Mitä ei rahoiteta?

Suomen tiedekustantajien liiton hanke- ja kohdeapurahoilla (helmikuun ja lokakuun haut) ei tueta yleistä seura-, yritys- tai säätiötoimintaa eikä yksittäisiä kirjahankkeita tai niihin vertautuvia julkaisuja.

Hanke- ja kohderahoituksen ulkopuolelle jäävät myös tieteellisten julkaisujen toistuvat peruskulut (esim. painatus, postitus sekä toimituksen palkat ja palkkiot) sekä kirjamessuosastojen kustannukset. Liiton jäsenet voivat hakea näihin menoihin jäsenavustusta. Tieteelliset seurat voivat hakea julkaisutoiminnan avustusta Tieteellisten seurain valtuuskunnalta (TSV).

Rahoitusta ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin kuluihin. Aloita hankkeen ja hakemuksen valmistelu ajoissa ja ajoita hakemus niin, että varat voidaan käyttää ripeästi.

Puutteellisesti laadittuja hakemuksia tai niiden osia ei rahoiteta.

Hakuaikojen ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Suomen tiedekustantajien liitto ei myönnä apurahoja ja avustuksia yksityishenkilöille.