Vuoden tiedekirja 2014

Mirkka Lappalainen

Pohjolan leijona: Kustaa II Aadolf ja Suomi 1611–1632

Siltala

Raadin perustelut

Mirkka Lappalaisen Pohjolan leijona on kuvaus 30-vuotisessa sodassa kasvukipuilevasta valtakunnasta, sen perifeerisestä alueesta nimeltään Suomi ja hallinnollisesta käänteestä kohti uutta aikaa. Kirja vaeltelee kiehtovasti hovin, aatelin, papiston ja rahvaan parissa. Lappalainen onnistuu taitavasti liittämään toisiinsa suurvaltasuhteet, Ruotsin hovin mentaalimaiseman ja aikalaisilmapiirin sekä suomalaisten tunnot muuttuvassa suurvallassa. Tutkimus aukeaa nimenomaan Suomen suuntaan – pienet tarinat kertovat miten Kustaan II Aadolfin suurvaltapolitiikka koettiin yhteiskunnan eri tasoilla ja kehittyvissä instituutiossa.

Uusi metodinen lähtökohta on kirjassa kohdistettu yllättävään näkökulmaan: vallanpitäjän, hänen aikakautensa ja sen elämäntavan tutkimukseen. Viime vuosina yleistynyt historiaa alhaalta -menetelmä tarkasteleekin tässä historian henkilöä ylhäällä, valtakunnan ylimmällä tasolla.

Pohjolan leijona on kirjoitettu tarinan muotoon, jossa kerrottu on osa analyysiä. Näin pitäisi historiaa opettaa. Tämän helpommin lähestyttäväksi tieteellistä tutkimusta ei voi tehdä. Suomenkielinen hyvin kirjoitettu monografia on uhanalainen laji, ja Lappalainen tekee kirjallaan sille kunniaa.

Kunniamaininta

Kai Myrberg & Matti Leppäranta: Meret. Maapallon siniset kasvot (Ursa)

Raadin perustelut

Meret on ensimmäinen suomenkielinen perusteos meristä. Aiheena Meret on käsittämättömän laaja ja liikkuu biologian, kemian, fysiikan, maantieteen ja yhteiskuntatieteiden sisällä ja rajapinnoissa. Tekijät ovat onnistuneet tiivistämään näistä teemoista monitieteisen teoksen jättämättä kuitenkaan mitään olennaista pois. Yhtenäinen kirja toimii johdatuksena merien kiehtovaan maailmaan paremmin kuin hajanainen artikkelikokoelma.

Kai Myrbergin ja Matti Leppärannan teksti on helposti lähestyttävää ja kuvitus havainnollistaa maallikollekin ymmärrettävällä tavalla merien toimintaa. Tästä syystä kirja ansaitsee paikkansa oppikirjana, alan perusteoksena ja myös kaikkien luonnosta kiinnostuneiden ihmisten lukemisena. Lukija saa myös käsityksen siitä, miten ja miksi meriä tutkitaan ja miten niitä on menneisyydessä tutkittu.

Merten tärkeys maapallolle ja ihmiskunnalle tulee monesta näkökulmasta esiin. Kirjassa nostetaan kannanottoa kaihtamatta esiin meriä vakavimmin uhkaavat tekijät, kuten ilmastonmuutos, ryöstökalastus ja saastuminen. Aihe on ajankohtaisempi kuin koskaan.

Raati

Hanna Snellman, Mikko Salasuo, Johanna Mappes

Raadin sihteeri

Ilari Hetemäki

Palkintosumma

10 000 €, kunniamaininta 2500 €