Jussi Ylikoski

Jussi Ylikoski on suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Turun yliopistossa ja vertaisarvioidun Finnisch-Ugrische Forschungen -lehden päätoimittaja.

Jussin erikoisalat saamelaiset ja itämerensuomalaiset kielet sekä vertaileva fennougristiikka näkyvät hänen luottamustehtävissään. Hän on päätoimittanut Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirjaa ja on sen toimitusneuvoston jäsen.

Jussi on toimitusneuvoston jäsen myös julkaisuissa Eesti- ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri, Finnish Journal of Linguistics, Nordic Journal of Linguistics, Puhe ja kieli, Sananjalka ja Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia.

Jussi valittiin Suomen tiedekustantajien liiton hallitukseen vuonna 2023. Hänen taustaorganisaationsa ovat Kotikielen Seura, Suomalais-Ugrilainen Seura ja Suomen Kielen Seura.

Jussi toimii hallituksen tositetarkastajana.

Jussi Ylikoski
Kuva: Ilona Ylikoski