Suomen tiedekustantajien liitto ry

Suomen tiedekustantajien liitto ry – Förbundet för vetenskapspublicering i Finland rf on kotimaisten tiedekustantajien ja -julkaisijoiden kattojärjestö.

Liitto huolehtii jäsenorganisaatioidensa eduista tekijänoikeuskysymyksissä ja muissa tiedekustantamiseen ja -julkaisemiseen liittyvissä asioissa.

Liitto vahvistaa tiedejulkaisujen ja tutkitun tiedon asemaa yhteiskunnassa. Kotimaisten tiedekustantajien ja tieteellisten julkaisujen editorien yhteistyötä, ammattitaitoja ja verkostoja vaalitaan järjestämällä koulutuksia, opintomatkoja ja tapahtumia.

Lisäksi liitto jakaa apurahoja ja palkintoja. Apurahat ovat haettavissa vuosittain helmi- ja lokakuussa.

Liiton palkinnoista tärkein on Vuoden tiedekirja. 25 000 euron palkinnon saajan valitsee kolmijäseninen raati. Raadin jäsenet valitaan yhteistyössä liiton tärkeän yhteistyökumppanin, Tieteellisten seurain valtuuskunnan TSV:n kanssa.

Toiminta rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tieteellisten julkaisujen käyttökorvauksilla. Liitto on Kopioston jäsen.

Suomen tiedekustantajien liiton jäseneksi voi hakea Suomessa tieteellistä julkaisutoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö.

Vapaamuotoinen jäsenhakemus osoitetaan Suomen tiedekustantajien liiton hallitukselle. Hakemukseen liitetään selvitys julkaisutoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä päätös jäseneksi hakemisesta (esim. ote kokouspöytäkirjasta).

Vuoden 2021 alkaessa liitolla oli 132 jäsentä. Jäsenmaksu on 50 euroa (2021).

Hallitus 2021–2022

Puheenjohtaja

Kustannusjohtaja Leena Kaakinen
Gaudeamus Helsinki University Press
Helsinki
+358 50 5401303
pj[at]tiedekustantajat.fi


Varapuheenjohtaja

Kehittämispäällikkö Toni Suutari
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Helsinki
toni.suutari[at]thl.fi


Jäsenet

Yliopistonlehtori Anette Alén-Savikko
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Helsinki
anette.alen[at]helsinki.fi

Kustantaja Kimmo Jylhämö
Vastapaino
Tampere
kimmo.jylhamo[at]vastapaino.fi

Tietoasiantuntija Riitta Koikkalainen
Kulttuurintutkimuksen seura
Helsinki
riitta.koikkalainen[at]helsinki.fi

Apulaisprofessori Mikael Laakso
Informaatiotutkimuksen yhdistys
Helsinki
mikael.laakso[at]hanken.fi

Apulaisprofessori, päätoimittaja Anu Lahtinen
Suomen Historiallinen Seura
Helsinki
anu.z.lahtinen[at]helsinki.fi

Tutkijatohtori Elina Paju
The Westermarck Society
Helsinki
elina.paju[at]helsinki.fi

Tieteellinen päätoimittaja Pertti Saloheimo
Suomen Lääkäriliitto
Helsinki
pertti.saloheimo[at]laakarilehti.fi


Pääsihteeri

Professori Pauliina Raento
Postiosoite: Suomen tiedekustantajien liitto, PL 518, 00101 Helsinki
Käyntiosoite: Snellmaninkatu 13 A, 4. krs, 00170 Helsinki
+358 40 5086552
toimisto[at]tiedekustantajat.fi

Projektisihteeri

Filosofian maisteri Matias Karekallas
Postiosoite: Suomen tiedekustantajien liitto, PL 518, 00101 Helsinki
Käyntiosoite: Snellmaninkatu 13 A, 4. krs, 00170 Helsinki
matias[at]tiedekustantajat.fi