Liiton hallitukseen kolme uutta jäsentä

Julkaistu 2.5.2021

Anette Alén-Savikko, Anu Lahtinen ja Pertti Saloheimo ovat Suomen tiedekustantajien liiton hallituksen uusia jäseniä. Heidät valittiin kolmivuotiskausilleen liiton vuosikokouksessa 29.4.2021.

Yksityisoikeuden yliopistonlehtori Alén-Savikko edustaa hallituksessa Suomalaista Lakimiesyhdistystä. Hän työskentelee Helsingin yliopistossa.

Lahtinen on Suomen ja Pohjoismaiden historian apulaisprofessori Helsingin yliopistossa ja Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittaja. Hän edustaa hallituksessa Suomen Historiallista Seuraa.

Saloheimo on Lääkärilehden tieteellinen päätoimittaja. Hänellä on kokemusta myös kansainvälisistä editointitehtävistä. Saloheimo edustaa liiton hallituksessa Suomen Lääkäriliittoa.

Suomen tiedekustantajien liiton hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Heidät valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Peräkkäisiä kausia voi olla kaksi.

Kaakinen jatkaa puheenjohtajana

Tuore hallitus valitsi puheenjohtajakseen kustantaja Leena Kaakisen (Gaudeamus).

Varapuheenjohtajana jatkaa kehittämispoäällikkö Toni Suutari. Hän edustaa liiton hallituksessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta.

Jäsenmaksu ennallaan, eräpäivä 4.6.2021

Vuosikokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että liiton jäsenmaksu pidetään ennallaan 50 eurossa.

Jäsenmaksu porrastetaan nyt ensimmäistä kertaa, vuoden 2020 vuosikokouksen päätöstä ja liiton uusittuja sääntöjä noudattaen.

Mikäli maksu myöhästyy eräpäivästään 4.6.2021, se nousee 75 euroon 17.9.2021 saakka. Tämän jälkeen jäsenmaksun suuruus on 100 euroa. Vuodenvaihteen jälkeen maksamattomaan jäsenmaksuun lisätään vielä 15 euron käsittelykulu (yhteensä 115 euroa). Muistutukset lähetetään sähköpostitse elokuussa ja lokakuussa.

Menettelyn tarkoitus on keventää jäsenmaksujen keräämisen aiheuttamaa työmäärää.

Toiminta aktiivista koronasta huolimatta

Liiton vuosikertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2020 kertovat liiton toiminnan jatkuneen aktiivisena koronapandemiasta huolimatta. Toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa vuodelle 2021 jatketaan samalla linjalla.

Opintomatkat on kuitenkin jouduttu koronan vuoksi peruuttamaan myös vuodelta 2021. Sen sijaan Tiedejulkaisemisen peruskurssi on tarkoitus järjestää tulevana syksynä.

Liiton apurahoja voi hakea seuraavan kerran lokakuussa. Esityksiä Vuoden tiede-editori -palkinnon saajaksi voi tehdä marraskuun loppuun saakka. Palkinto on suuruudeltaan 5000 euroa.

Hallituksen vuosikokoukselle esittämät dokumentit hyväksyttiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.


Julkaistu kategoriassa Jäsenyhteisöt, Tiedotteet