Anette Alén

Anette Alén on oikeustieteen tohtori ja siviili- ja kauppaoikeuden professori Helsingin yliopistossa.

Anette toimittaa Lakimies-lehden Oikeuskäytäntöä-osastoa ja on Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland -julkaisun toimitussihteeri.

Hän on Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsen, Tekijänoikeusneuvoston puheenjohtajan varajäsen ja Urheilun eettisen kurinpitolautakunnan jäsen. Hän osallistuu myös Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation (AVOTT:n) ryhmätyöskentelyyn.

Anette valittiin Suomen tiedekustantajien liiton hallitukseen vuonna 2021 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen edustajana.

Anette Alén
Kuva: Veikko Somerpuro