Apurahat

Suomen tiedekustantajien liitto jakaa tieteellisen kustantamisen apurahoja joka kevät ja syksy.

Apurahat on tarkoitettu julkaisu- ja kustannustoimintaa harjoittavien yhteisöjen toiminnan tukemiseen ja niiden saajiksi ovat etusijalla ne yhteisöt, joiden Kopiosto-valtakirja on liitolla. Apurahoja voidaan myöntää julkaisu- tai kustannustoiminnan kehittämiseen tai näiden alojen tehtävissä työskentelevän henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen.

Tukea voidaan myöntää mm. koulutuksiin osallistumiseen ja niiden järjestämiseen, laite- ja ohjelmistohankintoihin, kirjamessuille ja muihin markkinointitapahtumiin osallistumiseen, selvityksiin sekä erilaisiin julkaisutoiminnan kehittämishankkeisiin.

Apurahat

Syksy 2018

Suomen tiedekustantajien liiton syksyn 2018 apurahahaku on 1.–31. lokakuuta 2018.

Myönnetyt apurahat