Mikael Laakso jatkaa liiton puheenjohtajana

Julkaistu 25.4.2024

Suomen tiedekustantajien liiton hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2024-2025 on valittu avoimen tieteen asiantuntija, kauppatieteiden tohtori Mikael Laakso. Hän edustaa liiton hallituksessa Informaatiotieteen yhdistystä.

Varapuheenjohtajana jatkaa professori Anette Alén (Suomalainen Lakimiesyhdistys). Hänet äänestettiin toiselle kolmivuotiskaudelle liiton sääntömääräisessä vuosikokouksessa 24.4.2024, joka edelsi hallituksen järjestäytymiskokousta.

Jatkokauden saivat myös Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittaja, professori Anu Lahtinen ja Lääkärilehden tieteellinen päätoimittaja Pertti Saloheimo. Lahtinen edustaa hallituksessa Suomen Historiallista Seuraa ja Historian Ystäväin Liittoa. Saloheimo on Suomen Lääkäriliiton edustaja.

Uutena jäsenenä hallitukseen kaudelle 2024-2025 valittiin toimitus- ja viestintäpäällikkö Anna Vesterinen Helsinki University Pressin edustajana.

Hallitukseen kuuluvat myös kustannuspäällikkö Susanna Nykyri (Tampere University Press), VTT Mikko Poutanen (Valtiotieteellinen yhdistys), dosentti Piia Silvennoinen (Aikuiskasvatuksen tutkimusseura & Kansanvalistusseura) ja päätoimittaja, professori Jussi Ylikoski (Kotikielen Seura, Suomen Kielen Seura & Suomalais-Ugrilainen Seura).

Vuosikokouksessa edustettuina oli 31 liiton jäsenyhteisöä. Kokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat ja myönsi vastuuvapauden kaikille tilivelvollisille. Kokouksessa hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024.

Hallituksen esityksen mukaisesti liiton jäsenmaksu pidettiin 60 eurossa vuonna 2024. Jäsenmaksulaskut lähetetään toukokuun alussa.


Julkaistu kategoriassa Jäsenyhteisöt, Tiedotteet