Suomen tiedekustantajien liitto ry

Suomen tiedekustantajien liitto ry – Förbundet för vetenskapspublicering i Finland rf perustettiin marraskuussa 1993 Helsingissä. Liiton tehtävänä on valvoa jäsenten yhteisiä etuja ja oikeuksia erityisesti tekijänoikeuskysymyksissä ja muissa tiedekustantamiseen liittyvissä asioissa, lujittaa tieteellisten julkaisujen asemaa, edistää jäsenten välistä yhteistyötä ja tukea tiedeyhteisön kansainvälistä kanssakäymistä tiedekustantamisen kehittämiseksi.

Liiton jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa tieteellistä julkaisutoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö, jonka liiton hallitus hyväksyy jäseneksi. Vapaamuotoiseen jäsenhakemukseen liitetään päätös jäseneksi hakemisesta (esim. ote pöytäkirjasta) ja selvitys julkaisutoiminnan laadusta ja laajuudesta.
Vuoden 2015 syyskuussa liiton jäsenmäärä oli 98. Liiton jäsenmaksu on 50 euroa.

Suomen tiedekustantajien liitto on tekijöiden, esittäjien, valokuvaajien ja kustantajien yhteisen tekijänoikeusjärjestön Kopiosto ry:n jäsen. Kopiosto valvoo tekijöiden ja kustantajien yhteisiä etuja julkaistujen teosten jälkikäyttöä koskevissa asioissa, lainsäädäntötyössä ja kansainvälisissä järjestöissä. Kopioston jakamia kopiointikorvauksia liitto käyttää mm. seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen sekä apurahoihin, joita myönnetään julkaisutoiminnan kehittämiseen tai julkaisutoiminnassa työskentelevien ammattitaidon kehittämiseen.

Liitto myöntää 10000 euron palkinnon Vuoden tiedekirjalle, jonka  liiton ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan nimeämä raati valitsee alkuvuodesta edellisen vuoden aikana ilmestyneiden tiedejulkaisujen joukosta.

Liitto on laatinut jäsentensä käyttöön erityisesti tieteellisen julkaisutoimintaan soveltuvan yleisen sopimusmallin ja kustannussopimukset sekä artikkeli- että monografiatekstejä varten. Sopimusmallit ovat vapaasti muidenkin tiedekustantajien saatavina liiton kotisivuilta.