Vuoden tiedekirja 1992

Bo Lönnqvist

Ting, rum och barn. Historisk-antropologiska studier i kulturella gränsöverskridande

Suomen Muinaismuistoyhdistys

Kunniamaininta

Jari Ehrnrooth: Sanan vallassa, vihan voimalla. Sosialistiset vallankumousopit ja niiden vaikutus Suomen työväenliikkeessä 1905–1914 (Suomen Historiallinen Seura)

Seppo Knuuttila: Kansanhuumorin mieli. Kaskut maailmankuvan aineksina (SKS)

Anna-Liisa Siikala: Suomalainen samanismi. Mielikuvien historiaa (SKS)

Seppo Linnaluoto, toim: Tähdet 1993 (Ursa)