Vuoden tiedelehti -finalistit 2023 on valittu

Julkaistu 19.9.2023

Vuoden tiedelehti 2023 -palkintoehdokkaiksi on valittu viisi kotimaista tieteellistä lehteä. Ne ovat (aakkosjärjestyksessä): Aikuiskasvatus, Elore, Media & viestintä, niin & näin ja Työelämän tutkimus.

Palkinto on suuruudeltaan 25 000 euroa. Suomen tiedekustantajien liitto jakaa palkinnon nyt toista kertaa. Tarkoituksena on lisätä kotimaisen tiedekustannustyön ja tiedejulkaisujen näkyvyyttä ja arvostusta.

Voittaja selviää Helsingissä 9.10.

Voittaja julistetaan Tiedejulkaisemisen päivillä 9.10. Helsingissä Tieteiden talolla.

Palkinnon saa sisällöltään, toimitustyöltään ja ulkoasultaan laadukas, kehitystyössään kekseliäs tai muuten ansioitunut kotimainen tiedelehti. Palkittava lehti on ISSN-numeroitu ja ainakin osittain vertaisarvioitu. Se ilmestyy kotimaisin voimin säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tieteenalat, julkaisukielet ja -muodot sekä lehden suhde avoimeen julkaisemiseen ovat tasaveroisia.

Päätökset tekee kolmijäseninen raati

Finalistit valitsee ja palkinnon saajan päättää kolmijäseninen, päätöksissään itsenäinen, vuosittain vaihtuva raati, jonka Suomen tiedekustantajien liiton hallitus kutsuu tehtäväänsä. Tänä vuonna raatiin kuuluvat vapaa tiedetoimittaja Jani Kaaro, dosentti Tapio Nykänen (Lapin yliopisto) ja dosentti Mia Rönkä (Turun yliopisto). Raadin sihteerinä toimii Suomen tiedekustantajien liiton projektisihteeri Matias Karekallas.

Yleisön ehdotuksia palkinnon saajaksi otettiin vastaan 11.8. saakka. Ehdotuksia saapui yksi, joka on myös finalistien joukossa.

Palkinto rahoitetaan tekijänoikeuskorvauksilla

Suomen tiedekustantajien liitto rahoittaa palkinnon tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tieteellisten julkaisujen käyttökorvauksilla.

Lisätietoja palkinnosta antaa Suomen tiedekustantajien liiton pääsihteeri Pauliina Raento (toimisto@tiedekustantajat.fi / 040 508 6552).

Raadin perustelut valinnoilleen

Aikuiskasvatus (julkaisijat KVS Säätiö & Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura)

Aikuiskasvatus on laaja-alainen tiedejulkaisu, jonka toteutus henkii yhtäältä kekseliäisyyttä ja toisaalta huolellisuutta. Lehden kovan ytimen muodostavat vertaisarvioidut tutkimusartikkelit, joiden aiheet ovat kiitettävän moninaisia. Samalla kiitosta ansaitsevat lyhyemmät juttutyypit. Kirjoituksissa avataan näköaloja opetuksen ja kasvatuksen käytännön muutoksiin, pohditaan klassikoiden merkitystä, otetaan kantaa ja esitellään tutkimuksen tekijöitä. Lehden toteutus on kaikkinensa kunnianhimoinen, mikä näkyy ytimekkäissä tiivistelmissä, visuaalisesti miellyttävässä ilmeessä sekä ajankohtaisuuteen pyrkivässä verkkosivustossa. Aikuiskasvatus on malliksi kelpaava esimerkki tiedejulkaisusta, joka palvelee paitsi tutkimusta myös kaikenlaisia tieteestä, yhteiskunnasta ja ihmisyydestä kiinnostuneita lukijoita.

Elore (julkaisija Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura)

Elore on aiheiltaan ja näkökulmiltaan monipuolinen tiedelehti, joka selittää ympäröivää maailmaa, kulttuuria ja ajattelua yllättävistä näkökulmista. Hienosti taitettu lehti yhdistää aikaa kestävää tematiikkaa sekä ajankohtaisia teemoja ja teemanumeroita. Elore lähtee usein liikkeelle pienestä, mutta sen näkökulmat laajenevat suuremmiksi yhteiskunnallisiksi ja kulttuurihistoriallisiksi selityksiksi. Lehdessä on sijansa perinteiselle ”kalevalaiselle” folkloristiikan, kulttuurin ja perinteen tutkimukselle, mutta sen käsittelyssä myös modernin maailman yksityiskohdat, kuten joulunajan taustamusiikki tai suomalaisten rauhanturvaajien itsestään ottamat valokuvat, avautuvat uudella tavalla. Jos pienen ihmisen historia ja tämä päivä kiinnostavat, Elore houkuttelee lukemaan ja oppimaan. Siten tätä avointa lehteä voisi suositella vaikka tuoreelle ylioppilaalle.

Media & viestintä (julkaisija Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi)

Media & viestintä on kiinnostava, monipuolinen ja laadukas median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen tiedejulkaisu. Julkaisu on tieteellisesti korkeatasoinen ja palvelee laajaa kirjoa muun muassa yhteiskuntatieteitä, ympäristö-, talous- ja oikeustiedettä sekä filosofiaa. Lehden ajankohtaiset aiheet kattavat laajan alueen verkkokommentoinnista someen, tekoälyyn ja kuvajournalismiin. Lehti julkaisee myös ajankohtaisia teemanumeroita, esimerkiksi median vastuullisuudesta. Tämänhetkisen yhteiskunnallisen keskustelun kannalta keskeisiä käsiteltyjä aiheita ovat esimerkiksi populistinen vastamedia, rasismi sekä suomalaisten luottamus uutismediaan. Media, journalismi ja viestintä ovat teemoina yhteiskunnallisesti erittäin ajankohtaisia, ja julkaisusarja tavoittaa onnistuneesti sekä näiden alojen historian, nykyhetken että tulevaisuuden kuvat. Englanninkieliset tiivistelmät tuovat sisällön myös kansainvälisen yleisön saataville.

niin & näin (julkaisija Eurooppalaisen filosofian seura)

Niin & näin on harvinaisuus tiedelehtiemme joukossa ja yksi monipuolisimmista tiede-, taide- ja kulttuurijulkaisuistamme. Tieteen ja taiteen välinen filosofian alan ykköslehti on myös taiteellisesti korkeatasoinen. Niin & näin on sekä aiheiltaan että rakenteeltaan innovatiivinen, terävä, monipuolinen ja runsas. Lehti käsittelee ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja filosofisia teemoja ja julkaisee myös kiinnostavia teemanumeroita. Taitto on tyylikäs, innostava ja houkutteleva. Lehti tuo uusimmat näkemykset ja debatin yleistajuisesti suomalaiseen keskusteluun artikkelein, kolumnein, haastatteluin ja ajankohtaisin puheenvuoroin. Niin & näin ei ole vain akateemisten kohtauspaikka, mikä rikastaa lehden näkökulmia. Intohimoisen vapaaehtoistyön pohjalta syntyneestä lehdestä on kasvanut tärkeä, yleistajuinen ja laaja-alainen kulttuuritoimija. Niin & näin on myös filosofiasta ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostuneiden vapaaehtoisten verkosto, joka toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, julkaisee kirjoja ja järjestää seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja yleisötapahtumia. Niin & näin on mukana Filosofia.fi -nettiportaalissa, jossa on valtavasti niin historiallista kuin ajankohtaista filosofista materiaalia.

Työelämän tutkimus (julkaisija Työelämän tutkimusyhdistys)

Työelämän tutkimus on tieteellisesti hyvin korkeatasoinen ja muodoltaan klassisen tyylikäs tiedejulkaisu, jonka sisällöt ovat yhteiskunnallisesti erittäin ajankohtaisia. Lehti on sisällöltään tanakka ja samalla luontevasti monitieteinen. Artikkelien näkökulmat ammentavat esimerkiksi sosiologiasta, sosiaalityöstä, kauppatieteistä, johtamisesta ja kasvatustieteistä sekä näiden rajapinnoista. Sekä alan tutkimuksen kotimainen vireys että tutkimuksellisten näkökulmien moninaisuus ilmentävät konkreettisesti, miten monimuotoinen on itse tarkasteltava ilmiö, siis 2000-luvun työelämä. Työelämän tutkimus alleviivaa, miten välttämätöntä laaja-alainen tutkimus on sekä yhteiskunnan muutosten ymmärtämisen että käytännön päätöksenteon näkökulmasta.


Julkaistu kategoriassa Palkinnot, Tiedelehdet, Tiedotteet