Mitä ei rahoiteta?

Suomen tiedekustantajien liiton kohde- ja hankeapurahoilla (helmikuun ja lokakuun haut) ei tueta yleistä seura-, yritys- tai säätiötoimintaa eikä yksittäisiä kirjahankkeita tai niihin vertautuvia julkaisuja.

Hanke- ja kohderahoituksen ulkopuolelle jäävät myös tieteellisten julkaisujen toistuvat peruskulut, esimerkiksi painatus, postitus sekä toimituksen palkat ja palkkiot. Seurat voivat hakea julkaisutoiminnan avustusta Tieteellisten seurain valtuuskunnalta (TSV).

Suomen tiedekustantajien liiton jäsenet voivat hakea vapaasti kohdennettavaa julkaisutoiminnan avustusta ja käännöstukea 30.11. saakka. Vapaasti kohdennettavaa avustusta voi käyttää myös palkkoihin, palkkioihin, painatuskuluihin, kirjahankkeisiin ja muihin kohteisiin, jotka on rajattu hankeapurahojen ulkopuolelle.

Apurahoja ei myönnetä takautuvasti. Aloita hankkeen ja hakemuksen valmistelu ajoissa.

Puutteellisesti laadittuja hakemuksia tai hakemusten osia ei rahoiteta.

Myöhästyneet hakemukset jätetään käsittelemättä. Hanke- ja kohdeapurahoja haetaan siis vuosittain helmikuussa ja lokakuussa. Vapaasti kohdennettava julkaisuavustus ja käännöstuki ovat jäsenten haettavissa 30.11. saakka.

Suomen tiedekustantajien liitto ei myönnä apurahoja ja avustuksia yksityishenkilöille.