Kirsi Lehdon Astrobiologia on Vuoden 2019 tiedekirja

Julkaistu 16.3.2020

Vuoden tiedekirja -palkinto myönnettiin tänään filosofian tohtori Kirsi Lehdolle teoksesta Astrobiologia. Elämän edellytyksiä etsimässä. Kirjan kustantaja on Tähtitieteellinen yhdistys Ursa.

Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. Kunniamaininnan (2 500 euroa) sai kauppatieteiden tohtori Christer Lindholm kirjastaan Totuudenjälkeinen talouspolitiikka – Thatcherista Trumpiin . Kirjan kustantaja on Vastapaino.

Vuosittain jaettavan palkinnon myöntävät Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen tiedekustantajien liitto, joka rahoittaa palkinnon saamillaan Kopiosto-korvauksilla.

Vuoden 2019 raatiin kuuluivat professori Tuomas Forsberg, professori Minna Palmroth ja emeritusprofessori Nils Erik Villstrand. Raadin sihteerinä toimi viestintäpäällikkö Ilari Hetemäki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta.

Tiukat kriteerit vuodesta 1989

Vuoden tiedekirja -palkinto myönnetään edellisenä vuonna ilmestyneelle suomalaiselle tiedekirjalle. Palkintoa on jaettu vuodesta 1989 alkaen.

Palkinto nostaa esille ansiokasta tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa kirjallisuutta. Tarkoituksena on rohkaista tutkijoita julkaisemaan korkeatasoisia tiedeteoksia suomeksi tai ruotsiksi.

Vuoden tiedekirjan on oltava aiheeltaan kiinnostava ja merkittävä ja sen sisällöltä vaaditaan tieteellistä painoarvoa. Tiedekirjan täytyy perustua tutkimukseen, ja parhaimmillaan teoksesta välittyy myös hyvä tieteellinen synteesi. Valinnassa painavat myös teoksen kirjalliset ansiot.

Tänä vuonna raati korosti perusteluissaan aiheen ajankohtaisuutta ja sitä, mitä kannattaisi lukea juuri nyt. Huomiota kiinnitettiin sisällön yllätyksellisyyteen sekä siihen, kuinka teos pystyy avartamaan lukijansa maailmankuvaa.

Palkintoraati perehtyi huolellisesti noin 75:een vuonna 2019 ilmestyneeseen tieteelliseen teokseen, joista kymmenen valikoitui finaaliehdokkaiksi.

Palkintolautakunnan perustelut

Kirsi Lehdon Astrobiologia kertoo mahtavan tarinan planeetta Maan elämästä. Kirja on läpivalaisu siihen, miten elämä on syntynyt maapallolla, miten yksinkertaisista eliöistä on tullut yhä monimutkaisempia ja lopulta ajattelevia olentoja sekä millaisissa olosuhteissa elämä on kehittynyt.

Tieteelliset faktat soljuvat helppolukuisesti ja loogisen tarinan muodossa lukijan eteen muodostaen lopulta ihmetystä ja kunnioitusta herättävän lukuelämyksen. Suomalaisia hemmotellaan, sillä kovin montaa yhtä sujuvasti kirjoitettua ja kaunista kokonaisuutta astrobiologian alalta ei ole kansainvälisestikään ilmestynyt.

Kirjan luettuaan lukija jää ihmettelemään, miten uskomattoman paljon tutkijat ovat saaneet selville elämästä maapallolla.

Mutta mitä on astrobiologia? Lehto määrittelee sen lähestymistavaksi, joka liittyy biologiaan, kemiaan, geofysiikkaan, geologiaan, fysiikkaan ja tähtitieteeseen – sekä filosofiaan, sillä elämän löytyminen maailmankaikkeudesta olisi tietenkin ihmiskunnalle valtavan merkittävää: emme olisi yksin.

Nimestään huolimatta suurin osa kirjasta käsittelee näitä kotoisia tieteitä maapallolla, mutta lopuksi spekuloidaan elämästä muualla avaruudessa.

Lehdon tärkeimpiä viestejä on, miten monimutkaisen ja vuorovaikuttavan kokonaisuuden maapallo tarjoaa elämälle ilmastollaan ja geofysiikallaan. Tätä kokonaisuutta ihmisen toiminta voi nyt horjuttaa.

Kirja on potentiaalinen klassikko, ja se soveltuu monenlaiselle lukijalle aina lukiolaisesta elämänjanoisiin senioreihin.

Kirsi Lehto on filosofian tohtori, joka on toiminut molekyylibiologian ja astrobiologian tutkijana ja opettajana Turun yliopistossa.

Kunniamaininta Christer Lindholmille

Christer Lindholm kertoo kirjoittaneensa kirjansa Totuudenjälkeinen talouspolitiikka vastareaktiona niille enemmän tai vähemmän ylimielisille analyyseille, jotka ovat hallinneet julkista keskustelua niin Brexit-äänestyksestä, Trumpin vaalivoitosta kuin oikeistopopulistien suosiosta yleisemminkin.

Palkintoraati toteaa peusteluissaan, että teos on äärimmäisen ajankohtainen ja auttaa ymmärtämään paitsi taloutta myös politikkaa. Se taustoittaa markkinoiden tehokkuuteen uskovan, Lindholmin markkinafundamentalismiksi kutsuman ajattelutavan nousun Thatcherin johtamasta Isosta-Britanniasta meidän aikamme hallitsevaksi ideologiaksi länsimaissa.

Oikeistopopulismin kannatus voidaan Lindholmin mukaan nähdä reaktiona globalisoituneen talouden ja kaventuneen kansallisen demokratian väliseen ristiriitaan. Kirja esittää myös alustavia ratkaisuja tilanteeseen: ristiriitaa voitaisiin lieventää kansainvälisen yhteistyön avulla.

Kirja on kirjoitettu tiiviisti argumentoiden, ja se pitää lukijan otteessaan alusta loppuun.

Christer Lindholm on kauppatieteiden tohtori, joka on toiminut tutkijana Åbo Akademissa.


Julkaistu kategoriassa Palkinnot, Tiedotteet