Vuoden tiede-editori on Ani Kuusjärvi

Julkaistu 12.1.2023

Vuoden 2022 tiede-editorina palkittiin kustannustoimittaja Ani Kuusjärvi Gaudeamuksesta. Palkinto luovutettiin Kuusjärvelle Helsingissä Tieteen päivillä.

Haastattelussa Kuusjärvi kehotti lukemaan kaikenlaisia tekstejä, jotka jalostavat editorin taitoja. Työssä palkitsevat jatkuva oppiminen ja monipuolisuus.

Vuoden tiede-editori -palkinto on Suomen tiedekustantajien liiton tunnustus työstä laadukkaan kotimaisen tiedekustannus- ja julkaisutoiminnan hyväksi. Palkinto on suuruudeltaan 5000 euroa ja se rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tiedejulkaisujen käyttökorvauksilla.

Perusteluissa kiitetään mm. kielen tajua

Suomen tiedekustantajien liiton hallitus perusteli valintaa seuraavasti:

Ani Kuusjärvi on kokenut ja työhönsä sitoutunut konkarieditori. Hän on työskennellyt Gaudeamuksessa 1990-luvun puolivälistä alkaen ja edistänyt urallaan lukuisten yhteiskuntatieteellisten ja humanististen kirjojen, kokoelmien ja käännösten julkaisemista.

Kuusjärvi on kielellisesti tarkka, ja hänellä on erinomainen merkitysten ja vivahteiden taju. Hän on kärsivällinen ja osaa seurustella niin tekstien kuin niiden kirjoittajienkin kanssa. Hän pitää taitavasti koossa laajoja, monimutkaisia kokonaisuuksia ja paimentaa lempeästi niiden tekijöitä parempiin suorituksiin.

Kuusjärvi on editoinnin ohessa kartuttanut ihailtavan älyllisen pääoman erityisesti eurooppalaisen filosofisen ajattelun ja sen historian tuntemuksessa. Laajasti sivistyneen editorin kanssa on etuoikeutettua ja opettavaista työskennellä.

Suomen tiedekustantajien liitto pitää erityisen merkittävänä sitä, että Kuusjärvi saa tällaista kiitosta sekä kirjoittajilta että työtovereiltaan.

Palkinto jaettiin kolmannen kerran

Palkinnon saaja voi olla kotimaisen tiedelehden tai kirjasarjan toimittaja tai tieteellisiin julkaisuihin erikoistunut kustannustoimittaja. Palkinnon saajan valitsee Suomen tiedekustantajien liiton hallitus, jolle voi ehdottaa palkinnon saajaa kunkin vuoden marraskuun loppuun saakka.

Vuoden tiede-editori -palkinto jaettiin nyt kolmannen kerran. Palkinnon tavoitteena on parantaa tiede-editorien työn näkyvyyttä ja arvostusta. Suomen tiedekustantajien liitto haluaa korostaa myös luotettavan, tutkitun tiedon merkitystä. Liitto pitää erittäin tärkeänä, että tutkittua tietoa on saatavilla huolellisesti laadittuina ja sujuivasti muotoiltuna julkaisuina monella kielellä.

Suomen tiedekustantajien liiton mielestä tärkeää on myös se, että tiedon esittämisessä otetaan huomioon erilaisten yleisöjen tarpeet. Tässä hyvä editori on avainasemassa. Tieteen editorien työ jää kuitenkin usein näkymättömäksi julkisuudessa.

Lisätietoja: Pääsihteeri Pauliina Raento toimistoATtiedekustantajat.fi


Julkaistu kategoriassa Palkinnot, Tiedotteet, toimitustyö