Jussi Ylikoski

Jussi Ylikoski on suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Turun yliopistossa ja vertaisarvioidun Finnisch-Ugrische Forschungen -lehden päätoimittaja.

Jussin erikoisalat saamelaiset ja itämerensuomalaiset kielet sekä vertaileva fennougristiikka näkyy hänen luottamustehtävissään. Hän on päätoimittanut Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirjaa ja on sen toimitusneuvoston jäsen.

Jussi on toimitusneuvoston jäsen myös julkaisuissa Eesti- ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri, Finnish Journal of Linguistics, Nordic Journal of Linguistics, Puhe ja kieli, Sananjalka, Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia ja Virittäjä.

Jussin taustaorganisaatiot Suomen tiedekustantajien liiton hallituksessa ovat Kotikielen Seura, Suomalais-Ugrilainen Seura ja Suomen Kielen Seura. Hänet valittiin hallitukseen vuonna 2023.

Jussi Ylikoski
Kuva: Ilona Ylikoski