Suomen tiedekustantajien liiton syksyn 2018 apurahahaku on 1.–31. lokakuuta 2018.

Suomen tiedekustantajien liiton syksyn 2018 apurahahaku on avoinna 1.–31. lokakuuta 2018. Vain mainittuna aikana lähetetyt hakemukset otetaan huomioon apurahoista päätettäessä.

Apurahat on tarkoitettu julkaisu- ja kustannustoimintaa harjoittavien yhteisöjen toiminnan tukemiseen ja niiden saajiksi ovat etusijalla ne yhteisöt, joiden Kopiosto-valtakirja on liitolla. Apurahoja voidaan myöntää julkaisu- tai kustannustoiminnan kehittämiseen tai näiden alojen tehtävissä työskentelevän henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen. Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Apurahakohteet

Lokakuun haussa suositaan laadukkaita hakemuksia, joiden aiheena on koulutus, jäsenorganisaatioiden välinen yhteistyö ja vanhojen julkaisujen digitointi. Toivomme myös innovatiivisia hakemuksia liittyen julkaisujen ”jälkihuoltoon”: sosiaalisen median hyödyntäminen, blogit, podcastit, seminaarit yms julkaisemisen jälkeinen elämä.

Koulutusta ovat esimerkiksi henkilökunnan ammatillinen koulutus, koulutustapahtumien järjestäminen sekä osallistuminen koulutustapahtumien ohjelman tuottamiseen tai kustannusalan koti- tai ulkomaisiin kokouksiin, seminaareihin tai konferensseihin. Jäsenorganisaatiot voivat järjestää julkaisujen tarpeisiin liittyviä koulutustapahtumia myös yhteistyössä ja hakea niihin rahaa yhteisellä hakemuksella.

Mahdollisia muita yhteistyöhankkeita ovat esim. yhteiset messuesiintymiset tai yhteisten sähköisten palveluiden kehittäminen.

Tukea voidaan myöntää myös laite- ja ohjelmistohankintoihin, kirjamessuille osallistumiseen ja muihin markkinointitapahtumiin, selvityksiin (esim. lukijakyselyt) ja erilaisiin julkaisutoiminnan kehittämishankkeisiin.

Apuraha on aina haettava ennen hankkeen toteutusta. Jälkikäteen apurahoja ei myönnetä.

Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Apurahoilla ei tueta yksittäisiä kirjahankkeita eikä yleistä seuratoimintaa. Apurahoja ei myöskään myönnetä tieteellisten lehtien tai julkaisusarjojen säännöllisiin, vuosittain toistuviin kuluihin, kuten painatus- ja jakelukustannuksiin, toimituksen palkkoihin tai palkkioihin.

Apurahaa ei voida myöntää kahdessa perättäisessä haussa samanlaiseen kohteeseen.

Hakeminen

Apurahoja haetaan alla olevalla lomakkeella. Mahdolliset liitteet voi lähetttää sähköpostitse: sihteeri@tiedekustantajat.fi.

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 31.10.2018 klo 23:59. Hakuajan (1.–31-10.2018) ulkopuolella tulleita tai puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Apurahat julkistetaan liiton hallituksen kokouksen 14.11.2018 jälkeisenä päivänä ja ilmoitetaan saajalle myös kirjeitse tai muulla tavoin. Aatteelliselle yhdistykselle myönnetyt apurahat ovat verovapaita, jollei yhdistystä veroteta elinkeinotulosta.

Mitä hakemuksen tulee sisältää?

Hakijoita pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota hakemuksen laatuun. Hakemuksesta on käytävä selvästi ilmi, miten apurahan on tarkoitus edistää hakijan ja yleisemmin tiedekustantajien julkaisu- tai kustannustoimintaa. Hakemuksen tulee sisältää:

 • tiedot tuettavaksi tarkoitetusta hankkeesta tai hankinnastaperusteltu selvitys
 • hyödyllisyydestä hakijan julkaisu- tai kustannustoiminnassa.
 • todellisiin lukuihin perustuva kustannusarvio, jossa eritellään myös hankkeen tai hankinnan muu rahoitus.
 • vanhojen julkaisujen digitointihankehakemusten pitää lisäksi sisältää seuraavat kohdat.
  – 1. Lisenssointi eli käyttöoikeuksien määrittely. Liitto suosittaa käyttöoikeuden määrittävän lisenssin käyttöä digitoitujen materiaalien jakamisen yhteydessä.
  – 2. Kirjoittajalupien hankinta. Tiedekustantajien liitto pitää tärkeänä että digitointihakkeissa haetaan kirjoittajilta (oikeudenomistajilta) lupa digitaaliseen julkaisemiseen. Luvan hakemiseen olisi hyvä sisällyttää myös digitoidun julkaisun käyttöehdot (lisenssi). Luvan antajan tulisi tietää, miten käyttöoikeudet aiotaan määrittää.
  – 3. Digitoitujen tekstien jakelu. Tiedekustantajien liitto suosittaa digitoidun materiaalien julkaisemista siten että ne saavat pysyvän osoitteen.
  – Kohtien 1–3 toteuttamisen/suunnitelman tulee käydä ilmi apurahahakemuksesta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi myös digitoitavan aineiston laajuus (esim. sivumäärä).
  – Hyväksyttäviä digitointikustannuksia ovat lupien hakemisesta, aineistojen digitoinnista ja metadatan lisäämisestä aiheutuneet kulut.
  – Tiedekustantajien liitto suosittaa lisäksi tutustumista liiton ohjeisiin Kulttuuriperintö kaapista digitaaliyhteiskuntaan: yksinkertaiset digitointiohjeet https://tiedekustantajat.fi/digitointiohje

 

Jätä apurahahakemus

 • Pudota tiedostot tähän tai
  • Kerro mistä apurahoja on haettu ja mikä on haettu summa.
  • Suomen tiedekustantajien liitolta aiemmin saadut apurahat, milloin myönnetty ja kuinka paljon.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.