Käyttöehdot ja raportointi

Suomen tiedekustantajien liiton myöntämä rahoitus on käytettävä ilmoitettuun tarkoitukseensa noudattaen ehtoja, jotka kerrotaan myöntökirjeessä ja näissä ohjeissa. Muussa tapauksessa apuraha tai avustus voidaan periä takaisin.

Apurahan tai avustuksen saaja sitoutuu noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä rahoitusta käyttäessään.

Hanke- tai kohdeapurahan käyttö on aloitettava viimeistään 1 vuoden kuluttua sen myöntämisestä.
Apuraha on käytettävä loppuun 2 vuoden kuluessa sen myöntämisestä.
Jatkoaikaa voi anoa ja saada perustellusta syystä.

Hanke- ja kohdeapurahojen käytöstä on raportoitava kirjallisesti 3 kuukauden kuluessa siitä, kun sen käyttö on päättynyt. Raportointiaikaa on siis enintään 2 vuotta ja 3 kuukautta rahoituksen myöntämisestä. Älä odota takarajaa, vaan raportoi heti, kun hanke valmistuu - ja viimeistään määräpäivänä.

Jäsenille joulukuussa 2022 myönnettyjen käännöstukien käyttöaika päättyy vuoden 2023 lopussa. Raportoinnin dedis on 3 kuukautta tämän jälkeen (31.3.2023 mennessä).

Jäsenille tarkoitetun julkaisutoiminnan yleisavustuksen käyttöaika on 6 kuukautta myöntöpäivästä. Tämän jälkeen raportointiin on aikaa 1 kuukausi. Esimerkiksi: 13.6. myönnetty avustus on käytettävä loppuun viimeistään 13.12. Raportti on lähetettävä liiton toimistoon viimeistään 13.1.

Mikäli tarvetta muutoksille ilmenee, lähesty liiton hallitusta sähköpostitse vapaamuotoisella apurahan tai avustuksen muuntoanomuksella. Kerro mikä muuttuu ja miksi, ja erittele kustannukset. Tee anomus ennen muutoksen toteuttamista. Uudelleen kohdentaminen edellyttää lupaa.

Liitto edellyttää, että myönnetty rahoitus mainitaan liiton tukemien hankkeiden ja julkaisujen yhteydessä. Tukimaininnan yhteydessä voi käyttää liiton logoa, jonka saa liiton toimistolta.

 

Rahoituksen käytöstä raportoitaessa kerrotaan ainakin seuraavat asiat:

• milloin (päätöspvm), paljonko (€) ja mihin tarkoitukseen apuraha tai avustus myönnettiin
• miten apuraha tai avustus käytettiin (toteutuksen kuvaus, menoerät selvästi eriteltyinä)
• mistä muista lähteistä rahoitusta saatiin (oma rahoitusosuus mukaan lukien)
• miten hakemuksessa esitetyt tavoitteet saavutettiin
• miten liitolta saatu rahoitus edisti saajaorganisaation tiedejulkaisu- tai kustannustoimintaa

Erittele sivukulut, mikäli apurahasta tai avustuksesta maksettiin palkkoja. Muistathan tehdä tarvittavat ilmoitukset tulorekisteriin.

Raportin mukana voi lähettää esim. valokuvia ja linkkejä, jotka kertovat rahoitetun hankkeen tmv. vaiheista ja tuloksista. Lähetä raporttisi sähköpostitse liiton toimistoon PDF-liitteenä.

Älä lähetä tositteita mutta pidä ne tallessa. Niitä pyydetään tarvittaessa.

Saapuneet raportit käsittelee Suomen tiedekustantajien liiton hallitus. Päätöksestä lähetetään tieto raportin lähettäjälle. Samalla lähetetään palautusohjeet (lasku), jos rahoituksesta on jäänyt palautettavaa.

Jos haet uutta apurahaa tai avustusta ja aiemman rahoituksen käyttö on kesken, liitä hakemukseen väliraportti.
Jos haet uutta rahoitusta ja aiemman rahoituksen käyttö on päättynyt mutta raportoimatta, liitä hakemukseen loppuraportti.