Liiton jäsen, hae julkaisutoiminnan avustusta!

Suomen tiedekustantajien liitto julistaa jäsentensä haettavaksi tieteellisen julkaisutoiminnan vapaasti kohdennettavan kerta-avustuksen, jonka suuruus vuonna 2022 on enintään 2500 €/liiton jäsen.

Jäsenyhteisö voi käyttää avustuksen tieteellisen julkaisutoimintansa kustannuksiin harkintansa mukaan. Kohteita voivat olla esimerkiksi toimittajien palkat ja palkkiot, taiton, painamisen tai kuvituksen kulut, markkinointi, metadatan lisäämisestä aiheutuvat kulut tai julkaisutoimintaa edistävät hankkeet, hankinnat ja kokeilut.

Hakuaika on 1.3.-30.11.2022. Päätöksiä tehdään ja avustuksia maksetaan seuraavan kerran joulukuussa 2022. Hakuohjeen löydät tämän tiedotteen lopusta.

Saatu avustus ei vaikuta liiton jäsenorganisaation mahdollisuuteen hakea ja saada liiton tavanomaisia apurahoja helmikuussa ja lokakuussa.

Avustuksen saaja sitoutuu seuraavaan menettelyyn ja aikatauluun:

Avustus on käytettävä loppuun 6 kuukauden kuluessa sen myöntämisestä. Käytöstä raportoidaan sähköpostitse vapaamuotoisella, ytimekkäällä selonteolla. Siinä kerrotaan, kuinka raha käytettiin ja kuinka se tuki käyttäjän tieteellistä kustannus- ja julkaisutoimintaa. Raportti lähetetään sähköpostitse liiton toimistoon 1 kuukauden kuluessa käytön päättymisestä.

Mikäli avustus käytetään yksittäisen julkaisun (esimerkiksi kirjan) tai tapahtuman kuluihin, Suomen tiedekustantajien liiton tuki on mainittava sen yhteydessä. Liiton logon voi pyytää käyttöönsä liiton toimistosta.

HUOM: Avustusta ei voi jakaa eteenpäin apurahana eikä sitä voi kohdentaa muuhun kuin julkaisutoiminnan kuluihin. Palkoista ja palkkioista on suoritettava tarvittavat viranomaisvelvoitteet ja tehtävä ilmoitus tulorekisteriin. Raportin mukana ei lähetetä tositteita, mutta niitä voidaan pyytää nähtäväksi. Avustus voidaan periä takaisin, mikäli sitä käytetään tai siitä raportoidaan näiden ohjeiden vastaisesti.


Hakuohje:
Täytä apurahahakemuslomake soveltuvin osin liiton verkkosivuilla. Valitse käyttökohteeksi ”Muu”. Kerro käyttösuunnitelma-kohdassa, mihin ja miten raha on tarkoitus käyttää. Arvioi lyhyesti, millainen merkitys sillä on hakijayhteisön tieteelliselle julkaisutoiminnalle ja sen taloudelle. Liitteitä ei tarvita.

Avustus maksetaan vain jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille (laskut lähetetty viikolla 18/2022). Lisäksi edellytetään, että jäsenyhteisö on antanut Kopiosto-valtakirjansa Suomen tiedekustantajien liitolle.

Kesäkuun myöntökierroksella rahoitettiin kaikki hakemukset, yhteensä 76 400 euroa.

Kysymyksiin vastaa pääsihteeri Pauliina Raento sähköpostitse: toimisto [at] tiedekustantajat.fi

Suomen tiedekustantajien liiton avustukset ja muu toiminta rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tiedejulkaisujen käyttökorvauksilla.

Julkaistu kategoriassa , , ,