Vuoden tiede-editori on Annikka Kalliokoski

Julkaistu 17.1.2024

Vuoden 2023 tiede-editorina on palkittu päätoimittaja, lääketieteen tohtori Annikka Kalliokoski. Kalliokoski työskenteli lääketieteellisen aikakauskirja Duodecimin päätoimittajana vuodet 2019-2023 ja on juuri aloittanut Kustannus Oy Duodecimin palveluksessa.

Haastattelussa palkittu editori kertoo muun muassa, kuinka hän sai lääkäriopiskelijat innostumaan tiedelehden tekemisestä.

Vuoden tiede-editori -palkinto on Suomen tiedekustantajien liiton tunnustus työstä laadukkaan kotimaisen tiedekustannus- ja -julkaisutoiminnan hyväksi. Palkinto on suuruudeltaan 5000 euroa, ja se rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tiedejulkaisujen käyttökorvauksilla.

Erityistä huomiota kuvitukseen

Palkinnon saajan valitsee Suomen tiedekustantajien liiton hallitus. Vuoden 2023 valintaa perusteltiin seuraavasti:

”Päätoimittaja Annikka Kalliokoski on työhönsä sitoutunut editori, joka on panostanut erityisesti lehtensä ennakkoluulottomaan kehittämiseen. Hän on houkutellut mukaan uusia tekijöitä erityisesti nuoresta lääkärikunnasta ja huomioinut lukijoiden kiinnostuksen kohteet tieteen laadusta tinkimättä.

Kalliokoski pitää julkaistavien artikkeleiden huolellista editointia ja visualisointia tärkeänä asiakaspalvelutyönä. Informatiivinen, kekseliäs ja esteettinen kuvitus on onnistunut, kun se tiivistää kirjoituksen sanoman ja houkuttelee lukemaan koko tekstin.

Kalliokosken työtoverit ja Duodecimin kirjoittajat kiittävät Kalliokoskea helposta lähestyttävyydestä, yhteistyökyvystä, johdonmukaisuudesta ja tarkkuudesta.”

Palkinto jaettiin neljännen kerran

Palkinnon saaja voi olla kotimaisen tiedelehden tai kirjasarjan toimittaja tai tieteellisiin julkaisuihin erikoistunut kustannustoimittaja. Suomen tiedekustantajien liitto ottaa vastaan ehdotuksia palkittavasta editorista kunkin vuoden marraskuun loppuun saakka.

Palkinnon tavoitteena on parantaa tiede-editorien työn näkyvyyttä ja arvostusta. Suomen tiedekustantajien liitto haluaa korostaa myös luotettavan, tutkitun tiedon merkitystä. Liitto pitää erittäin tärkeänä, että tutkittua tietoa on saatavilla huolellisesti laadittuina ja sujuivasti muotoiltuna julkaisuina monella kielellä.

Suomen tiedekustantajien liiton mielestä tärkeää on myös se, että tiedon esittämisessä otetaan huomioon erilaisten yleisöjen tarpeet. Tässä hyvä editori on avainasemassa. Tieteen editorien työ jää kuitenkin usein näkymättömäksi julkisuudessa.

Vuoden tiede-editori -palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2020.

Lisätietoja: Pääsihteeri Pauliina Raento toimisto@tiedekustantajat.fi


Julkaistu kategoriassa Palkinnot, Tiedelehdet, Tiedotteet, toimitustyö