Vuoden tiedekirja on teos Puiden asukkaat

Julkaistu 17.3.2022

Vuoden tiedekirja 2021 -palkinto on myönnetty Petri Keto-Tokoin ja Juha Siitosen teokselle Puiden asukkaat. Suomen puiden seuralaislajit. Teoksen kustantaja on Gaudeamus.

Vuoden tiedekirja -palkinto nostaa esille ansiokasta tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa kotimaista kirjallisuutta. Palkinnolla halutaan kannustaa tutkijoita julkaisemaan korkeatasoisia tiedeteoksia suomeksi tai ruotsiksi.

Palkinto on suuruudeltaan 25 000 euroa, ja se on yksi Suomen tärkeimmistä kirjallisuuspalkinnoista. Suomen tiedekustantajien liitto rahoittaa sen tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tieteellisten julkaisujen käyttökorvauksilla. Palkinto jaetaan vuosittain yhdessä Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1989.

Vuoden tiedekirjan kriteereitä ovat aiheen kiinnostavuus ja merkittävyys, sisällön tieteellinen painoarvo sekä teoksen kirjalliset ansiot. Tiedekirjan täytyy perustua tutkimukseen, ja parhaimmillaan teoksesta välittyy myös hyvä tieteellinen synteesi.

Itsenäinen raati, yhdeksän finalistia

Vuoden 2021 raatiin kuuluivat professori Minna Kellomäki, yliopistonlehtori Mirkka Lappalainen ja emeritusprofessori Jan Sundberg. Päätöksissään itsenäisen raadin sihteerinä toimi Tieteellisten seurain valtuuskunnan viestintäpäällikkö Ilari Hetemäki.

Palkintoraati perehtyi tarkemmin 55:een vuonna 2021 ilmestyneeseen tieteelliseen teokseen. Joukko koostui monografiatutkimuksista, toimitetuista artikkelikokoelmista, kokoavista yleisesityksistä ja aiemman tutkimuksen popularisoinneista.

Finalisteiksi seuloitui 9 aiheiltaan monipuolista, ihmisläheistä ja kiinnostavaa kirjaa, joista valtaosa edusti historiaa.

Huomio luonnon monimuotoisuuteen

Tämänvuotinen Vuoden tiedekirja -raati korosti luonnon monimuotoisuutta. Metsätaloudessa omaksuttu taloudellinen hyötyajattelu on hallinnut sekä metsäammattilaisten että laajemminkin suomalaisten tapaa ajatella puita metsävaroina, kuutioina, biomassoina ja hiilivarastona. Taloudellisen hyötyajattelun vastapainoksi on tärkeää säästää ja suojella luonnon monimuotoisuudelle arvokasta lajistoa.

Raadin mielestä palkittu teos on seikkaperäinen tietopaketti suomalaisen metsän ja luonnon ekologisista prosesseista ja luonnon monimuotoisuudesta.


Palkintoraadin perustelut: ”On aika nähdä puut metsältä!”

Suomessa on 25 luontaista puulajia. Petri Keto-Tokoin ja Juha Siitosen Puiden asukkaat. Suomen puiden seuralaislajit on näyttävä kirja, joka kokoaa tiedot Suomen puista ja niiden erilaisista luonnollisista seuralaisista. Se tekee niistä erinomaisen synteesin. Suomen puiden seuralaislajistosta ei ole aikaisemmin julkaistu kokonaisvaltaista teosta. Kirja on ainutlaatuinen ja seikkaperäinen tietopaketti suomalaisesta metsästä ja luonnosta. Se kertoo ekologisista prosesseista ja luonnon monimuotoisuudesta. Kirjassa rohkaistaan lukijaa tutkimaan lähiluontoa ja arvostamaan jokaista närettä ja kantoa sekä sientä ja hyönteistä.

Vanhoista elävistä puista, kuolleista puista ja taloudellisesti vähäarvoisista puulajeista riippuvainen lajisto on voimakkaasti taantunut ja uhanalaistunut. Suomessa on noin 5 000 lajia, viidesosa kaikista metsälajeista, on riippuvainen kuolleista puista. Kirjassa esitellään erityisesti tiettyyn puulajiin tai puusukuun erikoistuneita seuralaislajeja.

Kirjan viesti on yleisesti ottaen luontoa arvostava, positiivinen ja rohkaiseva. Pelottavat uutiset luonnon monimuotoisuuden tuhosta ja elinympäristöjen häviämisestä tekevät tästä ajankohtaisen teoksen. Kuvitus on kaunis ja kirja on huolellisesti tehty.

Palkitun teoksen kirjoittajat

Petri Keto-Tokoi on maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja ja metsäekologian lehtori Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Juha Siitonen on maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja ja Luonnonvarakeskuksen tutkija.

Lisätietoja

Viestintäpäällikkö Ilari Hetemäki, Tieteellisten seurain valtuuskunta
ilari.hetemaki AT tsv.fi
09 228 69 227


Julkaistu kategoriassa Palkinnot, Tiedekirjat, Tiedotteet