Suomen tiedekustantajien liiton apurahahaku keväällä 2020 on 3.–29. helmikuuta 2020

Suomen tiedekustantajien liiton kevään 2020 apurahahaku on avoinna 3.–29. helmikuuta 2020. Vain hakuaikana saapuneet hakemukset käsitellään.

Apurahoja voivat hakea kotimaiset tieteellistä kustannus- ja julkaisutoimintaa harjoittavat yhteisöt. Etusijalla myönnöissä ovat ne yhteisöt, joiden Kopiosto-valtakirja on liitolla.

Apurahoja myönnetään kustannus- tai julkaisutoiminnan parissa työskentelevän henkilöstön koulutukseen, julkaisujen tarpeita palvelevien koulutus- tai muiden tapahtumien järjestämiseen, sähköisen julkaisemisen edistämiseen ja avoimen julkaisemisen hankkeisiin.

Tuen piirissä ovat julkaisusarjojen tai niiden verkkosivustojen kehittäminen tai ulkoasun suunnittelu, markkinointi, tutkimusten tai selvitysten tekeminen, osallistuminen kokouksiin, seminaareihin ja messuille sekä laitteisto- ja ohjelmistohankinnat.

Helmikuusta 2020 alkaen haettavana on myös enintään 5000 euron kohdeapurahoja plenarysessioihin ja kirjoittajatyöpajoihin, jotka tukevat kotimaisten tiedekustantajien julkaisutoiminnan näkyvyyttä, kirjoittajarekrytointia ja arvovaltaa.

Apurahat rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä käyttökorvauksilla.

Ideoita hakemiseen

Haiussa suositaan huolellisesti laadittuja hakemuksia, joiden aiheena on koulutus, jäsenorganisaatioiden välinen yhteistyö ja vanhojen julkaisujen digitointi.

Lisäksi kiinnostavat innovatiiviset julkaisujen elinkaaren pidentämistä ja näkyvyyttä koskevat hakemukset, esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntäminen, blogit, podcastit ja seminaarit.

Koulutuksella tarkoitetaan esimerkiksi henkilökunnan ammatillista koulutusta tai kirjoittaja- ja refereekoulutustapahtumien järjestämistä.

Koulutusta voi olla myös osallistuminen koulutustapahtumien ohjelman tuottamiseen tai kustannusalan koti- tai ulkomaisiin kokouksiin, seminaareihin tai konferensseihin.

Yhteishankkeisiin voi hakea rahaa yhteisellä hakemuksella.

Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Suomen tiedekustantajien liitto ei apurahoita yksittäisiä kirjahankkeita eikä yleistä seuratoimintaa. Rahoituksen ulkopuolelle jäävät myös  tieteellisten julkaisujen toistuvat peruskulut, esimerkiksi painatus, postitus sekä toimituksen palkat ja palkkiot.

Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin kuluihin eikä kahdessa perättäisessä haussa samanlaiseen kohteeseen.

Hakeminen

Apurahoja haetaan alla olevalla lomakkeella.

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 29.2.2020 klo 23.59.

Hakuajan (3.–29.2.2020) ulkopuolella tulleita tai puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Lue ohjeet huolellisesti.

Myönteisen päätöksen saajiin otetaan yhteyttä sähköpostitse.

Aatteelliselle yhdistykselle myönnetyt apurahat ovat verovapaita, mikäli yhdistystä ei veroteta elinkeinotulosta.

Mitä hakemuksen tulee sisältää?

Millainen on hyvä hakemus?

Hyvä hakemus parantaa sen mahdollisuuksia menestyä. Alla olevat ohjeet auttavat.

Hyvä hakemus on kohdennettu hakuilmoituksessa kerrottuun tarkoitukseen. Asia esitellään avoimesti, kattavasti ja huolellisesti perustellen. Hakemus noudattaa annettuja ohjeita.

Hakemuksesta on käytävä selvästi ilmi, miten apurahan on tarkoitus edistää hakijayhteisön julkaisu- tai kustannustoimintaa.

Hakemuksen pitää sisältää:

 • tiedot tuettavaksi tarkoitetusta hankkeesta tai hankinnasta
 • perusteltu arvio sen hyödyistä hakijan kustannus- tai julkaisutoiminnassa
 • todellisiin lukuihin perustuva, kattava ja kohdennettu kustannusarvio
 • hankkeelle tai hankinnalle anottu ja myönnetty muu sekä oma rahoitus (myös lähetetyt hakemukset on mainittava)
 • monivuotisten hankkeiden budjetin erittely vuosittain.

Vanhojen aineistojen digitointia koskevissa hakemuksissa on selvitettävä myös:

 • Digitoitavan aineiston laajuus (esim. sivumäärä).
 • Lisensointi eli käyttöoikeuksien määrittely. Liitto edellyttää, että digitoituja aineistoja jaettaessa käytetään käyttöoikeuden määrittelevää lisenssiä.
 • Kirjoittajalupien hankinta. Liitto edellyttää, että oikeudenomistajilta (kirjoittajalta, perikunnalta tai testamentin saajalta) pyydetään lupa digitaaliseen julkaisemiseen ja heille kerrotaan digitoidun julkaisun käyttöehdoista (lisenssistä). Luvan antajan on tiedettävä, miten käyttöoikeudet aiotaan määritellä.
 • Jakelu. Liitto edellyttää, että digitoidulle aineistolle annetaan pysyvä URL-osoite.

Hyväksyttäviä digitointikustannuksia ovat esimerkiksi lupien hakemisesta ja säilyttämisestä, aineistojen digitoinnista ja metadatan lisäämisestä aiheutuneet kulut.

Jätä apurahahakemus

 • Pudota tiedostot tähän tai
 • Kerro mistä apurahoja on haettu ja mikä on haettu summa.
 • Suomen tiedekustantajien liitolta aiemmin saadut apurahat, milloin myönnetty ja kuinka paljon.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.