Vuoden tiedekirja 2008

Juha Pekka Lunkka

Maapallon ilmastohistoria. Kasvihuoneista jääkausiin

Gaudeamus

Raadin perustelut

Maailmassa on yhä useampaan päätökseen alkanut vaikuttaa huoli ilmaston muuttumisesta ihmisen toiminnan vuoksi. Tuorein esimerkki on joulukuinen EU:n ilmastopaketti. Sen lopputulos ja syntymisen vaikeus osoittavat, että asian vakavuudesta ja merkittävyydestä ei ole selvää yksimielisyyttä edes EU:n piirissä. Pääsyynä on tietämättömyys ilmastonmuutosten mekanismeista ja vaikutusten suuruudesta. Professori Lunkan kirja Maapallon ilmastohistoria esittelee nyt tuoreita tutkimustuloksia aiemmista ilmastonmuutoksista erinomaisen selkeästi.

Lunkka tarkastelee teoksessaan maapallon ilmastoa ja sen muutoksia 4,6 miljardin vuoden ajalta. Hän tuo esille, että ilmasto on erittäin monimutkaisten prosessien tulos. Siihen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. aurinkokunnan liike linnunradalla, auringon toiminta, maan radan ja akselikulman muutokset, mannerlaattojen liike, tulivuorenpurkaukset, merivirrat, jäätiköt sekä kasvillisuus. Uusin vaikuttava tekijä on ihmisen toiminta. Yksittäisen tekijän todellista vaikutusta on vaikea selvittää. Kuitenkin ilmaston kaoottisen luonteen vuoksi yhdenkin tekijän muutoksella saattaa olla radikaaleja seurauksia.

Uusien tutkimusmenetelmien ansiosta on onnistuttu osoittamaan, että ilmasto on aina ollut muutoksessa, milloin vähemmän, milloin enemmän. Geologinen aineisto menneiltä aikakausilta osoittaa, että maapallon keskilämpötilan kohotessa ilmastonmuutokset ovat olleet rajuimmat pohjoisilla alueilla, joihin Suomikin kuuluu.

Professori Lunkka on tehnyt korkeatasoisen tieteellisen teoksen ajankohtaisesta ja tärkeästä aiheesta. Käyttämällä suomen kieltä Lunkka tekee palveluksen suomalaiselle kulttuurille. Kirjalla olisi varmaan myös hyvä kansainvälinen menekki.

Lunkka keskittyy eri aikakausien ilmastonmuutosten yleispiirteisiin ja jättää yksityiskohdat kirjallisuusviitteiden sekä erillisten tietoiskuruutujen varaan. Näin hän pystyy antamaan hyvän yleiskatsauksen ilmaston historiasta niin, että esitys on muidenkin kuin asiantuntijoiden luettavissa. Lunkka esittelee selkeästi niitä monimutkaisia menetelmiä, joihin päätelmät ilmastosta tiettynä aikana perustuvat. Hän osoittaa avoimesti menetelmien puutteita sekä tuo esille eri ilmastomallien ristiriitaisuuksia. Ilmastoon olennaisesti vaikuttavia mannerlaattojen liikkeitä havainnollistetaan karttapiirroksilla. Suomalaisen lukijan iloksi kaikkiin on merkitty maamme sijainti. Esimerkiksi 360 miljoonaa vuotta sitten Suomi oli päiväntasaajalla. Lunkka keventää sujuvaa tekstiään sopivasti anekdooteilla, kielikuvilla ja vertauksilla.

Ilmaston historian yhteyteen Lunkka nitoo tehokkaasti elämän kehityksen maapallolla ja sen, miten ilmastonmuutokset ovat vaikuttaneet eläinlajien häviämiseen.

Lunkan loppupäätelmä on, että vielä ei osata tarkasti ennustaa maapallon ilmaston muutosta ja muutosnopeutta. Varmaa on vain, että ilmasto muuttuu ja että ihmisen toimet kiihdyttävät muutosta. Olennaista ihmiskunnan kannalta on, kykeneekö ihminen muuttumaan.

Raati

Aatos Lahtinen, Anu Lahtinen, Heikki E. S. Mattila

Raadin sihteeri

Eeva-Liisa Aalto

Palkintosumma

10 000 €