Jäsenet

Suomen tiedekustantajien liiton jäsenet

Aalto ARTS Books

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ATS

AllegraLab Helsinki

Alue- ja ympäristötutkimuksen seura

Aue-säätiö

Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet

Diakonian tutkimuksen seura

Donner-instituutti

Edistyksellinen tiedeliitto

Eetos ry

Ekonomiska Samfundet i Finland

Elintarviketieteiden Seura

Ethnos ry

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU

Eurooppalaisen filosofian seura

Finska Läkaresällskapet

Gaudeamus

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Hallinnon Tutkimuksen Seura

Helsinki University Press

Historian ja etnologian laitoksen tutkijat

Historian Ystäväin Liitto

Historiska föreningen

Hämeen ammattikorkeakoulu / HAMK Unlimited

Informaatiotutkimuksen yhdistys - ITY

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla

Kalevalaseura

Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura KATSE

Kansallisgalleria

Kansanvalistusseura

Karjalan teologinen seura

Karl Marx -seura

Kasvinsuojeluseura

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry

Kehitysvammaliitto

Kela

Kirjallisuudentutkijain Seura

Klassillis-filologinen yhdistys

Kotikielen Seura

Kotimaisten kielten keskus

Kulttuurintutkimuksen Seura

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura

Kuntoutussäätiö

Kustannus Oy Duodecim

Liikuntatieteellinen Seura

Luonnonfilosofian seura

Lähihistorian tutkimuksen seura

Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi

Nuorisotutkimusseura

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Ortodoksisten pappien liitto

Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura

Poliittisen talouden tutkimuksen seura

Porthan-Seura

Prologos

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys

Redescriptions

Sigillum

Siirtolaisuusinstituuttisäätiö

Skepsis

Societas pro Fauna et Flora Fennica

Sosiaalilääketieteen yhdistys - Socialmediciniska föreningen

Sosiaalipoliittinen yhdistys

Sosiaalityön tutkimuksen seura

Sukupuolentutkimuksen Seura

Suomalainen Lakimiesyhdistys

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura /Kustannusosasto

Suomalais-kiinalainen Kasvitieteen Säätiö

Suomalais-Ugrilainen Seura

Suomen Antropologinen Seura

Suomen Arkeologinen Seura

Suomen Ateenan-instituutin säätiö

Suomen Biologian Seura Vanamo

Suomen Bysantin tutkimuksen seura

Suomen Eksegeettinen Seura

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura

Suomen eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimikunta

Suomen Eläinlääkäriliitto

Suomen Estetiikan Seura

Suomen etnomusikologinen seura

Suomen Filosofinen Yhdistys

Suomen Geologinen Seura

Suomen Hammaslääkäriliitto

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia

Suomen Historiallinen Seura

Suomen Itämainen Seura

Suomen Kansainvälisoikeudellinen Seura

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Suomen Kasvatustieteellinen Seura

Suomen keskiajan arkeologian seura

Suomen Kielen Seura

Suomen kielitieteellinen yhdistys

Suomen kirkkohistoriallinen seura

Suomen Lääketieteen Historian Seura

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Maantieteellinen Seura

Suomen Maataloustieteellinen Seura

Suomen Merihistoriallinen Yhdistys

Suomen Metsätieteellinen seura

Suomen Muinaismuistoyhdistys

Suomen Musiikkitieteellinen Seura

Suomen patristinen seura

Suomen Psykologinen Seura

Suomen Queer-tutkimuksen Seura

Suomen Rauhantutkimusyhdistys

Suomen Sammalseura

Suomen Seksologinen Seura

Suomen Sieniseura

Suomen sosiaalipedagoginen seura

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA

Suomen Sukututkimusseura

Suomen Tiedeseura / Finska Vetenskap-Societeten

Suomen tieteellinen kirjastoseura

Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seura

Suomen Tilastoseura

Suomen Tribologiayhdistys

Suomen urheiluhistoriallinen seura

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura

Suoseura

Svenska litteratursällskapet i Finland

Taidehistorian Seura

Taideyliopisto

Tampere University Press

Tekniikan Historian Seura THS

Teologinen Julkaisuseura

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Therapeia-säätiö

Tulevaisuuden tutkimuksen seura

Turun Historiallinen Yhdistys

Tutkijaliitto

Työelämän tutkimusyhdistys

Työterveyslaitos

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura

Työväenperinne

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Uusfilologinen yhdistys

Valtiotieteellinen Yhdistys

Vastapaino Kustannusosakeyhtiö

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura

Väestöliitto

The Westermarck Society

Yhdyskuntasuunnittelun Seura

Ålands fredsinstitut