Sopimusmallit

Suomen tiedekustantajien liitto ry:n sopimusmallit

Sopimusmalleja on kolme:

(1) Yleinen sopimusmalli ja kustannussopimuksen yleiset ehdot
(2) Kirjan kustannussopimus
(3) Artikkelin kustannussopimus

Käyttöohje

Sopimuskokonaisuus muodostuu kahdesta osasta:

Laajaan yleiseen sopimusmalliin lisätään aina varsinainen kustannussopimus, joka on erilainen kirjalle ja artikkelille.

Tarkoituksena on, että kustantaja muokkaa sekä yleisestä sopimusmallista että kustannussopimuksesta itselleen sopivan version, esimerkiksi poistaa tarpeettomat vaihtoehdot.

Molemmat sopimukset on allekirjoitettava.

Sopimuskokonaisuuden keskeiset lähtökohdat ovat:

(1) Tieteellinen kustantaminen on ensisijaisesti tieteellisen tiedon välittämistä eikä liiketoimintaa.

Sopimus varmistaa, että kustantaja voi toteuttaa tätä tehtäväänsä mahdollisimman tehokkaasti.

(2) Tieteellisen tekstin kirjoittaja tarvitsee paremmat oikeudet omaan tekstiinsä kuin kaupallisesti kustannettavan tekstin kirjoittaja.

Sopimus varmistaa, että kirjoittaja voi käyttää tekstiään uudelleen eri yhteyksissä, esimerkiksi oppikirjoissa, review-kirjoituksissa tai monografian osana. Hänelle jää myös oikeus estää tekstin muuttaminen ja valvoa korjausten tekemistä uudelleen julkaisemisen yhteydessä.

(3) Kohtien 1 ja 2 välinen jännite on ratkaistu siten, että kustantaja saa valita julkaisumuodon ja päättää tekstin uudelleenjulkaisemisesta vapaasti, kunhan kysymys on nimenomaan tieteellisen tiedon välittämisestä.

Jos tekstin julkaisuoikeus myydään kaupalliselle kustantajalle, kirjoittajalle kuuluu parempi osuus (½–½) kuin mihin kaupallisessa kustantamisessa on totuttu.

Sopimusmallit