Sopimusmallit

Suomen tiedekustantajien liitto ry:n sopimusmallit

Sopimusmalleja on kolme:

1) Yleinen sopimusmalli ja kustannussopimuksen yleiset ehdot,
2) Kirjan kustannussopimus ja
3) Artikkelin kustannussopimus

Käyttöohje

Sopimuskokonaisuus muodostuu kahdesta osasta:

Laajan yleisen sopimusmallin lisäksi tulee aina varsinainen kustannussopimus, joka on erikseen kirjalle ja artikkelille.

Tarkoituksena on, että jokainen kustantaja tekee sekä yleisestä sopimusmallista että kustannussopimuksesta itselleen sopivan version eli poistaa tarpeettomat vaihtoehdot.

Molemmat sopimukset on aina allekirjoitettava.

Sopimuskokonaisuuden keskeiset lähtökohdat ovat:

1. Tieteellinen kustantaminen on ensisijaisesti tieteellisen tiedon välittämistä eikä liiketoimintaa. Kustannussopimuksen tehtävänä on varmistaa kustantajalle mahdollisuus toteuttaa tätä tehtäväänsä mahdollisimman tehokkaasti.

2. Tieteellisen tekstin kirjoittaja tarvitsee paremmat oikeudet omaan tekstiinsä kuin kaupallisesti kustannettavan tekstin kirjoittaja. Kustannussopimuksen tehtävänä on varmistaa kirjoittajalle mahdollisuus käyttää tekstiään uudelleen eri yhteyksissä, kuten oppikirjoissa, review- kirjoituksissa, monografian osana tms., samoin oikeus estää tekstin muuttaminen ja valvoa korjausten tekemistä uudelleenjulkaisemisten yhteydessä.

3. Kohtien 1 ja 2 välinen jännite on kompromissattu siten, että kustantaja saa valita julkaisumuodon ja päättää tekstin uudelleenjulkaisemisesta vapaasti, niin kauan kuin kysymys on nimenomaan tieteellisen tiedon välittämisestä. Vastapainona tälle on se, että jos tekstin julkaisuoikeus myydään kaupalliselle kustantajalle, kirjoittajalle kuuluu parempi osuus (½–½) kuin mihin kaupallisessa kustantamisessa on totuttu.Palaute ja kritiikki ovat tervetulleita. Malleja on tarkoitus jatkuvasti parantaa epätäsmällisyyksien tai ongelmien ilmetessä.

Sopimusmallit