Hanke- ja kohdeapurahat

Suomen tiedekustantajien liiton hanke- ja kohdeapurahoja voivat hakea kaikki kotimaiset tieteellistä kustannus- ja julkaisutoimintaa harjoittavat yhteisöt.

Hanke- ja kohdeapurahat ovat haettavissa vuosittain helmikuussa ja lokakuussa. Päätökset tehdään ja rahoitus maksetaan maaliskuussa ja marraskuussa.

Hanke- ja kohdeapurahan käyttökohde on tiedekustantamon tai -julkaisijan tavanomaisista kuluista poikkeava, määräaikainen menoerä.

Hankeapurahoja myönnetään esimerkiksi

  • kustannus- ja julkaisutoiminnan parissa työskentelevän henkilöstön koulutukseen
  • julkaisujen tarpeita palvelevien koulutusten tai muiden tapahtumien järjestämiseen
  • sähköisen julkaisemisen edistämiseen ja avoimen julkaisemisen hankkeisiin
  • julkaisusarjan tai sen verkkosivuston kehittämiseen
  • julkaisun ulkoasun suunnitteluun ja uudistamiseen
  • julkaisutoimintaa edistävän tutkimuksen tai selvityksen tekemiseen
  • markkinointiin, mainontaan ja somenäkyvyyden parantamiseen
  • osallistumiseen julkaisu- ja kustannusalan kokouksiin ja seminaareihin sekä
  • laitteisto- ja ohjelmistohankintoihin.

Kohdeapuraha on tarkoitettu kirjoittajakoulutukseen tai julkaisujen markkinointiin konferenssitapahtumassa.

Suomen tiedekustantajien liiton apurahat rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tiedejulkaisujen käyttökorvauksilla.

Myönnöissä voidaan suosia yhteisöjä, joiden julkaisut kerryttävät tekijänoikeuskorvauksia ja joiden Kopiosto-valtakirja on annettu liitolle.