Suomen tiedekustantajien liitto ry

Suomen tiedekustantajien liitto ry – Förbundet för vetenskapspublicering i Finland rf perustettiin marraskuussa 1993 Helsingissä. Liiton tehtävänä on valvoa jäsenten yhteisiä etuja ja oikeuksia erityisesti tekijänoikeuskysymyksissä ja muissa tiedekustantamiseen liittyvissä asioissa, lujittaa tieteellisten julkaisujen asemaa, edistää jäsenten välistä yhteistyötä ja tukea tiedeyhteisön kansainvälistä kanssakäymistä tiedekustantamisen kehittämiseksi.

Liiton jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa tieteellistä julkaisutoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö, jonka liiton hallitus hyväksyy jäseneksi. Vapaamuotoiseen jäsenhakemukseen liitetään päätös jäseneksi hakemisesta (esim. ote pöytäkirjasta) ja selvitys julkaisutoiminnan laadusta ja laajuudesta.

Vuoden 2018 lopussa liiton jäsenmäärä on 120. Jäsenmaksu on 50 euroa.

Suomen tiedekustantajien liitto on tekijöiden, esittäjien, valokuvaajien ja kustantajien yhteisen tekijänoikeusjärjestön Kopiosto ry:n jäsen. Kopiosto valvoo tekijöiden ja kustantajien yhteisiä etuja julkaistujen teosten jälkikäyttöä koskevissa asioissa, lainsäädäntötyössä ja kansainvälisissä järjestöissä. Kopioston jakamia kopiointikorvauksia liitto käyttää mm. seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen sekä apurahoihin, joita myönnetään julkaisutoiminnan kehittämiseen tai julkaisutoiminnassa työskentelevien ammattitaidon kehittämiseen.

Liitto myöntää 10 000 euron palkinnon Vuoden tiedekirjalle, jonka  liiton ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan nimeämä raati valitsee alkuvuodesta edellisen vuoden aikana ilmestyneiden tiedejulkaisujen joukosta.

Liitto on laatinut jäsentensä käyttöön erityisesti tieteellisen julkaisutoimintaan soveltuvan yleisen sopimusmallin ja kustannussopimukset sekä artikkeli- että monografiatekstejä varten. Sopimusmallit ovat vapaasti muidenkin tiedekustantajien saatavina liiton kotisivuilta.

Liiton toimintaan liittyviä dokumentteja

Hallitus 2018–2019

Puheenjohtaja

Kustannusjohtaja Leena Kaakinen
Gaudeamus Helsinki University Press
Helsinki
+358 50 5401303
pj[at]tiedekustantajat.fi


Varapuheenjohtaja

Erikoistutkija Toni Suutari
Kotimaisten kielten keskus Kotus
Helsinki
toni.suutari[at]kotus.fi


Jäsenet

Erikoistutkija Marjaliisa Hentilä
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura ja Aue-säätiö
Helsinki
marjaliisa.hentila[at]tyark.fi

Tietoasiantuntija Riitta Koikkalainen
Kulttuurintutkimuksen seura
Helsinki
riitta.koikkalainen[at]helsinki.fi

Strategisen viestinnän päällikkö
Maria Lassila-Merisalo
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
Hämeenlinna
maria.lassila-merisalo[at]hamk.fi

MMT Pekka Nygren
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
Vantaa
pekka.nygren[at]metsatiede.org

Professori Olli Pyyhtinen
The Westermarck Society
Tampere
olli.pyyhtinen[at]tuni.fi

Professori Jukka Rantala
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura
Helsinki
jukka.rantala[at]helsinki.fi

Yliopistonlehtori Johanna Vuorelma Valtiotieteellinen yhdistys
Helsinki
johanna.vuorelma[at]helsinki.fi


Pääsihteeri

Pauliina Raento
Postiosoite: Suomen tiedekustantajien liitto, PL 518, 00101 Helsinki
Käyntiosoite: Snellmaninkatu 13 A, 4. krs, 00170 Helsinki
+358 40 5086552
toimisto[at]tiedekustantajat.fi

Taloudenhoitaja

Raimo Parikka
Postiosoite: Suomen tiedekustantajien liitto, PL 518, 00101 Helsinki
Käyntiosoite: Kansan Arkisto, Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki
talous[at]tiedekustantajat.fi