Rahoituspäätökset vuodesta 2019

2024

Helmikuun haussa rahoitusta myönnettiin yhteensä 164 369 euroa 31 hakijalle (päätökset 11.3.2024).

Allegra Lab Helsinki 6500 € Tutkitusti-sivuston uudistuksiin
Eetos 3728 € digitointiin ja markkinointiin
Elintarviketieteiden seura 6970 € lukijatutkimukseen ja markkinointisuunnitelmaan
Eurooppalaisen filosofian seura 12 300 € markkinointiin ja visuaaliseen viestintään
Gaudeamus 5080 € koulutuksiin
Helsinki University Press 4712 € koulutuksiin
Kotikielen Seura 1800 € markkinointiin ja www-päivitykseen
Kulttuurintutkimuksen seura 4372 € kohdeapuraha lehden kirjoittajakouluun
Kuntoutussäätiö 1500 € kirjoittajaohjeisiin ja markkinointiin
Nuorisotutkimusseura 2000 € koulutukseen
Prologos 1750 € kohdeapuraha lehden kirjoittajatyöpajaan
Sigillum 3950 € laitehankintaan
Sosiaalilääketieteen yhdistys 9500 € digisiirtymään ja markkinointiin
Suomalainen Lakimiesyhdistys 36 000 € sähköiseen julkaisemiseen ja C-infoon
Suomalainen lääkäriseura Duodecim 790 € koulutukseen
Suomen arkeologinen seura 4160 € lehden e-uudistuksiin sekä kohdeapuraha julkaisujen tilaisuuteen
Suomen eläinlääkäriliitto 5206 € sähköiseen julkaisuarkistoon
Suomen Filosofinen Yhdistys 2000 € tutkimukseen
Suomen Hammaslääkäriliitto 5300 € netin kehittämiseen ja koulutukseen
Suomen Maataloustieteellinen Seura 2860 € C-infotyöhön
Suomen Muinaismuistoyhdistys 970 € koulutukseen
Suomen patristinen seura 5000 € digitointiin
Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura 1500 € digisiirtymän käynnistämiseen
Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seura 2100 € lehden toimitusprosessin kehittämiseen
Teatterintutkimuksen seura 1000 € lehden esittelyn ja ohjeiden kääntämiseen
Tulevaisuuden tutkimuksen seura 1850 € laitehankintaan
Tutkijaliitto 7060 € kohdeapuraha lehden artikkelityöpajaan sekä uuden sarjan kehittämiseen ja ulkoasuun
Valtiotieteellinen yhdistys 2500 € e-julkaisemisen kuluihin
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura 5320 € lehden kehittämismatkaan
Viestinnän tutkijayhdistys VAKKI 7400 € Journal.fi-siirtymään ja pideihin
Yhdyskuntasuunnittelun seura 9191 € lehden digitointiin ja lupiin

Kesäkuussa julkaisutoiminnan avustusta myönnettiin 36 liiton jäsenelle, yhteensä 116 440 euroa (päätökset 14.6.2024).

Bysantin tutkimuksen seura 1750 €
Elintarviketieteiden seura 3500 €
Eurooppalaisen filosofian seura 3500 €
Gaudeamus 3500 €
Helsinki University Press 3500 €
Historian ja etnologian laitoksen tutkijat 3500 €
Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura 3500 €
Kansanvalistusseura 500 €
Kasvun ja vanhenemisen tutkijat 3500 €
Kotikielen seura 3500 €
Liikuntatieteellinen seura 3500 €
Luther-Agricola-seura 3000 €
Lähihistorian tutkimuksen seura 3500 €
Nuorisotutkimusseura 3500 €
Ortodoksisten pappien liitto 3500 €
Poliittisen talouden tutkimuksen seura 2100 €
Resdecriptions 3500 €
Sigillum 3500 €
Suomalainen Lakimiesyhdistys 3500 €
Suomalais-Ugrilainen Seura 3500 €
Suomen etnomusikologinen seura 3500 €
Suomen hammaslääkäriliitto 3500 €
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura 3500 €
Suomen lääketieteen historian seura 3500 €
Suomen Psykologinen Seura 2340 €
Teatterintutkimuksen seura 3500 €
Teologinen Julkaisuseura 3500 €
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 3500 €
Turun Historiallinen Yhdistys 3500 €
Tutkijaliitto 3500 €
Työelämän tutkimusyhdistys 1750 €
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 3500€
Työväenperinne 3500 €
Valtiotieteellinen yhdistys 3500 €
Vastapaino 3500 €
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura 3500 €

2023

Lokakuun haussa rahoitusta myönnettiin yhteensä 105 274 € euroa seuraaville hakijoille (päätökset 15.11.2023):

Bysantin tutkimuksen seura 560 € julkaisun suunnittelupäivään
Edistyksellinen tiedeliitto 5700 € julkaisun podcast-pilottiin
Eurooppalaisen filosofian seura 3500 € toimituksen laitehankintoihin
Helsinki University Press 2675 € kustantamon markkinointiin ja matkoihin
Kansanvalistusseura 11 700 € lehtien lukupiiriin ja podcastiin
Kotikielen seura 3000 € C-info-painikkeen lisäämiseen
Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura 2500 € vuosikirjan ulkoasu-uudistukseen
Poliittisen talouden tutkimuksen seura 1450 € julkaisun keskustelutilaisuuteen
Porthan-seura 1649 € toimituksen laitehankintaan
Sosiaalipoliittinen yhdistys 1110 € lehden kehittämispäivään
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 12 950 € julkaisusarjan kielelliseen kehittämiseen
Suomalais-Ugrilainen Seura 15 200 € julkaisun digitointiin
Suomen Historiallinen Seura 15 000 € verkkoportaalin luomiseen
Suomen Merihistoriallinen Yhdistys 2500 € julkaisun seminaariin
Suomen Muinaismuistoyhdistys 5760 € julkaisun digitointiin
Suomen Psykologinen Seura 8850 € julkaisun digitointiin
Suomen Seksologinen Seura 2070 € kirjoittajapajaan
Tulevaisuuden tutkimuksen seura 2600 € julkaisuprosessin kehittämiseen
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura 3500 € lehden ulkoasun uudistamiseen
Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura 3000 € portaalin julkaisupäivityksiin

Helmikuun haussa rahoitusta myönnettiin yhteensä 152 478 euroa 24 hakijalle (päätökset 15.3.2023).

Joulukuussa julkaisutoiminnan avustusta myönnettiin 28 liiton jäsenelle, yhteensä 86 846 euroa (päätökset 12.12.2023).

Allegra Lab Helsinki 3500 €
Elintarviketieteiden seura 3499 €
Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU 3500 €
Historian ja etnologian laitoksen tutkijat 3370 €
Kirjallisuudentutkijain seura 3500 €
Kulttuurintutkimuksen seura 3500 €
Poliittisen talouden tutkimuksen seura 1700 €
Porthan-seura 3500 €
Sosiaalilääketieteen yhdistys 3500 €
Sukupuolentutkimuksen seura 3500 €
Suomen Antropologinen Seura 1800 €
Suomen Biologian Seura Vanamo 3500 €
Suomen Eläinlääkäriliitto 3500 €
Suomen Geologinen Seura 3500 €
Suomen Lääketieteen Historian Seura 2500 €
Suomen Maantieteellinen Seura 2600 €
Suomen Maataloustieteellinen Seura 1500 €
Suomen Merihistoriallinen Yhdistys 3500 €
Suomen Muinaismuistoyhdistys 3500 €
Suomen Queer-tutkimuksen seura 3200 €
Suomen sosiaalipedagoginen seura 2000 €
Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA 3500 €
Suomen Sukututkimusseura 3500 €
Suomen tieteellinen kirjastoseura 3500 €
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 3500 €
Tulevaisuuden tutkimuksen seura 3427 €
Työelämän tutkimusyhdistys 1750 €
Ålands fredsinstitut 3500 €

Kesäkuussa julkaisutoiminnan avustusta myönnettiin 43 liiton jäsenelle, yhteensä 139 915 euroa (päätökset 14.6.2023).

 • Aalto Arts Books 1758 €
 • Alue- ja ympäristötutkimuksen seura 3500 €
 • Diakonian tutkimuksen seura 3000 €
 • Edistyksellinen tiedeliitto 3500 €
 • Eurooppalaisen filosofian seura 3500 €
 • Gaudeamus 3500 €
 • Helsinki University Press 3500 €
 • Historian Ystäväin Liitto 3500 €
 • Kv. suhteiden tutkimuksen seura 3500 €
 • Kasvun ja vanhenemisen tutkijat 3500 €
 • Kotikielen Seura 3500 €
 • Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura 3500 €
 • Liikuntatieteellinen seura 3500 €
 • Lähihistorian tutkimuksen seura 2400 €
 • Nuorisotutkimusseura 3500 €
 • Ortodoksisten pappien liitto 3500 €
 • Poliittisen talouden tutkimuksen seura 1800 €
 • Redescriptions 3500 €
 • Sigillum 3500 €
 • Sosiaalipoliittinen yhdistys 3000 €
 • Suomalainen Lakimiesyhdistys 3500 €
 • SKS Tiedekustantamo 3500 €
 • Suomen Bysantin tutkimuksen seura 3500 €
 • Suomen etnomusikologinen seura 3500 €
 • Suomen Filosofinen Yhdistys 3500 €
 • Suomen Hammaslääkäriliitto 3500 €
 • Suomen Historiallinen Seura 3500 €
 • Suomen Itämainen Seura 3500 €
 • Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura 2000 €
 • Suomen maataloustieteellinen seura 2000 €
 • Suomen Tilastoseura 3500 €
 • Suomen Tribologiayhdistys 3500 €
 • Teologinen Julkaisuseura 3207 €
 • Turun Historiallinen Yhdistys 3500 €
 • Tutkijaliitto 3500 €
 • Työelämän tutkimusyhdistys 1750 €
 • Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 3500 €
 • Työväenperinne 3500 €
 • Valtiotieteellinen yhdistys 3500 €
 • Vastapaino 3500 €
 • Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura 3500 €
 • Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura 3500 €
 • Westermarck-seura 3500 €

2022

Lokakuun haussa rahoitettiin 23 hakemusta yhteensä 141 040 eurolla (päätökset 17.11.2022).

 • Edistyksellinen tiedeliitto 1400 € laitehankintaan
 • Elintarviketieteiden seura 2800 € koulutukseen ja podcast-hankkeeseen
 • Helsinki University Press 1100 € markkinointimatkaan
 • Karl Marx -seura 1500 € toimituksen koulutuspäivään
 • Kotikielen Seura 2700 € laitehankintaan
 • Kulttuurintutkimuksen seura 1400 € markkinointiin
 • Liikuntatieteellinen seura 15 900 € digitointiin ja laitehankintaan
 • Porthan-seura 4000 € markkinointiin
 • Redescriptions 10 000 € koulutukseen, verkkosivuihin ja selvitykseen
 • Siirtolaisuusinstituutti 4270 € julkaisujen ulkoasun uudistamiseen
 • Sosiaalilääketieteen yhdistys 7500 € digitointiin
 • Suomalainen Lakimiesyhdistys 950 € koulutukseen
 • Suomen antropologinen seura 10 000 € julkaisun termistöhankkeeseen
 • Suomen eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimikunta 2100 € laitehankintaan
 • Suomen etnomusikologinen seura 7500 € digitointiin
 • Suomen Maantieteellinen Seura 8600 € digitointiin
 • Suomen Muinaismuistoyhdistys 6050 € digitointiin
 • Suomen Queer-tutkimuksen Seura 1500 € markkinointiin
 • Suoseura 5800 € julkaisujärjestelmään
 • Vastapaino 42 000 € sähkökirjojen optimointiin ja markkinointiin
 • Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura 500 € lukijakyselyyn
 • Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura 2370 € digitointiin
 • Väestöliitto 1100 € julkaisun ulkoasun uudistamiseen

Helmikuun haussa rahoitettiin 15 hakemusta, yhteensä 115 793 euroa (päätökset 23.3.2022).

 • Aalto Arts Books 3550 € juhlanäyttelyyn
 • Elintarviketieteiden seura 1500 € sähköisen julkaisemisen edistämiseen
 • Eurooppalaisen filosofian seura 20 000 € lehden verkkosivujen päivitykseen
 • Historiallinen Aikakauskirja 14 310 € digitointihankkeen viimeistelyyn
 • Kampus Kustannus 500 € taittokoulutukseen
 • Karl Marx -seura 1500 € laitehankintaan ja koulutukseen
 • Kasvun ja vanhenemisen tutkijat 5000 € markkinointimateriaaleihin
 • Kuntoutussäätiö 19 000 € markkinointiin
 • Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys 1736 € lehden ulkoasun uudistukseen
 • Suomen merihistoriallinen yhdistys 19 400 € digitointiin
 • Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLa 1047 € koulutukseen
 • Teatterin Uusi Alkukirjasto 8000 € Visuun ja verkkosivuun
 • Turun Historiallinen Yhdistys 12 500 € koulutukseen
 • Työväenperinne 2000 € ohje- ja lisenssiuudistuksiin
 • Valtiotieteellinen yhdistys 5750 € verkkolehden uudistamiseen

Joulukuussa julkaisutoiminnan avustusta myönnettiin 28 liiton jäsenelle, yhteensä 64 420 euroa (päätökset 14.12.2022).

 • Alue- ja ympäristötutkimuksen seura 2500 €
 • Edistyksellinen tiedeliitto 2500 €
 • Gaudeamus 2500 €
 • Helsinki University Press 2500 €
 • Historiska föreningen 1000 €
 • Informaatiotutkimuksen yhdistys 2500 €
 • Kirjallisuudentutkijain seura 2500 €
 • Klassillis-filologinen yhdistys 2500 €
 • Kotikielen Seura 2500 €
 • Kuntoutussäätiö 2500 €
 • Poliittisen talouden tutkimuksen seura 2500 €
 • Porthan-seura 2500 €
 • Redescriptions 2500 €
 • Sosiaalilääketieteellinen yhdistys 2500 €
 • Sukupuolentutkimuksen seura 2500 €
 • Suomalainen Lakimiesyhdistys 2500 €
 • Suomen Antropologinen Seura 2500 €
 • Suomen Biologian Seura Vanamo 2500 €
 • Suomen Bysantin tutkimuksen seura 2500 €
 • Suomen Hammaslääkäriliitto 2500 €
 • Suomen Lääketieteen Historian Seura 1000 €
 • Suomen Sukututkimusseura 2500 €
 • Suomen Tilastoseura 2500 €
 • Suoseura 2500 €
 • Tampere University Press 2470 €
 • Työelämän tutkimusyhdistys 1250 €
 • Valtiotieteellinen yhdistys 1200 €
 • Ålands fredsinstitut 2500 €

Julkaisutoiminnan avustusta liiton jäsenille jaettiin ensimmäisen kerran kesällä 2022. Avustuksen sai 32 liiton jäsentä, yhteensä 76 400 euroa (päätökset 13.6.2022).

 • Diakonian tutkimuksen seura 2500 €
 • Elintarviketieteiden seura 2500 €
 • Eurooppalaisen filosofian seura 2500 €
 • Historiska föreningen 1500 €
 • Kulttuurintutkimuksen seura 2500 €
 • Liikuntatieteellinen Seura 2500 €
 • Lähihistorian tutkimuksen seura 2500 €
 • Media- ja viestintätieteellinen seura 2500 €
 • Nuorisotutkimusseura 2500 €
 • Sigillum 2500 €
 • Suomalais-Ugrilainen Seura 2500 €
 • Suomen elokuvatutkimuksen seura 2500 €
 • Suomen etnomusikologinen seura 2500 €
 • Suomen filosofinen yhdistys 2500 €
 • Suomen Historiallinen Seura 2500 €
 • Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura 2500 €
 • Suomen Kielen Seura 2500 €
 • Suomen Maantieteellinen Seura 2500 €
 • Suomen maataloustieteellinen seura 1000 €
 • Suomen Muinaismuistoyhdistys 2500 €
 • Suomen Queer-tutkimuksen Seura 2500 €
 • Suomen Tribologiayhdistys 2500 €
 • Tekniikan Historian Seura 2500 €
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2500 €
 • Tulevaisuuden tutkimuksen seura 2500 €
 • Turun Historiallinen Yhdistys 2500 €
 • Tutkijaliitto 2500 €
 • Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 2500 €
 • Työväenperinne 2500 €
 • Vastapaino 2500 €
 • Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura 2500 €
 • The Westermarck Society 1400 €

Liiton jäsenkustantajien käännöshankkeita tuettiin 67 250 eurolla seuraavasti (päätökset 14.12.2022):

 • Eurooppalaisen filosofian seura 15 000 €
 • Kulttuurintutkimuksen seura 3750 €
 • Tutkijaliitto 14 000 €
 • Vastapaino  32 000 €
 • Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura 2500 €

2021

Lokakuun haussa rahoitettiin 15 hakemusta yhteensä 122 694 eurolla (päätökset 17.11.2021):

 • Elintarviketieteiden Seura 2164 € lehden uudistamiseen
 • ETMU 3000 € blogikoulutukseen
 • Kv. suhteiden tutkimuksen seura KATSE 3348 € uuden lehden käynnistämiseen
 • Karjalan teologinen seura 3320 € lehden ulkoasuun
 • Lähihistorian tutkimuksen seura 3000 € uuden lehden nettiin ja koulutukseen
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 36 000 € digitointiin
 • Suomalais-Ugrilainen Seura 13 972 € digitointiin
 • Suomen Bysantin tutkimuksen seura 12 000 € lehden nettiin ja digitointiin
 • Suomen elokuvatutkimuksen seura 10 650 € digitointiin
 • Suomen rauhantutkimusyhdistys 3000 € digisiirtymän käynnistämiseen
 • Suomen Tribologiayhdistys 3700 € sähköisen julkaisemisen edistämiseen
 • Therapeia-säätiö 2040 € kirjoittajakoulutukseen
 • Turun Historiallinen Yhdistys 21 000 € artikkelien elinkaaren pidentämishankkeeseen
 • Työväenperinne 2000 € toimitussihteerin konferenssiosallistumiseen
 • Yhdyskuntasuunnittelun Seura 3500 € selvitykseen ja seminaariin

Helmikuun haussa rahoitettiin 16 hakemusta yhteensä 103 496 eurolla (päätökset 17.3.2020):

 • Alue- ja ympäristöntutkimuksen seura 6390 € julkaisukonseptin kehittämiseen
 • Dendrologian Seura 2400 € julkaisutyötä tukevaan laitehankintaan
 • Kulttuurin tutkimuksen seura 2700 € koulutukseen
 • Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura 5000 € vuosikirjan saavutettavuuden parantamiseen
 • Luther-Agricola-seura 4000 € julkaisujen digitointiin
 • Sosiaalipoliittinen yhdistys 1108 € lehden kehittämispäiviin
 • Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 10 000 € Duodecim-lehti nuorille -videosarjaan
 • Sukupuolentutkimuksen seura 3000 € OA-siirtymäselvitykseen
 • Suomalainen Lakimiesyhdistys 23 315 € julkaisujen digitointiin
 • Suomen Eksegeettinen Seura 2564 € julkaisujen markkinointiin
 • Suomen elokuvatutkimuksen seura 9500 € lehden kehittämiseen ja markkinointiin
 • Suomen Maantieteellinen Seura 8978 € julkaisujen digitointiin
 • Suomen Maataloustieteellinen Seura 699 € toimituksen laitehankintaan
 • Suomen Muinaismuistoyhdistys 6800 € julkaisujen digitointiin
 • Suomen sosiaalipedagoginen seura 9270 € sähköisen julkaisemisen kehittämishankkeeseen
 • Tutkijaliitto 7772 € korona-ajan tapahtumatuotantoon

2020

Lokakuun haussa rahoitettiin 19 hakemusta (28 hakijaa) yhteensä 223 806 eurolla (päätökset 17.11.2020).

 • Eurooppalaisen filosofian seura 16 800 € e-hankkeisiin ja markkinointiin
 • Historiallinen Aikakauskirja (SHS) 53 200 € digitointiin
 • Kansanvalistusseura 16 710 € digitointiin ja podcastiin
 • Kirjallisuudentutkijain Seura 3500 € lehden markkinointiin
 • Kotikielen Seura 26 840 € lehden juhlavuoden nettisivustoon
 • Nuorisotutkimusseura ym. 26 580 € selvitykseen ja koulutuksiin
 • Porthan-seura 2500 € lehden ulkoasun uudistamiseen
 • Sigillum 5200 € selvitykseen
 • Suomalais-Ugrilainen Seura 7979 € digitointiin
 • Suomen Ateenan-instituutin säätiö 4900 € digitointiin
 • Suomen Filosofinen Yhdistys 600 € koulutukseen
 • Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia 5481 € digitoinnin teknisiin kuluihin
 • Suomen Muinaismuistoyhdistys 6000 € sarjojen ulkoasun uudistamiseen
 • Suomen Tilastoseura 8000 € nettijulkaisuhankkeeseen
 • Tulevaisuuden tutkimuksen seura 2800 € laitehankintaan
 • Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 9240 € digitointiin
 • Valtiotieteellinen yhdistys 9240 € metatietotyöpajaan, julkaisujen elinkaareen ja kirjoittajakoulutukseen
 • Vastapaino 16 250 € verkkosivuston suunnitteluun ja perustamiseen
 • Ålands Fredsinstitut 2500 € koulutukseen

Helmikuun haussa rahoitettiin 21 hakemusta yhteensä 129 070 eurolla (päätökset 10.3.2020).

 • Allegra Lab Hki 4000 € koulutukseen
 • Alue- ja ympäristötutkimuksen seura 4500 € kohdeapuraha
 • Edistyksellinen Tiedeliitto 1500 € kotisivu-uudistukseen
 • Elintarviketieteiden seura 7500 € markkinointiin
 • Hallinnon Tutkimuksen Seura 6000 € digitoinnin kirjoittajalupien hankintaan
 • Kotimaisten kielten keskus 12 800 € digitointiin
 • Kulttuurintutkimuksen seura 9200 € OA-julkaisemiseen ja ulkoasun uudistamiseen
 • Kuntoutussäätiö 9500 € digitointiin
 • Prologos 520 € OA-siirtymään
 • Redescriptions 7000 € OA-siirtymään
 • Siirtolaisuusinstituutti 15 000 € digitointiin
 • Sukupuolentutkimuksen seura 2500 € markkinointiin
 • Suomen Lääkärilehti 7500 € selvitykseen
 • Suomen Queer-tutkimuksen Seura 3700 € kohdeapuraha
 • Tekniikan Historian Seura 4000 € kohdeapuraha
 • Teologinen Julkaisuseura 5500 € ulkoasun uudistamiseen
 • Turun Historiallinen Yhdistys 5000 € digitointiin
 • Tutkijaliitto 10 350 € ulkoasun uudistamiseen ja markkinointiin
 • Työelämän tutkimusyhdistys 5000 € ulkoasun ja kotisivun uudistamiseen
 • Työväenperinne 4000 € kansainvälistymiseen
 • Tähtitieteellinen yhdistys Ursa 4000 € markkinointiin

2019

Lokakuun haussa rahoitettiin 18 hakemusta yhteensä 60 653 eurolla (päätökset 19.11.2019).

 • ETMU 2632 € koulutuksen järjestämiseen
 • Karl Marx -seura 3000 € lehden ulkoasun suunnitteluun ja OJS-siirtymään
 • Ortodoksisten pappien liitto 1700 € lehden digitointiin
 • Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys 500 € aikakauskirjan OJS-siirtymään
 • Prologos 1500 € vuosikirjan sivuston ja ohjeiden käännökseen
 • Sosiaalilääketieteen yhdistys 1800 € lehden podcasteihin ja näkyvyyden parantamiseen
 • Suomen etnomusikologinen seura 3160 € vuosikirjojen digitaaliseen julkaisemiseen
 • Suomen humanistiverkko Agricola 3692 € koulutuksen järjestämiseen
 • Suomen Maantieteellinen Seura 10 900 € julkaisujen digitoinnin pilottihankkeeseen
 • Suomen maataloustieteellinen seura 1000 € markkinointimateriaaliin
 • Suomen Metsätieteellinen Seura 1166 € julkaisujen digitointiin
 • Suomen Sukututkimusseura 1700 € julkaisun juhlaseminaariin
 • Suomen teologinen kirjallisuusseura 5000 € julkaisulupien hankkimiseen
 • Tekniikan Historian Seura 1500 € lehden strategiseen kehittämiseen
 • Tilaushistoriakeskus 4000 € selvitykseen ja suunnitteluun
 • Tulevaisuuden tutkimuksen seura 2691 € laitehankintaan
 • Tutkijaliitto 8400 € teosten digitointiin
 • Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura 6812 € verkkojulkaisun podcasteihin

Helmikuun haussa rahoitettiin 15 hakemusta yhteensä 92 520 eurolla (päätökset 14.3.2019).

 • Ethnos 300 € lehden verkkosivun uudistamiseen
 • Eurooppalaisen filosofian seura 2000 € Filosofia-fi-portaalin uudistamisen hankintoihin
 • Historiska föreningen 4000 € verkkosivu-uudistukseen
 • Hämeen ammattikorkeakoulu 4200 € koulutukseen yhteistyössä Laurean kanssa
 • Klassillis-filologinen yhdistys 3000 € julkaisun saatavuuden ja sopimusten kehittämiseen
 • Kotikielen Seura 8300 € lehden digitointiin
 • Liikuntatieteellinen seura 12 100 digitointiin ja lehden ulkoasun uudistamiseen
 • Luther-Agricola-seura 4000 € digitointiin, sisältäen laitehankinnan
 • Sigillum 1550 € messuosallistumisiin
 • Suomalais-Ugrilainen Seura 28 850 € digitointihankkeeseen
 • Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura 7520 € vuosikirjan kehittämishankkeeseen
 • Suomen Lääketieteen Historian Seura 5200 € vuosikirjojen digitointiin ja OJS-siirtymään
 • Suomen Maantieteellinen Seura 2000 € laitehankintaan
 • Työväenperinne 2000 € julkaisun OJS-siirtymään
 • Vastapaino 7500 € podcast-hankkeeseen