Käyttöehdot & avoimuus

Tiedelehtien käyttöehdot, avoin julkaiseminen ja sen rahoitus

Mikä sopisi julkaisemamme lehden lisenssiksi? Kuinka artikkelien käyttöoikeudet kannattaisi määritellä? Miten ne merkitään ja minne?

Mitä on otettava huomioon tilanteessa, jossa kotimaisen tiedejulkaisemisen rahoitusmalli on ratkaisematta ja avoimen saatavuuden ajatellaan usein tarkoittavan samaa kuin julkaisujen kaiken käytön maksuttomuus?

Tässä tietopaketissa kerrotaan tiedelehtien lisenssivaihtoehdoista, avoimesta julkaisemisesta ja tekijänoikeusjärjestö Kopioston kopiointiluvista, joihin mm. Suomen tiedekustantajien liiton toimintaa rahoittavat käyttökorvaukset perustuvat. Tällä hetkellä tekijänoikeuslakiin perustuvat Kopioston kopiointiluvat kattavat lähes koko yhteiskunnan.

Lukemalla selviää, miksi nämä asiat ovat tärkeitä ja ajankohtaisia monille kotimaisille tiedelehdille ja mitä mieltä Suomen tiedekustantajien liitto on niistä.

Löydät vastauksen myös siihen, miten avoimen saatavuuden (OA) periaatteet ja julkaisujen käyttöoikeudet/lisenssit vaikuttavat Kopioston kopiointikorvausten kertymiseen ja tämän välityksellä kotimaisen tiedekustantamisen rahoituksen perustaan.

Tietopaketissa kerrotaan myös avoimen julkaisemisen määritelmistä ja rahoituksesta sekä Suomen (ja muiden pohjoismaiden) kopiointilupa- ja käyttökorvausjärjestelmästä.

Tarjolla on perusteluja myös sille, miksi artikkelien julkaisemiseen verkossa tarvitaan kirjoittajien lupa ja miksi niin uuden kuin vanhankin artikkelin julkaisemisesta on syytä sopia kirjallisesti.

Lue lisää (kukin kysymys avautuu erikseen haitarivalikosta):