Pertti Saloheimo

Tieteellinen päätoimittaja

Helsinki

Suomen Lääkäriliitto

pertti.saloheimo@laakarilehti.fi

Pertti Saloheimo on lääketieteen tohtori ja Lääkärilehden tieteellinen päätoimittaja. Hän on aiemmin toimittanut Lääketieteellistä Aikakauskirja Duodecimia toimitussihteerinä ja European Journal of Neurology -lehteä Associate Editorina. Hän oli pitkään myös International Journal of Clinical Practice -lehden toimitusneuvoston jäsen.

Perttiä kiinnostavat erityisesti tiedejulkaisemisen etiikka, tekijyys ja vertaisarviointi. Näistä aiheista hän on kouluttanut Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Kliinisessä tohtoriohjelmassa, European Academy of Neurologyn kongresseissa ja Tiedejulkaisemisen peruskurssilla sekä kirjoittanut Tapani Keräsen ja Anna Pasternackin toimittamaan teokseen Kliinisen tutkimuksen etiikka (Duodecim 2015), teokseen Lääkärin etiikka (Suomen Lääkäriliitto 2021) sekä Lääkärilehteen ja Duodecimiin.

Pertti liittyi Suomen tiedekustantajien liiton hallitukseen toistamiseen vuonna 2021 ja jatkokaudelle 2024. Hän on hallituksen työvaliokunnan jäsen. Edellisillä kausillaan 2002─2008 hän oli liiton varapuheenjohtaja vuosina 2007─2008.

Pertti Saloheimo
Kuva: Kimmo Brandt