Vuoden tiedekirja 2021

Petri Keto-Tokoi & Juha Siitonen

Puiden asukkaat. Suomen puiden seuralaislajit

Gaudeamus

Raadin perustelut

”On aika nähdä puut metsältä!”

Suomessa on 25 luontaista puulajia. Petri Keto-Tokoin ja Juha Siitosen Puiden asukkaat. Suomen puiden seuralaislajit on näyttävä kirja, joka kokoaa tiedot Suomen puista ja niiden erilaisista luonnollisista seuralaisista. Se tekee niistä erinomaisen synteesin. Suomen puiden seuralaislajistosta ei ole aikaisemmin julkaistu kokonaisvaltaista teosta. Kirja on ainutlaatuinen ja seikkaperäinen tietopaketti suomalaisesta metsästä ja luonnosta. Se kertoo ekologisista prosesseista ja luonnon monimuotoisuudesta. Kirjassa rohkaistaan lukijaa tutkimaan lähiluontoa ja arvostamaan jokaista närettä ja kantoa sekä sientä ja hyönteistä.

Vanhoista elävistä puista, kuolleista puista ja taloudellisesti vähäarvoisista puulajeista riippuvainen lajisto on voimakkaasti taantunut ja uhanalaistunut. Suomessa on noin 5 000 lajia, viidesosa kaikista metsälajeista, on riippuvainen kuolleista puista. Kirjassa esitellään erityisesti tiettyyn puulajiin tai puusukuun erikoistuneita seuralaislajeja.

Kirjan viesti on yleisesti ottaen luontoa arvostava, positiivinen ja rohkaiseva. Pelottavat uutiset luonnon monimuotoisuuden tuhosta ja elinympäristöjen häviämisestä tekevät tästä ajankohtaisen teoksen. Kuvitus on kaunis ja kirja on huolellisesti tehty.

Muut finalistit

Synnöve Carlson & Riitta Hari (toim.): Aivoaakkoset (Aalto Arts Books)
Ville Jalovaara: Piispa Wallinmaan surma. Partisaani-isku Saariselällä 1943 (SKS Kirjat)
Alpo Juntunen: Paasikivi. Geopoliitikko ja Suomen kohtalon vuodet (Otava)
Kalle Kananoja: Ihmelääkärit Suomessa 1850–1950. Kuhnekylpyjä, sähköä ja suggestiota (SKS Kirjat)
Petri Keto-Tokoi & Juha Siitonen: Puiden asukkaat. Suomen puiden seuralaislajit (Gaudeamus)
Antti Kujala: Voudintileistä veroparatiiseihin. Verotuksen historia (Atena)
Heikki Oja: Einsteinin perintö. Mitä Albert Einstein ennusti oikein – ja mitä väärin (Ursa)
Serafim Seppälä: Antiikista Bysanttiin. Aatehistoriallisia murroksia (Gaudeamus)
Miikka Tamminen: Keskiajan hirviöt (Gaudeamus)

Raati

Minna Kellomäki, Mirkka Lappalainen, Jan Sundberg

Raadin sihteeri

Ilari Hetemäki

Palkintosumma

25 000 €