Skip to content

Suomen tiedekustantajien liiton apurahahaku syksyllä 2019 on 1.–31. lokakuuta 2019

Suomen tiedekustantajien liiton kevään 2019 apurahahaku on avoinna 1.–31. lokakuuta 2019. Vain hakuaikana saapuneet hakemukset käsitellään.

Apurahoja voivat hakea kotimaiset tieteellistä kustannus- ja julkaisutoimintaa harjoittavat yhteisöt. Etusijalla myönnöissä ovat ne yhteisöt, joiden Kopiosto-valtakirja on liitolla.

Apurahoja myönnetään kustannus- tai julkaisutoiminnan parissa työskentelevän henkilöstön koulutukseen, julkaisujen tarpeita palvelevien koulutus- tai muiden tapahtumien järjestämiseen, sähköisen julkaisemisen edistämiseen ja avoimen julkaisemisen hankkeisiin.

Tuen piirissä ovat julkaisusarjojen tai niiden verkkosivustojen kehittäminen tai ulkoasun suunnittelu, tutkimusten tai selvitysten tekeminen, osallistuminen kokouksiin, seminaareihin ja messuille sekä laitteisto- ja ohjelmistohankinnat.

Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Ideoita hakemiseen

Haiussa suositaan laadukkaita hakemuksia, joiden aiheena on koulutus, jäsenorganisaatioiden välinen yhteistyö ja vanhojen julkaisujen digitointi.

Lisäksi kiinnostavat innovatiiviset julkaisujen elinkaaren pidentämistä ja näkyvyyttä koskevat hakemukset, esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntäminen, blogit, podcastit ja seminaarit.

Koulutuksella tarkoitetaan esimerkiksi henkilökunnan ammatillista koulutusta tai kirjoittaja- ja refereekoulutustapahtumien järjestämistä.

Koulutusta voi olla myös osallistuminen koulutustapahtumien ohjelman tuottamiseen tai kustannusalan koti- tai ulkomaisiin kokouksiin, seminaareihin tai konferensseihin.

Yhteishankkeisiin voi hakea rahaa yhteisellä hakemuksella.

Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Suomen tiedekustantajien liitto ei apurahoita yksittäisiä kirjahankkeita eikä yleistä seuratoimintaa. Rahoituksen ulkopuolelle jäävät myös  tieteellisten julkaisujen toistuvat peruskulut, esimerkiksi painatus, postitus sekä toimituksen palkat ja palkkiot.

Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin kuluihin eikä kahdessa perättäisessä haussa samanlaiseen kohteeseen.

Hakeminen

Apurahoja haetaan alla olevalla lomakkeella.

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 31.10.2019 klo 23.59.

Hakuajan (1.–31.10.2019) ulkopuolella tulleita tai puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Lue ohjeet huolellisesti.

Apurahojen saajat julkistetaan 21.11.2019 liiton verkkosivuilla.

Aatteelliselle yhdistykselle myönnetyt apurahat ovat verovapaita, mikäli yhdistystä ei veroteta elinkeinotulosta.

Mitä hakemuksen tulee sisältää?

Millainen on hyvä hakemus?

Hyvä hakemus parantaa sen mahdollisuuksia menestyä. Alla olevat ohjeet auttavat.

Hyvä hakemus on kohdennettu hakuilmoituksessa kerrottuun tarkoitukseen. Asia esitellään avoimesti, kattavasti ja huolellisesti perustellen. Hakemus noudattaa annettuja ohjeita.

Hakemuksesta on käytävä selvästi ilmi, miten apurahan on tarkoitus edistää hakijayhteisön julkaisu- tai kustannustoimintaa.

Hakemuksen pitää sisältää:

 • tiedot tuettavaksi tarkoitetusta hankkeesta tai hankinnasta
 • perusteltu arvio sen hyödyistä hakijan kustannus- tai julkaisutoiminnassa
 • todellisiin lukuihin perustuva, kattava kustannusarvio
 • hankkeelle tai hankinnalle anottu ja myönnetty muu sekä oma rahoitus
 • monivuotisten hankkeiden budjetin erittely vuosittain.

Vanhojen aineistojen digitointia koskevissa hakemuksissa on selvitettävä myös:

 • Digitoitavan aineiston laajuus (esim. sivumäärä).
 • Lisensointi eli käyttöoikeuksien määrittely. Liitto edellyttää, että digitoituja aineistoja jaettaessa käytetään käyttöoikeuden määrittelevää lisenssiä.
 • Kirjoittajalupien hankinta. Liitto edellyttää, että kirjoittajilta (oikeudenomistajilta) pyydetään lupa digitaaliseen julkaisemiseen ja heille kerrotaan digitoidun julkaisun käyttöehdoista (lisenssistä). Luvan antajan on tiedettävä, miten käyttöoikeudet aiotaan määritellä.
 • Jakelu. Liitto edellyttää, että digitoidulle aineistolle annetaan pysyvä URL-osoite.

Hyväksyttäviä digitointikustannuksia ovat lupien hakemisesta ja säilyttämisestä, aineistojen digitoinnista ja metadatan lisäämisestä aiheutuneet kulut.

Jätä apurahahakemus

 • Pudota tiedostot tähän tai
 • Kerro mistä apurahoja on haettu ja mikä on haettu summa.
 • Suomen tiedekustantajien liitolta aiemmin saadut apurahat, milloin myönnetty ja kuinka paljon.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Scroll To Top