Kohdeapuraha

Suomen tiedekustantajien liiton kohdeapurahat on tarkoitettu lehden, kirjasarjan tai kustantajan nimeä kantavien ”sponsoroitujen” plenarysessioiden ja kirjoittajatyöpajojen järjestämiseen oman tieteenalan konferenssissa tai muussa tapahtumassa.

Tarkoitus on tukea kotimaisten tiedekustantajien julkaisutoiminnan näkyvyyttä, kirjoittajarekrytointia ja arvovaltaa.

Rahoitusta voi saada puhujien palkkioihin, matka- ja majoituskuluihin, markkinointikuluihin ja maltilliseen kestitykseen, yhteensä enintään 5000 €/hakemus. Päivärahoja ei makseta.

Kohdeapurahaa haetaan liiton rahoituksen hakulomakkeella hankeapurahojen hakuohjeita seuraten. Myönnettyä kohdeapurahaa koskevat samat käytön ja raportoinnin ehdot kuin hankeapurahoja.

Mitä ehtoja kohdeapurahalla on?

Tapahtuman on tuotettava sisältöä sponsorin julkaisuun. Session nimessä tulee mainita järjestävän kustantajan tai julkaisun nimi (esim. Aikakauskirja X:n juhlaluento, Kustantaja Y:n kirjoittajakoulu, Verkkolehti Z:n paneeli).

Lisäksi tapahtumassa ja sen markkinoinnissa on mainittava Suomen tiedekustantajien liitolta saatu rahoitus ja sen alkuperä (tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämät tieteellisten julkaisujen käyttökorvaukset). Liiton logon voi pyytää käyttöönsä liiton toimistosta: toimisto@tiedekustantajat.fi

Session teeman, tyypin ja esiintyjät valitsee järjestäjä. Vierailuun voidaan sisällyttää myös suurelle yleisölle suunnattu avoin tilaisuus.

Hakemukselle on eduksi, jos tilaisuuteen kutsuttavalla puhujalla on kokemusta tiedelehden editorin, kirjasarjan toimittajan tai muusta vastaavasta tehtävästä.

Ideoinnissa voi käyttää apuna alla kuvattuja esimerkkejä. Niitä voi myös yhdistellä luovasti.

Esimerkki 1: Ulkomainen pääpuhuja ja nuoret kommentaattorit

Tiedelehden editorina meritoitunut puhuja kutsutaan ulkomailta kertomaan uudesta, keskustelua herättäneestä tutkimushankkeestaan erityisesti tulosten julkaisemisen ja saadun palautteen näkökulmista. Kaksi nuorta kotimaista tutkijaa kommentoi esitelmää omissa, lyhyemmissä puheenvuoroissaan.

Yleisö osallistuu keskusteluun ja medialle on varattu tilaisuus haastatella puhujia. Puhetta johtaa sessiota sponsoroivan tiedelehden päätoimittaja.

Puhujat laativat esitelmistään laadukkaat käsikirjoitukset lehdelle aikataulussa X. Jutut vertaisarvioidaan ja toimitetaan normaalisti, ja julkaistaan miniteemana samassa numerossa järjestettyyn tilaisuuteen viitaten.

Esimerkki 2: Asiantuntijapaneelista podcastiin

Tiedelehden kustantaja johtaa lehdelle tärkeän tieteenalan vuosikokouksessa korkean profiilin paneelin, johon on kutsuttu kolme Suomessa ajankohtaisen aiheen asiantuntijaa. He keskustelevat tieteenalan kotimaisen ja kansainvälisen julkaisutoiminnan suhteesta aiheen esille tuomisessa ja aihetta koskevassa keskustelussa.

Paneelin puheenvuoroista toimitetaan podcast, joka täydentää ja markkinoi lehteen tulevaa temaattista keskusteluosiota. Keskustelu aiheesta jatkuu lehden sivuilla ja tieteenalan muissa tapahtumissa.

Esimerkki 3: Editorit opastavat tutkija-kirjoittajia

Kirjoja ja lehtiä julkaiseva tieteellinen seura haluaa laajentaa kirjoittajaverkostojaan ja vahvistaa alansa nuorten tutkija-kirjoittajien taitoja. Tarkoitusta varten järjestetään alan kansallisen kongressin yhteydessä työpaja, jossa puhuu kokeneita editoreja. Sponsoroivan seuran toimittajat kertovat työstään seuran kirjoja ja lehtiä esitellen.

Työpajaan liittyy pieniä harjoituksia, joten kokonaisuus on neuvoteltu vapaaehtoiseksi jatko- ja syventävien opintojen osaksi järjestävän paikkakunnan yliopistossa, jossa lehden editori työskentelee.

Kokemuksista syntyy seuran kotikieliseen lehteen pääkirjoitus ja pedagoginen menetelmäkatsaus. Osallistujien näkemyksellisiä puheenvuoroja ja kirja-arvosteluja julkaistaan seuran julkaisuihin liittyvässä blogissa.

Lisätietoja antaa Suomen tiedekustantajien liiton pääsihteeri, professori Pauliina Raento: toimisto@tiedekustantajat.fi tai 040 5086552