Kutsu osallistua kyselyyn avoimesta vertaisarvioinnista

Julkaistu 2.7.2018

Informaatiotutkimuksen yhdistys (ITY ry) kutsuu vastaamaan kyselyyn jossa selvitetään avointa vertaisarviointia Suomessa.

Kysely on osa selvitystyötä, jonka tavoitteena on saada tietoa avointa vertaisarviointia koskevista asenteista ja suunnitelmista suomalaisen tiedejulkaisemisen kentällä sekä lisätä kentän ymmärrystä aiheesta. Tavoitteena on myös laatia lehdille ja kirjakustantajille konkreettisia malleja erilaisista vertaisarvioinnin tavoista. Selvityksen kohderyhmiä ovat lehtien ja kirjankustantajien toimituskunnat, lehteen tai teokseen kirjoittaneet sekä vertaisarvioijat.

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin kymmenen minuuttia. Vastausaikaa on kesäkuun loppuun asti (31.7).

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/D8810B0C3B39363F

Selvityksen tekee Informaatiotutkimuksen yhdistys (ITY ry), ja hankkeen on rahoittanut Suomen tiedekustantajien liitto. Verkkokysely on merkittävä osa hanketta, josta löytyy lyhyt kuvailu Informaatiotutkimus-lehdestä 1 / 2018 https://doi.org/10.23978/inf.70172

Lisätietoa hankkeesta antavat mielellään yliopistonlehtori Mikael Laakso (mikael.laakso@hanken.fi) ja tutkija Riitta Jytilä (riijyt@utu.fi)


Julkaistu kategoriassa Tiedotteet