Suomen tiedekustantajien liitto ry

Suomen tiedekustantajien liitto ry – Förbundet för vetenskapspublicering i Finland rf on kotimaisten tiedekustantajien ja -julkaisijoiden kattojärjestö.

Liitto huolehtii jäsenorganisaatioidensa eduista tekijänoikeuskysymyksissä ja muissa tiedekustantamiseen ja -julkaisemiseen liittyvissä asioissa.

Liitto vahvistaa tiedejulkaisujen ja tutkitun tiedon asemaa yhteiskunnassa. Kotimaisten tiedekustantajien ja tieteellisten julkaisujen editorien yhteistyötä, ammattitaitoja ja verkostoja vaalitaan järjestämällä koulutuksia, opintomatkoja ja tapahtumia.

Lisäksi liitto jakaa apurahoja ja palkintoja. Apurahat ovat haettavissa vuosittain helmi- ja lokakuussa.

Liiton palkinnoista tärkein on Vuoden tiedekirja. Palkinnon saajan valitsee kolmijäseninen raati. Raadin jäsenet valitaan yhteistyössä liiton tärkeän yhteistyökumppanin, Tieteellisten seurain valtuuskunnan TSV:n kanssa.

Toiminta rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä käyttökorvauksilla. Liitto on Kopioston jäsen.

Suomen tiedekustantajien liiton jäseneksi voi hakea Suomessa tieteellistä julkaisutoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö.

Vapaamuotoinen jäsenhakemus osoitetaan Suomen tiedekustantajien liiton hallitukselle. Hakemukseen liitetään selvitys julkaisutoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä päätös jäseneksi hakemisesta (esim. ote kokouspöytäkirjasta).

Vuoden 2019 lokakuussa liitolla oli 125 jäsentä. Jäsenmaksu oli 50 euroa.

Hallitus 2019–2020

Puheenjohtaja

Kustannusjohtaja Leena Kaakinen
Gaudeamus Helsinki University Press
Helsinki
+358 50 5401303
pj[at]tiedekustantajat.fi


Varapuheenjohtaja

Kehittämispäällikkö Toni Suutari
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Kotikielen Seura
Helsinki
toni.suutari[at]thl.fi


Jäsenet

Kustantaja Kimmo Jylhämö
Vastapaino
Tampere
kimmo.jylhamo[at]vastapaino.fi

Tietoasiantuntija Riitta Koikkalainen
Kulttuurintutkimuksen seura
Helsinki
riitta.koikkalainen[at]helsinki.fi

Strategisen viestinnän päällikkö
Maria Lassila-Merisalo
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
Hämeenlinna
maria.lassila-merisalo[at]hamk.fi

Toiminnanjohtaja Pekka Nygren
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
Vantaa
pekka.nygren[at]metsatiede.org

Tutkijatohtori Elina Paju
The Westermarck Society
Helsinki
elina.paju[at]helsinki.fi

Professori Jukka Rantala
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura
Helsinki
jukka.rantala[at]helsinki.fi

Tutkijatohtori Johanna Vuorelma Valtiotieteellinen yhdistys
Helsinki
johanna.vuorelma[at]helsinki.fi


Pääsihteeri

Professori Pauliina Raento
Postiosoite: Suomen tiedekustantajien liitto, PL 518, 00101 Helsinki
Käyntiosoite: Snellmaninkatu 13 A, 4. krs, 00170 Helsinki
+358 40 5086552
toimisto[at]tiedekustantajat.fi