Vuoden tiedekirja 2011

Tuomas Tepora

Sinun puolestas elää ja kuolla. Suomen liput, nationalismi ja veriuhri 1917–1945

WSOY

Raadin perustelut

Tuomas Teporan tutkimus kuvaa Suomen historiaa itsenäistymisestä jatkosodan jälkeiseen aikaan lippujen kansallisena tai aatteen symbolina saamien merkitysten kautta. Tarkasteltavana olevaa aikakautta ja sen poliittista historiaa on tutkittu paljon, mutta lippujen kautta avautuva näkökulma ajanjakson poliittisiin ja aatteellisiin virtauksiin on tuore sekä avaa uusia ja rohkeita näkökulmia.

Ammentaen paljolti Amerikan Yhdysvaltojen lippuun liitetyistä tulkinnoista ja antropologian klassikoista Tepora tulkitsee emotionaalisesti latautuneet kansallis- ja aateliput toteemeiksi. Niillä on erityinen yhteisöllisyyttä korostava voima ja arvo oman ryhmän tunnuksena. Lippu merkitsee ryhmän voimaa ja kunniaa, mutta loukkaamalla lippua voi myös loukata sen alle tunnustautuvaa yhteisöä.

Avainkäsitteidensä kautta ja hyödyntäen sosiaalipsykologian tapoja tulkita ihmisten tunteita ja toimintaa Tepora onnistuu esittämään havainnollisesti, kuinka lippuihin liittyvät tunnekokemukset rakentuvat ja kuinka niitä tietoisesti rakennetaan. Tutkimuksen kuvaukset lippuihin liittyneistä kiistoista, väkivaltaisistakin konflikteista, arvostuksista ja kunniakäsityksistä Suomen itsenäistymisvaiheessa, sisällissodassa ja sen jälkeen, 1920- ja 1930-luvulla sekä talvi- ja jatkosodassa, havainnollistavat tulkintojen perusteita erinomaisesti.

Teporan tutkimusta lukiessa joutuu arvioimaan myös omaa lippuihin liittyvää emotionaalista kokemustaan. Sen jälkeen, kun on lukenut Teporan kirjan, ei salossa hulmuava kansallislippu ole lukijalle enää aivan entisensä.

Kunniamaininta

Juha Sihvola: Maailmankansalaisen uskonto (Otava)

Raadin perustelut

Juha Sihvolan kirja Maailmankansalaisen uskonto on monitieteisen uran tehneen intellektuellin arvokas puheenvuoro uskonnon muuttuvista merkityksistä ja rooleista. Kirja hahmottaa eettisen kartaston keskustelulle siitä, millainen suvaitsevaisuus on nykypäivänä mahdollista. Miten ymmärrämme tai hyväksymme erilaisuuksia, kun kyseessä on uskonnot tai ihmisarvo ylipäätään?

Suomessa tutkijoiden julkinen osallistuminen ei ole kovin tavanomaista eikä sen arvoa maamme tiedepolitiikassa varauksetta tunnusteta. Sihvola rikastaa merkittävällä tavalla suomalaista tietokirjallisuuden kenttää tarjoamalla sekä painavaa tietoa että inhimillisiä näkökulmia kiistanalaiseen aihepiiriin. Samalla hänen kirjansa rohkaisee suomalaisia tieteentekijöitä vastuulliseen julkiseen keskusteluun.

Raati

Kimmo Katajala, Ari Sihvola, Leena Suurpää

Raadin sihteeri

Ilari Hetemäki

Palkintosumma

10 000 €, kunniamaininta 2500 €