Vuoden tiedekirja 1988

Dag Anckar, Hannu Nurmi & Matti Wiberg, toim: Rationality and Legitimacy. Essays on Political Theory (Valtiotieteellinen yhdistys)

Märta Hirn: Finland framställt i teckningar (Svenska litteratursällskapet i Finland)

Esko Koivusalo, toim: Mikael Agricolan kieli (SKS)

Raimo Lehti, Tapio Markkanen & Jan Rydman, toim: Isaac Newton. Jättiläisen hartioilla (Ursa)

Eino Murtorinne: The History of Finnish Theology 1828–1918 (Suomen Tiedeseura)

Juhani Niemi: Viime sotien kirjat (SKS)

Ilkka Niiniluoto & Petri Stenman, toim: Minä (Suomen Filosofinen Yhdistys)

Panu Rajala: Siljan synty. F. E. Sillanpää vuosina 1923–1931 (SKS)

Kalevi Rikkinen: Ragnar Hult and the Emergence of Geography in Finland 1880–1900 (Suomen Maantieteellinen Seura)

Åsa Ringbom: Societetshusen i Storfurstendömet Finland (Suomen Muinaismuistoyhdistys)