Vuoden tiedekirja 2016

Marjo Laitala & Vesa Puuronen

Yhteiskunnan tahra. Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset

Vastapaino

Raadin perustelut

Marjo Laitalan ja Vesa Puurosen tutkimus käsittelee Suomessa koulukoteihin sijoitettujen lasten ja nuorten kokemuksia vuosina 1940–1985. Tutkimus perustuu muistitietoon, joka valaisee koulukoteihin sijoitettujen lasten ja nuorten kokemuksia koulukotiajasta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu koulukotien kurikäsityksiä ja tutkittu erityisesti kasvatuksen ideaa. Näiden tutkimusten lähdeaineistona olleet koulukotien dokumentit eivät monastikaan kerro väkivallasta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mielivallasta, kiusaamisesta tai muusta kaltoin kohtelusta. Laitalan ja Puurosen muistitietoon perustuva tärkeä tutkimus tuo esiin ”toista tietoa” – koulukotien kasvattien oman kokemuksen.

Yhteiskunnan tahra osoittaa, että huostaanotoissa ja koulukotisijoituksissa on tapahtunut vääryyksiä ja että koulukotien idea ja käytänteet ovat osa valtiollisen uusrasismin järjestelmää, jonka avulla on hallittu alhaisessa sosiaalisessa asemassa olevia ryhmiä ja niiden yksittäisiä jäseniä. Laitala ja Puuronen korostavat inhimillisyyden, oikeudenmukaisuuden, solidaarisuuden ja tasa-arvon tutkimisen tärkeyttä yhteiskunnassa. Tutkimus painottaa, että yhteiskunnan tulee reagoida vääryyksiin myös jälkikäteen. Sujuvasti ja mukaansatempaavasti kirjoitettu tutkimus on osaltaan vaikuttanut siihen, että valtio marraskuussa 2016 pyysi anteeksi lastensuojelun sijaishuollossa kaltoin kohdelluilta henkilöiltä. 

Kunniamaininta

Ilkka Hanski: Tutkimusmatkoja saarille: Luonnon monimuotoisuutta kartoittamassa (Gaudeamus)

Raadin perustelut

Tutkimusmatkoja saarille on akateemikko Ilkka Hanskin viimeiseksi jäänyt teos, jonka on hänen englanninkielisestä käsikirjoituksestaan suomentanut Jorma Keskitalo.

Hanskin elämäntyö saariekologian tutkimuksessa on ollut kansainvälisestikin mitattuna tieteen ehdotonta eturintamaa. Borneosta Grönlantiin ulottuvien tutkimuskohteiden esittely saa lukijan havahtumaan, millaisia seurauksia ihmisen toiminnalla on luonnon monimuotoisuudelle ja miten tämä monimuotoisuus on vaarantumassa.

Hyvin kirjoitettu ja taidokkaasti toimitettu kirja avaa tutkijan työtä lukijalle ymmärrettävästi. Niin asiantuntijat kuin luonnontieteistä yleisesti kiinnostuneet lukijat voivat ammentaa kirjasta jotakin uutta ja kiehtovaa.

Muut finalistit

Tiina Arppe: Uskonto ja väkivalta. Durkheimin perilliset (Tutkijaliitto)
Outi Fingerroos, Anna-Maria Tapaninen & Marja Tiilikainen, toim: Perheenyhdistäminen: Kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi (Vastapaino)
Akseli Hemminki: Kuoleman laakso. Voiko syöpää hoitaa kokeellisilla menetelmillä? (Nomerta)
Marjaliisa Hentilä & Seppo Hentilä: Saksalainen Suomi 1918. (Siltala)
Jukka Kortti: Mediahistoria. Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin (SKS)
Tarja-Liisa Luukkanen: Mitä maalaiskansa luki? Kirjasto, kirjat ja kirjoja lukeva yhteisö Karstulassa 1861–1918 (SKS)
Juho Saari, toim: Yksinäisten Suomi (Gaudeamus)
Matti Vuento: Virukset. Näkymättömät viholliset (Gaudeamus)

Raati

Erik Bonsdorff, Ulla-Maija Peltonen, Jukka Rantala

Raadin sihteeri

Ilari Hetemäki

Palkintosumma

10 000 €, kunniamaininta 2500 €