Mitä ei rahoiteta?

Suomen tiedekustantajien liiton apurahoilla ei tueta yleistä seura-, yritys- tai säätiötoimintaa eikä yksittäisiä kirjahankkeita tai niihin vertautuvia julkaisuja.

Rahoituksen ulkopuolelle jäävät myös tieteellisten julkaisujen toistuvat peruskulut, esimerkiksi painatus, postitus sekä toimituksen palkat ja palkkiot. Seurat voivat hakea julkaisutoiminnan avustusta Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta (TSV).

Apurahoja ei myönnetä takautuvasti. Aloita hankkeen ja hakemuksen valmistelu ajoissa.

Puutteellisesti laadittuja hakemuksia tai hakemusten osia ei rahoiteta.

Myöhästyneet hakemukset jätetään käsittelemättä.

Liitto ei myönnä apurahoja yksityishenkilöille.