Vuoden tiedekirja 2004

Markku Kuisma

Kahlittu raha, kansallinen kapitalismi. Kansallis-Osake-Pankki 1940–1995

SKS

Raadin perustelut

Kahlittu raha, kansallinen kapitalismi on erinomainen tutkimus Kansallis-Osake-Pankin, johtavan suomalaisen liikepankin kehityksestä 1940-luvulta pankin sulautumiseen pääkilpailijaansa Yhdyspankkiin vuonna 1995. Kirja perustuu laajaan systemaattiseen perustutkimukseen ja syvälliseen suomalaisen yhteiskunnan tuntemukseen ja ymmärtämiseen. Markku Kuisman laaja talouspoliittinen ja -historiallinen asiantuntemus näkyy erityisesti tavassa, jolla hän sitoo KOP:n kehityksen Suomen poliittiseen historiaan ja taloudelliseen kehitykseen.

Kirja on syvällinen kronologinen analyysi Kansallis-Osake-Pankin elämänkaaresta 1940-luvun vaikeista vuosista ”pienen miehen ” suurpankiksi ja valtionyhtiöiden suurpankiksi. Kirjan kolmannessa osassa tekijä käsittelee pankkitoiminnan kansainvälistä laajenemista ja kirjan loppuluvuissa lähestytään pankin syöksykierrettä. Kirja huipentuu lukuun Suuri myllerrys, jossa analysoidaan suurta pankkifuusiota vuosina 1992-1995 ja Kansallis-Osake-Pankin historian loppua. KOP:n elinkaaren viimeiset vuodet keräävät Kuisman erityisten huomion.

Kuisma rakentaa tutkimuksensa sekä kirjallisten, tilastollisten että suullisten lähteiden varaan. Mitä lähemmäksi omaa aikaamme tullaan, sitä merkittävämmiksi käyvät haastattelut. Lukijaa helpottavat eri osien alussa esitetyt tiivistetyt johdannot, hyvät liiteaineistot ja hakemistot. Kirjasta löytää jokainen KOP:n entinen asiakas kiinnekohtia entiseen asiakassuhteeseensa. Kirjan kiinnostavuutta lisää mielenkiintoinen kuvitus, sillä pelkästään kuvia tutkimalla voi havaita, miten nopeasti suomalainen yhteiskunta muuttui.

Kuisma on saanut uutta tietoa jopa KOP:n sodanaikaisista suhteista liike-elämän sisäpiireihin. Kuisma tuo esiin erilaisten painostusryhmien vaikutuksen, joista vähäisin ei ole ollut puunjalostusteollisuus, jota pankki oli rahoittanut koko olemassaolonsa ajan. Ratkaisevassa asemassa olivat myös rikkaat mahtisuvut. Myöhemmin KOP:n kohtaloihin vaikuttivat 1980-luvun suomalainen pankkisota, nurkanvaltaukset ja kasinopeli. Pankkien välinen kilpailu ja eri sijoitusyhtiöiden kamppailu SYP:n ja KOP:n sekä suurten yritysten kuten Pohjolan ja Nokian osakemarkkinoista, huikeat luottotappiot, lama ja idän markkinoiden katoaminen olivat kaikki tekijöitä, jotka nopeuttivat KOP:n syöksykierrettä.

Jo 1950-luvulla Matti Virkkunen vaati korkosäännöstelystä luopumista ja samaa esitti myöhemmin Jaakko Lassila. Tämä tapahtuikin 1980-luvulla. Kilpailu avoimilla markkinoilla oli kuitenkin liian kovaa KOP:lle. Alaluvussa Leikkausten sietämätön vaikeus Kuisma kuvaa, miten vaikea oli karsia KOP:n sivukonttorien ja henkilökunnan määrää 1980-luvun ylikuumentuneina vuosina, sillä kilpailutilanne edellytti paikallispankkiverkoston säilyttämistä. Varoituksen signaaleista piittaamatta henkilökuntaa kasvatettiin koko 1980-luvun, kasvua oli erityisesti päällystöportaassa. Valittiin kansainvälisen laajentumisen tie ja markkina-asemien vahvistaminen – ei kulujen leikkaamista. Yleispankkien rinnalle syntyi yrityspankkeja laajoine johtoportaineen.

KOP:n loistokkaiden 100-vuotisjuhlien jälkeen alkoi lopullinen alamäki. Pankin arvomaailma murtui ja sen uskottavuutta ja luottamusta heikensi kasinotalous, esimerkiksi bulvaanien toiminta.

Kirjaa voi lukea myös pääjohtajakausittain. Tutkimuskauden pääjohtajakausista Mauri Honkajuuren kausi oli ensimmäinen, karismaattisen Matti Virkkusen toinen. Häntä seurasivat Veikko Makkonen ja Jaakko Lassila. Pentti Voutilaisen pääjohtajakausi jäi lyhyimmäksi. Hänen aikanaan koettiin KOP:n eloonjäämiskamppailu, jonka aikana Kansallispankin tervehdyttämis- ja pelastamisyritykset kariutuivat lopullisesti. KOP:n elämänkaari päättyi vuosisadan talousuutiseen 9. helmikuuta 1995: KOP:n ja SYP:n fuusioon.

Kuisman kirja on sujuvasti ja jännittävästi kirjoitettu ja se avautuu hyvin myös tavalliselle lukijalle Värikäs kieli ja osuvat sanonnat tekevät lukemisesta elämyksen.

Kunniamaininta

Ville Lukkarinen & Annika Waenerberg: Suomi-kuvasta mielenmaisemaan. Kansallismaisemat 1800- ja 1900-luvun vaihteen maalaustaiteessa (SKS)

Ervo Vesterinen: Papa-kokeen kertomaa. Solunmuutoksesta kohdunkaulan syöpään (Edita)

Raati

Marjatta Hietala, Ulla-Maija Kulonen, Tapio Markkanen

Raadin sihteeri

Eeva-Liisa Aalto

Palkintosumma

10 000 €, kunniamaininta 2500 €