Suomen tiedekustantajien liitto ry

Suomen tiedekustantajien liitto ry – Förbundet för vetenskapspublicering i Finland rf perustettiin marraskuussa 1993 Helsingissä. Liiton tehtävänä on valvoa jäsenten yhteisiä etuja ja oikeuksia erityisesti tekijänoikeuskysymyksissä ja muissa tiedekustantamiseen liittyvissä asioissa, lujittaa tieteellisten julkaisujen asemaa, edistää jäsenten välistä yhteistyötä ja tukea tiedeyhteisön kansainvälistä kanssakäymistä tiedekustantamisen kehittämiseksi.

Liiton jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa tieteellistä julkaisutoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö, jonka liiton hallitus hyväksyy jäseneksi. Vapaamuotoiseen jäsenhakemukseen liitetään päätös jäseneksi hakemisesta (esim. ote pöytäkirjasta) ja selvitys julkaisutoiminnan laadusta ja laajuudesta.

Vuoden 2018 lopussa liiton jäsenmäärä on 120. Jäsenmaksu on 50 euroa.

Suomen tiedekustantajien liitto on tekijöiden, esittäjien, valokuvaajien ja kustantajien yhteisen tekijänoikeusjärjestön Kopiosto ry:n jäsen. Kopiosto valvoo tekijöiden ja kustantajien yhteisiä etuja julkaistujen teosten jälkikäyttöä koskevissa asioissa, lainsäädäntötyössä ja kansainvälisissä järjestöissä. Kopioston jakamia kopiointikorvauksia liitto käyttää mm. seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen sekä apurahoihin, joita myönnetään julkaisutoiminnan kehittämiseen tai julkaisutoiminnassa työskentelevien ammattitaidon kehittämiseen.

Liitto myöntää 10 000 euron palkinnon Vuoden tiedekirjalle, jonka  liiton ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan nimeämä raati valitsee alkuvuodesta edellisen vuoden aikana ilmestyneiden tiedejulkaisujen joukosta.

Liitto on laatinut jäsentensä käyttöön erityisesti tieteellisen julkaisutoimintaan soveltuvan yleisen sopimusmallin ja kustannussopimukset sekä artikkeli- että monografiatekstejä varten. Sopimusmallit ovat vapaasti muidenkin tiedekustantajien saatavina liiton kotisivuilta.

Liiton toimintaan liittyviä dokumentteja

Hallitus 2018–2019

Puheenjohtaja

Kustannusjohtaja Leena Kaakinen
Gaudeamus Helsinki University Press
Vuorikatu 6 A 13
00100 Helsinki
puh. 358 50 5401303
sähköposti: leena.kaakinen[at]gaudeamus.fi


Varapuheenjohtaja

Erikoistutkija Toni Suutari
Kotus
Kotimaisten kielten keskus, Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki
sähköposti: toni.suutari[at]kotus.fi


Jäsenet

Erikoistutkija Marjaliisa Hentilä
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura ja Aue-säätiö
c/o Työväen Arkisto Sörnäisten rantatie 25 2. krs
00500 Helsinki
sähköposti: marjaliisa.hentila[at]tyark.fi

Tietoasiantuntija Riitta Koikkalainen
Kulttuurintutkimuksen seura
PL 26 (Kaikukatu 4)
00014 Helsingin yliopisto
sähköposti: riitta.koikkalainen[at]helsinki.fi

Strategisen viestinnän päällikkö
Maria Lassila-Merisalo
Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK
PL 230
13101 Hämeenlinna
sähköposti: maria.lassila-merisalo@hamk.fi

MMT Pekka Nygren
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
PL 18
01301 Vantaa
sähköposti: pekka.nygren[at]luke.fi

Professori Olli Pyyhtinen
Linna
School of Social Sciences and Humanities
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. 050 318 7311
sähköposti: olli.pyyhtinen[at]uta.fi

Professori Jukka Rantala
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura
Siltavuorenpenger 3A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto
sähköposti: jukka.rantala[at]helsinki.fi

Yliopistolehtori Johanna Vuorelma Valtiotieteellinen yhdistys
Unioninkatu 37 (PL 54)
00014 Helsingin yliopisto
sähköposti: johanna.vuorelma[at]helsinki.fi


Sihteeri

Raimo Parikka
c/o Kansan Arkisto
Vetehisenkuja 1
00530 HELSINKI
sähköposti: sihteeri[at]tiedekustantajat.fi tai raimoparikka[at]gmail.com