Piia Silvennoinen

Piia Silvennoinen on yhteiskuntatieteiden tohtori ja aikuiskasvatustieteen dosentti Turun yliopistossa. Hän kuuluu Aikuiskasvatus-lehden toimituskuntaan ja työskentelee yliopettajana Laureassa.

Piia viestii aktiivisesti ja monipuolisesti eri kanavissa ja on saanut tunnustusta aloitteellisuudestaan tiedejulkaisujen yhteistyötä ja digitointia koskevissa asioissa. Hän on avoimen julkaisemisen puolestapuhuja ja kantaa huolta OA-kustantajien rahoituksesta.

Piia liittyi Suomen tiedekustantajien liiton hallitukseen vuonna 2023. Hän edustaa hallituksessa Kansanvalistusseuraa ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuraa.

Piia Silvennoinen
Kuva: DigiIN-hanke