Käyttöehdot ja raportointi

Suomen tiedekustantajien liiton myöntämä apuraha on käytettävä ilmoitettuun tarkoitukseensa noudattaen ehtoja, jotka kerrotaan myöntökirjeessä ja näissä ohjeissa. Muussa tapauksessa apuraha on palautettava.

Apurahan saaja sitoutuu noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä apurahaa käyttäessään.

Apurahan käyttö on aloitettava viimeistään vuoden kuluttua sen myöntämisestä.
Apuraha on käytettävä loppuun kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Apurahan käytöstä on raportoitava kirjallisesti 3 kuukauden kuluessa siitä, kun sen käyttö on päättynyt. Raportointiaikaa on siis enintään 2 vuotta ja 3 kuukautta apurahan myöntämisestä.

Liitto edellyttää, että myönnetty rahoitus mainitaan liiton tukemien hankkeiden yhteydessä. Tukimaininnan yhteydessä voi käyttää liiton logoa, jonka saa liiton toimistolta.

 

Apurahan käytöstä raportoitaessa kerrotaan ainakin seuraavat asiat:

• milloin, paljonko ja mihin tarkoitukseen apurahaa myönnettiin
• miten apuraha käytettiin (toteutuneen hankkeen kuvaus, menoerät selvästi eriteltyinä)
• mistä muista lähteistä hanketta rahoitettiin (oma rahoitusosuus mukaan lukien)
• miten hakemuksessa esitetyt tavoitteet saavutettiin
• miten apuraha edisti saajaorganisaation tiedejulkaisu- tai kustannustoimintaa

Raportin mukana voi lähettää esim. valokuvia ja linkkejä, jotka kertovat rahoitetun hankkeen vaiheista ja tuloksista. Lähetä raporttisi sähköpostitse liiton toimistoon PDF-liitteenä.

Saapuneet raportit käsittelee Suomen tiedekustantajien liiton hallitus. Päätöksestä lähetetään tieto raportin lähettäjälle. Samalla lähetetään palautusohjeet (lasku), jos apurahasta on jäänyt palautettavaa.

Jos haet uutta apurahaa ja aiemman apurahan käyttö on kesken, liitä hakemukseen väliraportti.
Jos haet uutta apurahaa ja aiemman apurahan käyttö on päättynyt, liitä hakemukseen loppuraportti.