Suomen tiedekustantajien liitto ry

Suomen tiedekustantajien liitto ry – Förbundet för vetenskapspublicering i Finland rf perustettiin marraskuussa 1993 Helsingissä. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja ja oikeuksia tekijänoikeuskysymyksissä ja muissa tiedekustantamiseen liittyvissä asioissa, lujittaa tieteellisten julkaisujen asemaa, edistää jäsentensä välistä yhteistyötä ja tukea tiedeyhteisön kansainvälistä kanssakäymistä tiedekustantamisen kehittämiseksi.

Liiton jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa tieteellistä julkaisutoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö, jonka liiton hallitus hyväksyy jäseneksi. Vapaamuotoiseen jäsenhakemukseen liitetään päätös jäseneksi hakemisesta (esim. ote pöytäkirjasta) ja selvitys julkaisutoiminnan laadusta ja laajuudesta.

Vuoden 2018 lopussa liitolla oli 122 jäsentä. Jäsenmaksu oli 50 euroa.

Suomen tiedekustantajien liitto on tekijänoikeusjärjestö Kopioston jäsen. Kopiosto valvoo tekijöiden, esittäjien, valokuvaajien ja kustantajien yhteisiä etuja julkaistujen teosten jälkikäyttöä koskevissa asioissa, lainsäädäntötyössä ja kansainvälisissä järjestöissä. Liitto käyttää Kopioston jakamia kopiointikorvauksia mm. seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen, opintomatkoihin sekä apurahoihin, joita myönnetään tiedekustannus- ja tiedejulkaisutoiminnan edistämiseen.

Liitto myöntää vuosittain 10 000 euron palkinnon Vuoden tiedekirjalle. Sen valitsee raati, jonka nimittävät Suomen tiedekustantajien liitto ja Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Liitto on laatinut jäsentensä käyttöön erityisesti tieteellisen julkaisutoimintaan soveltuvan yleisen sopimusmallin ja kustannussopimukset sekä artikkeli- että monografiatekstejä varten. Sopimusmallit löydät liiton kotisivuilta.

Liiton toimintaan liittyviä dokumentteja

Hallitus 2019–2020

Puheenjohtaja

Kustannusjohtaja Leena Kaakinen
Gaudeamus Helsinki University Press
Helsinki
+358 50 5401303
pj[at]tiedekustantajat.fi


Varapuheenjohtaja

Kehittämispäällikkö Toni Suutari
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Kotikielen Seura
Helsinki
toni.suutari[at]thl.fi


Jäsenet

Kustantaja Kimmo Jylhämö
Vastapaino
Tampere
kimmo.jylhamo[at]vastapaino.fi

Tietoasiantuntija Riitta Koikkalainen
Kulttuurintutkimuksen seura
Helsinki
riitta.koikkalainen[at]helsinki.fi

Strategisen viestinnän päällikkö
Maria Lassila-Merisalo
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
Hämeenlinna
maria.lassila-merisalo[at]hamk.fi

Toiminnanjohtaja Pekka Nygren
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
Vantaa
pekka.nygren[at]metsatiede.org

Tutkijatohtori Elina Paju
The Westermarck Society
Helsinki
elina.paju[at]helsinki.fi

Professori Jukka Rantala
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura
Helsinki
jukka.rantala[at]helsinki.fi

Tutkijatohtori Johanna Vuorelma Valtiotieteellinen yhdistys
Helsinki
johanna.vuorelma[at]helsinki.fi


Pääsihteeri

Professori Pauliina Raento
Postiosoite: Suomen tiedekustantajien liitto, PL 518, 00101 Helsinki
Käyntiosoite: Snellmaninkatu 13 A, 4. krs, 00170 Helsinki
+358 40 5086552
toimisto[at]tiedekustantajat.fi