Vetandet leder till Vasa på fredag!

Julkaistu 22.5.2019

Vetandet leder till Vasa på fredag 24.5.2019 klockan 12.00.

Då börjar i Tritonia introduktion till finländska vetenskapliga tidskifter (Universitetsstranden 7, 65200 Vasa).

Klockan 12.30 talar chefredaktör Mikael Kosk (Ekonomiska Samfundets tidskrift) om ”Ekonomisk forskning för en bredare publik”. Vetenskapliga tidskrifter presenterar sig.

Evenemanget är öppet för alla. Välkomna!

Turnén Vetandet leder ordnas av vetenskapliga tidskrifter i Finland för att informera om vetenskaplig publicering. Turnén finansieras av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland med ersättningar från Kopiosto.

För mera information om turnén, kontakt koordinatorn Esko Clarke Sario tiedontahden [at] outlook.com eller 050 5441627.


Julkaistu kategoriassa Jäsenyhteisöt, Koulutus, Tiedekustantajien rooli, Tiedelehdet, Tiedotteet