentutkimuksen seura 2500 €
 • Suomalainen Lakimiesyhdistys 2500 €
 • Suomen Antropologinen Seura 2500 €
 • Suomen Biologian Seura Vanamo 2500 €
 • Suomen Bysantin tutkimuksen seura 2500 €
 • Suomen Hammaslääkäriliitto 2500 €
 • Suomen Lääketieteen Historian Seura 1000 €
 • Suomen Sukututkimusseura 2500 €
 • Suomen Tilastoseura 2500 €
 • Suoseura 2500 €
 • Tampere University Press 2470 €
 • Työelämän tutkimusyhdistys 1250 €
 • Valtiotieteellinen yhdistys 1200 €
 • Ålands fredsinstitut 2500 €

Julkaisutoiminnan avustusta liiton jäsenille jaettiin ensimmäisen kerran kesällä 2022. Avustuksen sai 32 liiton jäsentä, yhteensä 76 400 euroa (päätökset 13.6.2022).

 • Diakonian tutkimuksen seura 2500 €
 • Elintarviketieteiden seura 2500 €
 • Eurooppalaisen filosofian seura 2500 €
 • Historiska föreningen 1500 €
 • Kulttuurintutkimuksen seura 2500 €
 • Liikuntatieteellinen Seura 2500 €
 • Lähihistorian tutkimuksen seura 2500 €
 • Media- ja viestintätieteellinen seura 2500 €
 • Nuorisotutkimusseura 2500 €
 • Sigillum 2500 €
 • Suomalais-Ugrilainen Seura 2500 €
 • Suomen elokuvatutkimuksen seura 2500 €
 • Suomen etnomusikologinen seura 2500 €
 • Suomen filosofinen yhdistys 2500 €
 • Suomen Historiallinen Seura 2500 €
 • Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura 2500 €
 • Suomen Kielen Seura 2500 €
 • Suomen Maantieteellinen Seura 2500 €
 • Suomen maataloustieteellinen seura 1000 €
 • Suomen Muinaismuistoyhdistys 2500 €
 • Suomen Queer-tutkimuksen Seura 2500 €
 • Suomen Tribologiayhdistys 2500 €
 • Tekniikan Historian Seura 2500 €
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2500 €
 • Tulevaisuuden tutkimuksen seura 2500 €
 • Turun Historiallinen Yhdistys 2500 €
 • Tutkijaliitto 2500 €
 • Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 2500 €
 • Työväenperinne 2500 €
 • Vastapaino 2500 €
 • Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura 2500 €
 • The Westermarck Society 1400 €

Liiton jäsenkustantajien käännöshankkeita tuettiin 67 250 eurolla seuraavasti (päätökset 14.12.2022):

 • Eurooppalaisen filosofian seura 15 000 €
 • Kulttuurintutkimuksen seura 3750 €
 • Tutkijaliitto 14 000 €
 • Vastapaino  32 000 €
 • Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura 2500 €

2021

Lokakuun haussa rahoitettiin 15 hakemusta yhteensä 122 694 eurolla (päätökset 17.11.2021):

 • Elintarviketieteiden Seura 2164 € lehden uudistamiseen
 • ETMU 3000 € blogikoulutukseen
 • Kv. suhteiden tutkimuksen seura KATSE 3348 € uuden lehden käynnistämiseen
 • Karjalan teologinen seura 3320 € lehden ulkoasuun
 • Lähihistorian tutkimuksen seura 3000 € uuden lehden nettiin ja koulutukseen
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 36 000 € digitointiin
 • Suomalais-Ugrilainen Seura 13 972 € digitointiin
 • Suomen Bysantin tutkimuksen seura 12 000 € lehden nettiin ja digitointiin
 • Suomen elokuvatutkimuksen seura 10 650 € digitointiin
 • Suomen rauhantutkimusyhdistys 3000 € digisiirtymän käynnistämiseen
 • Suomen Tribologiayhdistys 3700 € sähköisen julkaisemisen edistämiseen
 • Therapeia-säätiö 2040 € kirjoittajakoulutukseen
 • Turun Historiallinen Yhdistys 21 000 € artikkelien elinkaaren pidentämishankkeeseen
 • Työväenperinne 2000 € toimitussihteerin konferenssiosallistumiseen
 • Yhdyskuntasuunnittelun Seura 3500 € selvitykseen ja seminaariin

Helmikuun haussa rahoitettiin 16 hakemusta yhteensä 103 496 eurolla (päätökset 17.3.2020):

 • Alue- ja ympäristöntutkimuksen seura 6390 € julkaisukonseptin kehittämiseen
 • Dendrologian Seura 2400 € julkaisutyötä tukevaan laitehankintaan
 • Kulttuurin tutkimuksen seura 2700 € koulutukseen
 • Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura 5000 € vuosikirjan saavutettavuuden parantamiseen
 • Luther-Agricola-seura 4000 € julkaisujen digitointiin
 • Sosiaalipoliittinen yhdistys 1108 € lehden kehittämispäiviin
 • Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 10 000 € Duodecim-lehti nuorille -videosarjaan
 • Sukupuolentutkimuksen seura 3000 € OA-siirtymäselvitykseen
 • Suomalainen Lakimiesyhdistys 23 315 € julkaisujen digitointiin
 • Suomen Eksegeettinen Seura 2564 € julkaisujen markkinointiin
 • Suomen elokuvatutkimuksen seura 9500 € lehden kehittämiseen ja markkinointiin
 • Suomen Maantieteellinen Seura 8978 € julkaisujen digitointiin
 • Suomen Maataloustieteellinen Seura 699 € toimituksen laitehankintaan
 • Suomen Muinaismuistoyhdistys 6800 € julkaisujen digitointiin
 • Suomen sosiaalipedagoginen seura 9270 € sähköisen julkaisemisen kehittämishankkeeseen
 • Tutkijaliitto 7772 € korona-ajan tapahtumatuotantoon

2020

Lokakuun haussa rahoitettiin 19 hakemusta (28 hakijaa) yhteensä 223 806 eurolla (päätökset 17.11.2020).

 • Eurooppalaisen filosofian seura 16 800 € e-hankkeisiin ja markkinointiin
 • Historiallinen Aikakauskirja (SHS) 53 200 € digitointiin
 • Kansanvalistusseura 16 710 € digitointiin ja podcastiin
 • Kirjallisuudentutkijain Seura 3500 € lehden markkinointiin
 • Kotikielen Seura 26 840 € lehden juhlavuoden nettisivustoon
 • Nuorisotutkimusseura ym. 26 580 € selvitykseen ja koulutuksiin
 • Porthan-seura 2500 € lehden ulkoasun uudistamiseen
 • Sigillum 5200 € selvitykseen
 • Suomalais-Ugrilainen Seura 7979 € digitointiin
 • Suomen Ateenan-instituutin säätiö 4900 € digitointiin
 • Suomen Filosofinen Yhdistys 600 € koulutukseen
 • Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia 5481 € digitoinnin teknisiin kuluihin
 • Suomen Muinaismuistoyhdistys 6000 € sarjojen ulkoasun uudistamiseen
 • Suomen Tilastoseura 8000 € nettijulkaisuhankkeeseen
 • Tulevaisuuden tutkimuksen seura 2800 € laitehankintaan
 • Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 9240 € digitointiin
 • Valtiotieteellinen yhdistys 9240 € metatietotyöpajaan, julkaisujen elinkaareen ja kirjoittajakoulutukseen
 • Vastapaino 16 250 € verkkosivuston suunnitteluun ja perustamiseen
 • Ålands Fredsinstitut 2500 € koulutukseen

Helmikuun haussa rahoitettiin 21 hakemusta yhteensä 129 070 eurolla (päätökset 10.3.2020).

 • Allegra Lab Hki 4000 € koulutukseen
 • Alue- ja ympäristötutkimuksen seura 4500 € kohdeapuraha
 • Edistyksellinen Tiedeliitto 1500 € kotisivu-uudistukseen
 • Elintarviketieteiden seura 7500 € markkinointiin
 • Hallinnon Tutkimuksen Seura 6000 € digitoinnin kirjoittajalupien hankintaan
 • Kotimaisten kielten keskus 12 800 € digitointiin
 • Kulttuurintutkimuksen seura 9200 € OA-julkaisemiseen ja ulkoasun uudistamiseen
 • Kuntoutussäätiö 9500 € digitointiin
 • Prologos 520 € OA-siirtymään
 • Redescriptions 7000 € OA-siirtymään
 • Siirtolaisuusinstituutti 15 000 € digitointiin
 • Sukupuolentutkimuksen seura 2500 € markkinointiin
 • Suomen Lääkärilehti 7500 € selvitykseen
 • Suomen Queer-tutkimuksen Seura 3700 € kohdeapuraha
 • Tekniikan Historian Seura 4000 € kohdeapuraha
 • Teologinen Julkaisuseura 5500 € ulkoasun uudistamiseen
 • Turun Historiallinen Yhdistys 5000 € digitointiin
 • Tutkijaliitto 10 350 € ulkoasun uudistamiseen ja markkinointiin
 • Työelämän tutkimusyhdistys 5000 € ulkoasun ja kotisivun uudistamiseen
 • Työväenperinne 4000 € kansainvälistymiseen
 • Tähtitieteellinen yhdistys Ursa 4000 € markkinointiin

2019

Lokakuun haussa rahoitettiin 18 hakemusta yhteensä 60 653 eurolla (päätökset 19.11.2019).

 • ETMU 2632 € koulutuksen järjestämiseen
 • Karl Marx -seura 3000 € lehden ulkoasun suunnitteluun ja OJS-siirtymään
 • Ortodoksisten pappien liitto 1700 € lehden digitointiin
 • Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys 500 € aikakauskirjan OJS-siirtymään
 • Prologos 1500 € vuosikirjan sivuston ja ohjeiden käännökseen
 • Sosiaalilääketieteen yhdistys 1800 € lehden podcasteihin ja näkyvyyden parantamiseen
 • Suomen etnomusikologinen seura 3160 € vuosikirjojen digitaaliseen julkaisemiseen
 • Suomen humanistiverkko Agricola 3692 € koulutuksen järjestämiseen
 • Suomen Maantieteellinen Seura 10 900 € julkaisujen digitoinnin pilottihankkeeseen
 • Suomen maataloustieteellinen seura 1000 € markkinointimateriaaliin
 • Suomen Metsätieteellinen Seura 1166 € julkaisujen digitointiin
 • Suomen Sukututkimusseura 1700 € julkaisun juhlaseminaariin
 • Suomen teologinen kirjallisuusseura 5000 € julkaisulupien hankkimiseen
 • Tekniikan Historian Seura 1500 € lehden strategiseen kehittämiseen
 • Tilaushistoriakeskus 4000 € selvitykseen ja suunnitteluun
 • Tulevaisuuden tutkimuksen seura 2691 € laitehankintaan
 • Tutkijaliitto 8400 € teosten digitointiin
 • Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura 6812 € verkkojulkaisun podcasteihin

Helmikuun haussa rahoitettiin 15 hakemusta yhteensä 92 520 eurolla (päätökset 14.3.2019).

 • Ethnos 300 € lehden verkkosivun uudistamiseen
 • Eurooppalaisen filosofian seura 2000 € Filosofia-fi-portaalin uudistamisen hankintoihin
 • Historiska föreningen 4000 € verkkosivu-uudistukseen
 • Hämeen ammattikorkeakoulu 4200 € koulutukseen yhteistyössä Laurean kanssa
 • Klassillis-filologinen yhdistys 3000 € julkaisun saatavuuden ja sopimusten kehittämiseen
 • Kotikielen Seura 8300 € lehden digitointiin
 • Liikuntatieteellinen seura 12 100 digitointiin ja lehden ulkoasun uudistamiseen
 • Luther-Agricola-seura 4000 € digitointiin, sisältäen laitehankinnan
 • Sigillum 1550 € messuosallistumisiin
 • Suomalais-Ugrilainen Seura 28 850 € digitointihankkeeseen
 • Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura 7520 € vuosikirjan kehittämishankkeeseen
 • Suomen Lääketieteen Historian Seura 5200 € vuosikirjojen digitointiin ja OJS-siirtymään
 • Suomen Maantieteellinen Seura 2000 € laitehankintaan
 • Työväenperinne 2000 € julkaisun OJS-siirtymään
 • Vastapaino 7500 € podcast-hankkeeseen