Kopiosto-valtakirja

Uudet Suomen tiedekustantajien liiton jäsenet täyttävät Kopioston valvontavaltakirjan, joka löytyy tämän linkin kautta.

Kopiosto-valtakirja tulostetaan ja allekirjoitetaan, samoin siihen liittyvä henkilötietolomake, ja ne molemmat lähetetään Suomen tiedekustantajien liittoon, EI suoraan Kopiostoon.

Kopioston tiedote valtuutuksen antaneille oikeudenhaltijoille

27.3.2017

Tekijänoikeusjärjestöjen toimintaan vaikuttaa vuoden 2017 alusta uusi laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista. Sen tavoitteena on edistää tekijänoikeushallinnon avoimuutta ja hyvää hallintotapaa. Lue tämä tiedote, jos olet antanut valtuutuksen (Kopiosto-valvontavaltakirja tai Tekijänoikeussopimus) ennen 1.1.2017. Suomessa toimivien tekijänoikeusjärjestöjen toimintaan uusi laki ei tuo merkittäviä muutoksia, sillä järjestöjen toiminta on jo pitkälti yhteishallinnointilain vaatimusten mukaista. Tekijänoikeusjärjestöillä on kuitenkin lain mukaan velvollisuus antaa oikeudenhaltijoille tiettyjä tietoja, esimerkiksi hallinnoimistaan oikeuksista ja oikeudenhaltijan valintamahdollisuuksista. Nämä tiedot on koottu tähän dokumenttiin.

Katso koko tiedote: Tiedote valtuuksien antaneille oikeudenhaltijoille