Vuoden tiedekirja 2022 on Leikitäänkö?

Julkaistu 15.3.2023

Vuoden tiedekirja -palkinnon on saanut Antti Malisen ja Tuomo Tammisen teos Leikitäänkö? Lasten kaverisuhteet 1900-luvun Suomessa. Teoksen kustantaja on Gaudeamus.

Vuoden tiedekirja -palkinto nostaa esille ansiokasta kotimaista kirjallisuutta, joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen. Palkinto korostaa luotettavan omakielisen tiedon merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle.

Palkinto on suuruudeltaan 25 000 euroa ja se jaetaan vuosittain. Suomen tiedekustantajien liitto rahoittaa sen tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tieteellisten julkaisujen käyttökorvauksilla.

Palkinto perustettiin vuonna 1989. Se jaettiin aikaisemmin yhteistyössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa.

Raati luki ennätykselliset 115 kirjaa

Seitsemän finalistia ja voittajan valitsee päätöksissään itsenäinen raati. Tällä kertaa se luki ennätykselliset 115 kirjaa.

Vuoden 2022 palkintoraatiin kuuluivat professori Teppo Hujala, dosentti Jukka Jouhki ja professori Terhi-Anna Wilska. Raadin sihteerinä toimi liiton pääsihteeri, professori Pauliina Raento.

Pitämässään palkintopuheessa professori Terhi-Anna Wilska kiitti tapaa, jolla Leikitäänkö? kuvaa suomalaisen yhteiskunnan kriisejä ja vaurastumista lasten ja nuorten näkökulmasta. Lapsiin ei tässä teoksessa liity ongelmaa. Sen sijaan heidän arkensa iloja ja suruja kuvataan terävän analyyttisesti ja empaattisesti. Teoksen kuvituksessa on liikettä ja toimintaa.

Palkinnon voittaja julkistettiin Helsingissä pidetyssä kutsuvierastilaisuudessa, jossa juhlistettiin myös 30 vuotta täyttävää Suomen tiedekustantajien liittoa. Liittoon kuuluu lähes 150 kotimaista tieteen kustantajaa ja julkaisijaa.


Palkintoraadin perustelut


Leikitäänkö? Lasten kaverisuhteet 1900-luvun Suomessa
on mittava ja monipuoliseen lähdeaineistoon pohjautuva esitys lapsuuden ja suomalaisen yhteiskunnan sadan vuoden mittaisesta kehityskaaresta. Kirja tarjoaa samastumispintaa laajalle lukijakunnalle. Olemme kaikki olleet joskus leikkiviä lapsia kavereinemme, iloinemme ja suruinemme.

Erityisen tuoretta teoksessa on suomalaisen yhteiskunnan kehityksen kuvaus lasten ja nuorten näkökulmasta. Viime vuosisadan suomalaisen yhteiskunnan kehitystä on käsitelty monissa aiemmissa teoksissa, mutta lasten ja nuorten näkökulma on jäänyt vähemmälle. Kuitenkin kaupungistuminen, sodat ja pula-ajat, koulutuksen kehitys ja lopulta talouskasvu ja hyvinvointivaltio ovat voimakkaasti muokanneet lapsia ja lapsuutta.

Lapsena olemisen arkea, ongelmia ja iloja käsitellään teoksessa terävän analyyttisesti mutta samalla empaattisesti. Teoksessa käsitellään välillä ikäviäkin asioita, mutta lapsia ei kuitenkaan kuvata ongelmalähtöisesti. Teoksessa ei myöskään tukeuduta liialliseen draamaan. Perustellun optimistinen sävy on kantava rivien välistä näkyvä teema, eikä suotta. Lasten elämä parani ja monipuolistui 1900-luvun aikana huimasti. Tämä tuodaan kirjassa esille havainnollisesti.

Kirja on pitkä, mutta lukija viihtyy sen parissa. Kirjoittajat ovat esitelleet aineistonsa monipuolisesti ja rytmittäneet sen rakenteet taitavasti. Hienossa kuvituksessa on liikettä ja toimintaa. Tutkimusmetodia on kuvattu ilahduttavan avoimesti, ja lähteet on esitelty selkeästi. Lisätietoa kirjassa tarjotaan jopa QR-koodien muodossa. Varttuneemmille lukijoille teoksesta löytyy omasta lapsuudesta muistuttavia nostalgisia kuvauksia ja kuvitusta. Raadin mielestä kirjaa voi pitää kulttuuritekona.

Yhteystiedot

Antti Malinen on yliopistotutkija Kokemuksen historian huippuyksikössä Tampereen yliopistossa.
antti.malinen@tuni.fi / 050 4377348
www.lapsuudenhistoriaa.fi

https://www.instagram.com/lapsuudenhistoriaa.fi/

Tuomo Tamminen
on hämeenlinnalainen freelance-tiedetoimittaja.
tuomo@paalause.fi / 040 3511196

Lisätietoja palkinnosta: Pääsihteeri Pauliina Raento toimisto@tiedekustantajat.fi / 040 5086552


Julkaistu kategoriassa Palkinnot, Tiedotteet