Jäsenet

Suomen tiedekustantajien liiton jäsenet

Aalto ARTS Books

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ATS

AllegraLab Helsinki

Alue- ja ympäristötutkimuksen seura

Aue-säätiö

Avoimen tiedon keskus

Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet

Diakonian tutkimuksen seura

Donner-instituutti

Edistyksellinen tiedeliitto

Eetos ry

Ekonomiska Samfundet i Finland

Elintarviketieteiden Seura

Ethnos ry

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU

Eurooppalaisen filosofian seura

Gaudeamus Helsinki University Press

Geologian tutkimuskeskus

Hallinnon Tutkimuksen Seura

Historian Ystäväin Liitto

Historiska föreningen

Hämeen ammattikorkeakoulu / HAMK Unlimited

Informaatiotutkimuksen yhdistys - ITY

Kansanvalistusseura

Karl Marx -seura

Kasvinsuojeluseura

Kehitysvammaliitto

Kirjallisuudentutkijain Seura

Klassillis-filologinen yhdistys

Kotikielen Seura

Kotimaisten kielten keskus

Kulttuurintutkimuksen Seura

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura

Kustannus Oy Duodecim

Lapland University Press / Lapin yliopistokustannus

Liikuntatieteellinen Seura

Luonnonfilosofian seura

Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi

Nuorisotutkimusseura

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Porthan-Seura

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys

Sigillum

Siirtolaisuusinstituuttisäätiö

Skepsis

Societas pro Fauna et Flora Fennica

Sosiaalilääketieteen yhdistys - Socialmediciniska föreningen

Sosiaalipoliittinen yhdistys

Sukupuolentutkimuksen Seura

Suomalainen Lakimiesyhdistys

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura /Kustannusosasto

Suomalais-kiinalainen Kasvitieteen Säätiö

Suomalais-Ugrilainen Seura

Suomen Antropologinen Seura

Suomen Arkeologinen Seura

Suomen Ateenan-instituutin säätiö

Suomen Biologian Seura Vanamo

Suomen Eksegeettinen Seura

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura

Suomen eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimikunta

Suomen Estetiikan Seura

Suomen Filosofinen Yhdistys

 

Suomen Geologinen Seura

Suomen Hammaslääkäriliitto
www.hammasll.fi

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia
www.apollonia.fi

Suomen Historiallinen Seura
www.histseura.fi

Suomen Itämainen Seura
www.suomenitamainenseura.org

Suomen Kansainvälisoikeudellinen Seura
www.iusgentium.fi/

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura
www.kansantietoudentutkijat.fi

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura
www.kasvhistseura.fi

Suomen Kasvatustieteellinen Seura
www.kasvatus.net

Suomen keskiajan arkeologian seura
www.skas.fi

Suomen Kielen Seura
www.suomenkielenseura.fi

Suomen kielitieteellinen yhdistys
www.linguistics.fi

Suomen kirkkohistoriallinen seura
www.skhs.fi

Suomen Lääketieteen Historian Seura
www.suomenlhs.fi

Suomen Lääkäriliitto
https://www.laakarilehti.fi/

Suomen Maataloustieteellinen Seura
www.smts.fi

Suomen Maantieteellinen Seura
www.geography.fi

Suomen Merihistoriallinen Yhdistys
wwww.suomenmerihistoriallinenyhdistys.fi

Suomen Metsätieteellinen seura
www.metsatieteellinenseura.fi

Suomen Muinaismuistoyhdistys
www.muinaismuistoyhdistys.fi

Suomen Musiikkitieteellinen Seura
mtsnet.wordpress.com

Suomen Queer-tutkimuksen Seura
sqshome.wordpress.com

Suomen Psykologinen Seura
www.psykologia.fi

Suomen Rauhantutkimusyhdistys
www.rauhantutkimus.fi

Suomen Sammalseura
www.suomensammalseura.fi

Suomen Sieniseura
www.funga.fi

Suomen sosiaalipedagoginen seura
www.sosiaalipedagogiikka.fi/suomen-sosiaalipedagoginen-seura-ry

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA
http://www.afinla.fi

Suomen Sukututkimusseura
www.genealogia.fi

Suomen Tiedeseura / Finska Vetenskap-Societeten
www.scientiarum.fi

Suomen tieteellinen kirjastoseura
www.stks.fi

Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seura
www.fssts.fi

Suomen Tilastoseura
tilastoseura.fi

Suomen Tribologiayhdistys
www.tribologysociety.fi

Suomen urheiluhistoriallinen seura
www.suhs.fi

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura
www.sysry.fi

Suoseura
www.suoseura.fi

Svenska litteratursällskapet i Finland
www.sls.fi

Säteilyturvakeskus
www.stuk.fi/julkaisut

Taidehistorian Seura
www.taidehistorianseura.fi

Taideyliopisto
www.uniarts.fi/Julkaisut

Tampere University Press

Tekniikan Historian Seura THS
www.ths.fi

Teologinen Julkaisuseura
www.tatt.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
www.thl.fi

Tulevaisuuden tutkimuksen seura
http://www.tutuseura.fi

Turun Historiallinen Yhdistys
www.thy.fi

Tutkijaliitto
www.tutkijaliitto.fi

Työelämän tutkimusyhdistys
www.tyoelamantutkimus.fi

Työterveyslaitos
www.ttl.fi

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
www.thps.fi

Työväenperinne
www.tyovaenperinne.fi

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
www.ursa.fi

Uusfilologinen yhdistys
http://www.ufy.fi

Valtiotieteellinen Yhdistys
www.vty.fi

Vastapaino Kustannusosakeyhtiö
vastapaino.fi

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura
www.vsks.net

Väestöliitto

The Westermarck Society
www.westermarck.fi

Yhdyskuntasuunnittelun Seura
www.yss.fi