Suomen tiedekustantajien liiton apurahahaku syksyllä 2020 on 1.–31. lokakuuta 2020

Suomen tiedekustantajien liiton kevään 2021 apurahahaku on avoinna 1.–28. helmikuuta 2021. Vain hakuaikana saapuneet hakemukset käsitellään.

Apurahoja voivat hakea kotimaiset tieteellistä kustannus- ja julkaisutoimintaa harjoittavat yhteisöt. Myönnöissä voidaan suosia yhteisöjä, joiden julkaisut kerryttävät tekijänoikeuskorvauksia ja joiden Kopiosto-valtakirja on annettu liitolle.

Apurahoja myönnetään kustannus- tai julkaisutoiminnan parissa työskentelevän henkilöstön koulutukseen, julkaisujen tarpeita palvelevien koulutus- tai muiden tapahtumien järjestämiseen, sähköisen julkaisemisen edistämiseen ja avoimen julkaisemisen hankkeisiin.

Tuen piirissä ovat julkaisusarjojen tai niiden verkkosivustojen kehittäminen tai ulkoasun suunnittelu, markkinointi ja mainonta, tutkimusten tai selvitysten tekeminen, osallistuminen kokouksiin, seminaareihin ja messuille sekä laitteisto- ja ohjelmistohankinnat.

Haettavana on myös kohdeapurahoja plenarysessioihin ja kirjoittajatyöpajoihin, jotka tukevat kotimaisten tiedekustantajien julkaisutoiminnan näkyvyyttä, kirjoittajarekrytointia ja arvovaltaa. Kohdeapurahan enimmäismäärä on 5000 euroa.

Apurahat rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tiedejulkaisujen käyttökorvauksilla.

Ideoita hakemiseen

Hauissa suositaan huolellisesti laadittuja hakemuksia, joiden aiheena on koulutus, jäsenorganisaatioiden välinen yhteistyö, vanhojen julkaisujen digitointi tai avoin julkaiseminen, mukaan lukien julkaisulupien hankinta kirjoittajilta.

Lisäksi kiinnostavat innovatiiviset julkaisujen elinkaaren pidentämistä ja näkyvyyttä koskevat hakemukset, esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntäminen, blogit, podcastit ja seminaarit.

Koulutuksella tarkoitetaan esimerkiksi henkilökunnan ammatillista koulutusta tai referee- tai kirjoittajakoulutustapahtumien järjestämistä.

Koulutusta voi olla myös osallistuminen koulutustapahtumien ohjelman tuottamiseen tai kustannusalan koti- tai ulkomaisiin kokouksiin, seminaareihin, webinaareihin tai konferensseihin.

Yhteishankkeisiin voi hakea rahaa yhteisellä hakemuksella.

Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Suomen tiedekustantajien liitto ei apurahoita yksittäisiä kirjahankkeita eikä yleistä seura-, yritys- tai säätiötoimintaa. Rahoituksen ulkopuolelle jäävät myös tieteellisten julkaisujen toistuvat peruskulut, esimerkiksi painatus, postitus sekä toimituksen palkat ja palkkiot.

Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin kuluihin eikä kahdessa perättäisessä haussa samanlaiseen kohteeseen.

Puutteellisesti laadittuja hakemuksia ei rahoiteta.

Uusi rahoitus edellyttää ohjeiden mukaista raportointia aiemmista apurahoista. Jos edellisen apurahan käyttö on kesken, uuteen hakemukseen liitetään väliraportti.

Hakeminen

Apurahoja haetaan alla olevalla lomakkeella.

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 28.2.2021 klo 23.59.

Hakuaikojen ulkopuolella tulleita hakemuksia ei käsitellä. Puutteellisesti laadittuja hakemuksia ei rahoiteta. Lue ohjeet huolellisesti.

Päätösten synnyttyä hakijoihin otetaan yhteyttä sähköpostitse.

Aatteelliselle yhdistykselle myönnetyt apurahat ovat verovapaita, mikäli yhdistystä ei veroteta elinkeinotulosta.

Mitä hakemuksen tulee sisältää?

Millainen on hyvä hakemus?

Hyvä hakemus parantaa sen mahdollisuuksia menestyä. Alla olevat ohjeet auttavat.

Hyvä hakemus on kohdennettu hakuilmoituksessa kerrottuun tarkoitukseen. Asia esitellään avoimesti, kattavasti ja huolellisesti perustellen. Hakemus noudattaa annettuja ohjeita.

Hakemuksesta on käytävä selvästi ilmi, miten apurahan on tarkoitus edistää hakijayhteisön tiedekustannus- tai julkaisutoimintaa.

Hakemuksen pitää sisältää:

 • tiedot tuettavaksi tarkoitetusta hankkeesta tai hankinnasta
 • perusteltu arvio sen hyödyistä hakijan kustannus- tai julkaisutoiminnassa
 • todellisiin lukuihin perustuva, kattava ja kohdennettu kustannusarvio
 • hankkeelle tai hankinnalle anottu ja myönnetty muu sekä oma rahoitus (myös lähetetyt hakemukset on mainittava)
 • monivuotisten hankkeiden budjetin erittely vuosittain.

Vanhojen aineistojen digitointia koskevissa hakemuksissa on selvitettävä myös:

 • Digitoitavan aineiston laajuus (esim. sivumäärä).
 • Lisensointi eli käyttöoikeuksien määrittely. Liitto edellyttää, että digitoituja aineistoja jaettaessa käytetään käyttöoikeuden määrittelevää lisenssiä. Huomattakoon, että CC-lisensoitu avoin aineisto ei kerrytä tekijänoikeusjärjestö Kopioston kotimaisille tiedekustantajille keräämiä käyttökorvauksia.
 • Kirjoittajalupien hankinta. Liitto edellyttää, että oikeudenomistajilta (kirjoittajalta, perikunnalta tai testamentin saajalta) pyydetään kirjallinen lupa digitaaliseen julkaisemiseen ja heille kerrotaan digitoidun julkaisun käyttöehdoista (lisenssistä). Luvan antajan on tiedettävä, miten käyttöoikeudet aiotaan määritellä.
 • Jakelu. Liitto edellyttää, että digitoidulle aineistolle annetaan pysyvä tunniste.

Hyväksyttäviä digitointikustannuksia ovat esimerkiksi lupien hakemisesta ja säilyttämisestä, aineistojen digitoinnista, pysyvien tunnisteiden hankkimisesta ja metadatan lisäämisestä aiheutuvat kulut.

Tutustu Suomen tiedekustantajien liiton digitointiohjeisiin ja tietopakettiin tiedelehtien käyttöehdoista ja avoimuudesta.

Jätä apurahahakemus

 • Pudota tiedostot tähän tai
 • Kerro mistä apurahoja on haettu ja mikä on haettu summa.
 • Suomen tiedekustantajien liitolta aiemmin saadut apurahat, milloin myönnetty ja kuinka paljon.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.