Vuoden tiedekirja 2013

Anna-Leena Siikala

Itämerensuomalaisten mytologia

SKS

Raadin perustelut

Anna-Leena Siikalan Itämerensuomalainen mytologia on valtavan rikas teos, joka kiteyttää kokonaisen elämäntyön. Se kattaa laajan kirjon runolaulujen versioita havainnollisesti jäsennellyssä ja vaivattomasti etenevässä muodossa. Teoksen keskiössä ovat asuinalueidemme myytit maailman synnystä ja niiden välittäminen yhteisössä runolaulun keinoin.

Lukija havahtuu näkemään, kuinka monipuolinen ja rikas itämerensuomalainen runolauluperinne on, kuinka moninaiset ovat sen käyttötavat eeppis-lyyrisestä kerronnasta parannusloitsuihin, kuinka itämerensuomalaisten versiot maailmansyntymyyteistä kytkeytyvät laajempaan runoperinteeseen niin idässä kuin lännessäkin ja kuinka laajalle ulottuvat ne vaikutteet, joista mytologiamme ammentaa. Siikala onnistuu sisällyttämään tarkastelunsa elimellisiksi osiksi myös kysymyksen myyttien yleisestä luonteesta, kappaleen suomen kielen ja kulttuurin tutkimuksen historiaa sekä viimeaikaiset tulokset kielihistorian ja genetiikan aloilla.

Teoksen voimana on Siikalan tapa näyttää, miten olennaisista asioista omassa perinteessämme emme edes tienneet olevamme tietämättömiä. Lukijoina heräämme tunnistamaan ja tunnustamaan pinnallisen tietämyksemme. Näin teos itse osoittaa, kuinka välttämätön se on lukea.

Kunniamaininta

Johanna Hurtig: Taivaan taimet. Uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta (Vastapaino)

Raadin perustelut

Johanna Hurtig on tarttunut Taivaan taimet -kirjassaan vaikeaan yhteiskunnalliseen teemaan, joka saa lukijan vetämään syvään henkeä. Millaisen kirjan voi kirjoittaa vanhoillislestadiolaisten uskonyhteisöön liittyvästä lapsuuden ja väkivallan kuvauksista?

Hurtigin teos avaa kiihkoilematta yhteisöelämän reunaehtoja ja selittää, millaista on elää pääasiassa miesten johtamassa uskonnollisessa yhteisössä lapsena ja nuorena. Hän avaa yhteisön toimintalogiikkaa, näkemyksiä uskosta ja vastuusta sekä anteeksiannosta. Teos osoittaa, miten yhteisön sisäinen toimintakulttuuri luo sekä turvaa että turvattomuutta. Syntyminen isoon perheeseen on yhteisön ulkopuolelta katsottuna myytti, jossa korostuneen arvon saa suuren sisarusparven tuoma lämpö, hoiva ja sosiaalisuus. Totuus on paitsi lapsien myös perheen vanhempien osalta usein hyvin toisenlainen.

Teoksesta huokuu tutkijan palava tarmo herättää keskustelua omassa yhteisössään ja selvittää, miten päästäisiin yhdessä eteenpäin, mutta myös yhteisön ulkopuoliset moraalikäsitykset huomioon ottaen.

Raati

Pekka Heikkinen, Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen, Miira Tuominen

Raadin sihteeri

Ilari Hetemäki

Palkintosumma

10 000 €, kunniamaininta 2500 €