Koulutus ja seminaarit

Suomen tiedekustantajien liitto kouluttaa tieteellisen kustantamisen ammattilaisia säännöllisesti.

Liitto järjestää jäsenilleen säännöllisesti seminaareja sekä koulutustilaisuuksia. Kalenteristamme löydät ajankohtaiset tapahtumamme.

Kalenteri

David Kaplan 4.10.2017

Professori, tiedetoimittaja DAVID H. KAPLAN esitelmöi aiheesta Reinventing The Geographical Review.

Seminaarien aineistoja

JULKAISUFOORUMI, TIETEEN KIELI JA KUSTANTAMINEN 22.5.2012.
Ilkka Niiniluoto, TSV, Julkaisufoorumi: Julkaisufoorumi tiedepolitiikan välineenä (pdf)
Tuomas M.S. Lehtonen, SKS: Tieteellinen kustantaminen ja tieteen sisällöt (pdf)

SOPIMUKSET JA OIKEUDET 24.9.2010
Jukka-Pekka Timonen, Kopiosto: Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista (pdf)
Mikko Raito, Kuvasto: Kuvat, oikeudet ja sopimukset - Mitä tiedekustantajan tulisi huomioida kuvien käytössä (pdf)

JULKAISUARKISTOT JA RINNAKKAISTALLENTAMINEN 24.11.2009
Turid Hedlund, Hanken: Mitä on julkaisuarkisto? (pdf)
Veera Ristikartano, HY: Helsingin yliopiston rinnakkaistallennus sekä kustantajien kannaotot embragoon ja tallennettavaan versioon (pdf)
Outi Sisättö, TaY: Tampereen yliopiston rinnakkaistallennus ja kustantajan näkökulma (pdf)

VERKKOJULKAISUN VISUAALINEN SUUNNITTELU 11.12.2008
Tapio Kovero, Yliopistopaino: Visuaalisuus verkkojulkaisuissa (pdf)
Mikko Raito, Kopiosto: Tekijänoikeudet tietoverkossa ja verkkojulkaisemisessa (pdf)

VÄITÖSKIRJA - PAINETTU VAI SÄHKÖINEN? 5.9.2005
prof. Markku Löytönen, Helsingin yliopisto: Väitöskirjan julkaisemisen monet muodot (pdf)
kustannuspäällikkö Outi Sisättö, Tampereen yliopiston julkaisukeskus: Yliopistot väitöskirjan kustantajina (pdf)