Suomen tiedekustantajien liitto ry

Förbundet för vetenskapspublicering i Finland rf | Finnish Association for Scholarly Publishing

Liiton tehtävänä on valvoa jäsenten yhteisiä etuja ja oikeuksia erityisesti tekijänoikeuskysymyksissä ja muissa tiedekustantamiseen liittyvissä asioissa, lujittaa tieteellisten julkaisujen asemaa, edistää jäsenten välistä yhteistyötä ja tukea tiedeyhteisön kansainvälistä kanssakäymistä tiedekustantamisen kehittämiseksi.

Koulutus ja seminaarit

Tiedejulkaisemisen perusteet 2018-2019
Tiedekustantajien liitto uusii lukukaudella 2018-2019 tiedejulkaisemisen peruskurssin.

Apurahahaut

Syksy 2018

Suomen tiedekustantajien liiton syksyn 2018 apurahahaku on 1.–31. lokakuuta 2018.

Opintomatka Espanjan Baskimaahan

Matkalla tutustutaan pienen kielialueen tieteelliseen julkaisutoimintaan, euskaran kielen asemaan sekä euskaran ja muiden kielten suhteisiin ...
Suomen tiedekustantajien liitto ry

Kutsu osallistua kyselyyn avoimesta vertaisarvioinnista

Informaatiotutkimuksen yhdistys (ITY ry) kutsuu vastaamaan kyselyyn jossa selvitetään avointa vertaisarviointia Suomessa. Kysely on osa ...
Suomen tiedekustantajien liitto ry

Tiedekustantajat ovat osa tiedeyhteisöä

Tiedon hinta puhuttaa niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Uusi tiede rakentuu aina aiemman tietämyksen päälle, ...
Suomen tiedekustantajien liitto ry